Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja

logotypy

Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”.

Czas realizacji: 01.07.2020-31.12.2022

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 2014-2020

Rola samorządu: partner.

Liderem jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, partnerami: powiaty: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży i Powiatowe Urzędy Pracy : w Kolnie i Bielsku Podlaskim.

 Finansowanie:

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 26 654 540,00 zł, dofinansowanie: 23 155 430,00 zł (Poddziałanie 3.2.1 – 15 204 312,00 zł, Poddziałanie 3.2.2. – 7 951 118,00 zł)

Całkowita wartość projektu dla Powiatu Hajnowskiego to 2 537 640,00, z czego dofinansowanie w wysokości 2 189 004,00 zł (pozostałe środki to wkład własny).

Osiągnięte rezultaty:

Powiat Hajnowski otrzyma w ciągu trwania projektu ponad 2,1 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Projekt zakłada dofinansowanie w dwóch poddziałaniach :

Poddziałanie 3.2.1:

  1. Szkolenia i kursy w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej i  języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
  2. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób  dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:

Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego. Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 można pozyskać na:

  1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  2. Kurs umiejętności zawodowych.
  3. Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem.

O bon na szkolenie mogą ubiegać się osoby pełnoletnie bez względu na status kandydata - pracujący czy bezrobotny. Założeniem projektu jest pomoc w poprawie sytuacji na rynku pracy każdego z uczestników oraz eliminacja zjawiska wykluczenia zawodowego , stąd w przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych  oraz kursów umiejętności ogólnych, szczególne preferencje będą miały osoby powyżej 50 roku życia, zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne. Natomiast  w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności  zawodowych preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny  wiejskie. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności uczestników i tym samym poprawę ich sytuacji zawodowej na rynku pracy. 

Rekrutacja:

Informacje o naborze i zasadach rekrutacji do projektu publikowane są na stronie Powiatu Hajnowskiego, w aktualnościach.

Więcej informacji Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka parter – pokój nr 4/1 tel. 502 285 722 (kontakt telefoniczny z Biurem możliwy od 10 grudnia 2020 r.), kontakt mailowy: akrasko@powiat.hajnowka.pl, adubow@powiat.hajnowka.pl

Koordynator Projektu: Wicestarosta Joanna Kojło: wicestarosta@powiat.hajnowka.pl

Projekty Unijne
najczęściej czytane