Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2018-05-23
Zmiana zasad publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce
W związku z wejściem życie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
Czytaj więcej
2018-05-23
Piknik w Dubinach, 27.05.2018
A w programie wiele atrakcji
Czytaj więcej
2018-05-23
ZUS informuje: Asystent medyczny – pomoc przy wystawianiu zwolnień elektronicznych dla lekarza
Wystawienie zwolnienia lekarskiego nie koniecznie będzie należało do obowiązku lekarza. Medycy, którzy otrzymali upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i mają swój profil na portalu PUE ZUS będą mogli upoważnić inną osobę do wypełnienia informacji potwierdzającej niezdolność do pracy w jego imieniu.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Kultura

2018-05-23
KRYNOCZKA- 29.05.2018
Białoruski Festyn Ludowy "KRYNOCZKA" 29 maja 2018r., (wtorek) godz. 17.00 Amfiteatr w Hajnówce
Czytaj więcej
2018-05-23
Komedia Szofer Archibald, 07.06.2018
Grupa Teatralna UTW w Hajnówce zaprasza na Komedię SZOFER ARCHIBALD
Czytaj więcej
2018-05-23
Potańcówka Sobotniej Nocy, 02.06.2018
Zapraszamy na kosmodrom, skąd wyruszymy w podróż dookoła galaktyki-muzyki! Podczas rejsu odwiedzimy wibrujące mgławice prawdziwego flamenco, popu, rock'n'rolla, disco i czego tam jeszcze chcecie..
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Biznes

2018-05-23
Aktulane oferty pracy - PUP Hajnówka
Spis aktualnych ofert pracy z dnia: 2018-05-23
Czytaj więcej
2018-05-23
Zakładam firmę: Finanse na start
Zakładasz firmę i szukasz finansowania? Możesz skorzystać z kilku źródeł. Poniżej znajdziesz najciekawsze propozycje finansowania dla młodych firm.
Czytaj więcej
2018-05-23
Czy niezarejestrowana działalność gospodarcza podlega VAT?
30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo przedsiębiorców. Wprowadziła możliwość nierejestrowania działalności, gdy przychód nie będzie przekraczał ustalonego limitu. Nie oznacza to jednak, że dla celów rozliczeń VAT taka osoba nie jest podatnikiem. Oczywiście może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, ale nie jest zwolniona z obowiązków dokumentacyjnych, jakie ma podatnik zwolniony z VAT.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Sport

2018-05-23
Zajęcia Zumby na świeżym powietrzu, 25.05.2018
Fitness Klub Activeline zaprasza gorąco na pierwsze w tym sezonie zajęcia Zumby na świeżym powietrzu. Powód do świętowania jest bardzo wyjątkowy - Dzień Mamy
Czytaj więcej
2018-05-14
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy informuje: Powiatowe Igrzyska Dzieci w LA
Igrzyska Dzieci to kolejny sprawdzian lekkoatletyczny dla uczniów ze szkół podstawowych rocznika 2005 i mł.
Czytaj więcej
2018-05-14
Transgraniczny rajd rowerowy w Puszczy Białowieskiej
28 kwietnia 2018 r. do Białowieży zawitała grupa rowerzystów w ramach kampanii rowerowej BIKE4SDGs 2018 przygotowanej przez UNDP na Białorusi, we współpracy z Gminą Białowieża, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Starostwem Powiatowym w Hajnówce.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Zdrowie

2018-05-23
