Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2020-02-26
Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego
Jak co roku, Starostwo Powiatowe zachęca do podarowania podatku organizacjom i inicjatywom z terenu powiatu hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-04-14
Program priorytetowy Moja Woda
Drugi nabór od 22.03.2021 r. do wyczerpania środków
Czytaj więcej
2021-04-12
Pomoc dla mieszkańców Hajnówki w przygotowaniu wniosków
Zaprasza powiatowe Centrum Energii Odnawialnej
Czytaj więcej
2021-04-01
Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce!
Daj się wysłuchać!
Czytaj więcej
2021-03-30
Kolejne środki na inwestycje
1 200 000,00 zł przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na remonty dróg powiatowych w naszym regionie.
Czytaj więcej
2021-03-17
Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie".
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Pomoc społeczna

2021-02-24
Złóż wniosek o dofinansowanie z „Aktywnego Samorządu”
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, wykształcenia czy zakup niezbędnego sprzętu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera osoby niepełnosprawne w pokonywaniu barier o charakterze społecznym i zawodowym
Czytaj więcej
2020-11-05
Zmiana organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Zawiesza się od dnia 9 listopada 2020 roku do odwołania osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Czytaj więcej
2021-04-16
Konkurs dla organizacji pozarządowych "Po pierwsze Rodzina".
Rząd przeznaczył na niego środki wysokości 8,4 miliona złotych. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata

2021-04-12
Rekrutacja do szkół 2021/2022
Zobacz informator, który przygotowaliśmy!
Czytaj więcej
2021-03-31
Nowy projekt w Zespole Szkół Zawodowych
Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja"
Czytaj więcej
2021-03-10
Pierwszy krok ku nowej ofercie kształcenia
Rada Powiatu Hajnowskiego podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o utworzenie oddziału o wojskowym profilu kształcenia.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Zdrowie

2021-01-15
Szczepimy się!
Od 15 stycznie 2021 rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów oraz system zgłoszenia chęci zaszczepienia dla pozostałych
Czytaj więcej
2021-03-09
Zmiana standardu teleporady
W rozporządzeniu zamieszczono wyłączenia teleporady.
Czytaj więcej
2021-03-05
,,Młoda Krew Ratuje Życie"
Młodzież ze szkół naszego powiatu stanęła na wysokości zadania i pomimo obostrzeń i sytuacji niesprzyjającej oddawaniu krwi młodzi ludzie oddawali krew.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Bezpieczeństwo

2021-04-14
Poczta Polska ostrzega: uwaga na fałszywe strony www!
Kolejny atak phishingowy - tym razem oszuści podrobili stronę internetową operatora
Czytaj więcej
2021-04-14
Zasady bezpieczeństwa przedłużone
Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 25 kwietnia (z wyjątkami)
Czytaj więcej
2021-04-09
Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia
Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Komunikacja w regionie

2021-03-26
Relacja Białystok – Kowno – Białystok zawieszona 31.05.2021
POLREGIO informuje, że kursowanie pociągów na Litwę pozostanie zawieszone do 31 maja 2021 roku.
Czytaj więcej
2021-03-03
Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi
... wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka
Czytaj więcej
2021-02-11
Numer alarmowy 112 i żółta naklejka ratują życie
Oznakowanie wprowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest bardzo pomocne w sytuacji zagrożenia życia. Dzisiaj 11.02 (lutego) jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Biznes

2021-01-12
Zleceniobiorca można wystąpić o zwolnienie z naliczania składek
Osoby, które wykonują umowy zlecenia, a także umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, mogą złożyć wniosek do ZUS
Czytaj więcej
2021-01-15
Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców
– rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0
Czytaj więcej
2021-04-16
Nowe stawki jednorazowego odszkodowania za wypadki
przy pracy lub chorobę zawodową
Czytaj więcej
2021-04-12
ZUS przypomina: za okres kwarantanny przysługują świadczenia z tytułu choroby
Osoba, która została poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Czytaj więcej
2021-04-12
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów przedłużony
Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Został wydłużony do 25 kwietnia. Można się o niego starać, m.in. gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny. - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - informuje Katarzyna Krupicka Rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego. Zgodnie z przepisami do 18 kwietnia żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób, m.in.: zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wykonujących działania ratownicze. Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez taką placówkę, wówczas przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast, jeśli rodzic skorzysta z takiej opieki to, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.    Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Czytaj więcej
2021-04-07
Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki
Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Hajnówka dofinansowania w wysokości 65 % kosztów kwalifikowanych do projektu pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia naboru uczestników projektu. Aktualny nabór podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu, Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej nabór ma zostać przeprowadzony na podstawie zatwierdzonej dokumentacji w zakresie naboru grantobiorców tj. Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 kwietnia 2021 r. Przyjmowanie Wniosków (dostępnych w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka – hol na parterze budynku przy ul. Aleksego Zina 1 oraz na stronie www.hajnowka.pl ) odbywać się będzie w terminie od 5 maja 2021 r. od godz. 7.30 do 31 maja 2021 r. do godz. 15.30. Przy wypełnieniu załącznika nr 5 (karty weryfikacji technicznej) można skorzystać bezpłatnie z pomocy Centrum Energii Odnawialnej. Kontakt: ul. 3 Maja 25 a, Hajnówka w godz. 7.30-15.30, telefon: 85-682-21-69. UWAGA! Deklaracje złożone przez mieszkańców, w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w okresie od 20 grudnia 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. w ramach Projektu oraz osoby, które złożyły chęć udziału w latach ubiegłych, również są zobowiązane do złożenia wniosku o przyznanie grantu zgodnie z zamieszonym poniżej regulaminem. W przypadku nie złożenia wniosku o grant – Ankiety i Deklaracje złożone w terminie wcześniejszym nie będą brane pod uwagę. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o przyznanie grantu złożone przed i po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to regulamin nie będą podlegały ocenie. Instytucja organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadziła maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5KWp maksymalnie 7 000,00 zł za 1 KWp. UWAGA! Przed złożeniem wniosku proszę szczegółowo zapoznać się z regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu. Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka Załączniki dostępne na stronie Urzędu Miasta Hajnówka (nowe okno)
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Kultura

2018-03-30
W kręgu tradycji – magiczna święconka
Już za chwilę kościół katolicki świętować będzie Święto Świąt – Wielką Noc Zmartwychwstania Chrystusa. To wielkie święto wiary chrześcijańskiej, wypełnione modlitwą, radosnego świętowania w gronie najbliższych oraz… magii.
Czytaj więcej
2021-03-29
Wystawa gobelinów pt. ,,W MOIM OGRODZIE”
18 marca br. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury została otwarta wystawa najnowszych prac uczestniczek Pracowni Gobelinu
Czytaj więcej
2021-03-26
Wystawa „W moim ogrodzie”
Zaprasza HDK
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Sport

2021-04-12
Podsumowanie II Edycji Wieloboju Siłowego online
Informuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Czytaj więcej
2021-04-07
Drużynowa Liga Amatorów w Tenisie Stołowym sezonu 2020/21
Runda I – Kolejka piąta
Czytaj więcej
2021-03-01
Wyścig sprawnościowy parami
Informuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Czytaj więcej
Zobacz więcej


A to ciekawe

2019-04-08
Pierwsze zwiastuny wiosny
Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty – śpiewał Marek Grechuta.
Czytaj więcej
2016-03-18
Ptasi kalendarz - wiosenne przyloty ptaków
Okresowe wędrówki ptaków mają ścisły związek ze zmieniającymi się porami roku.
Czytaj więcej
2021-04-14
Kraina Żubra Budowlą roku XXI – zagłosuj!
Modernizacja Roku i Budowa XXI w. Głosować można codziennie, do 10 maja!
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Jakość powietrza
Oświata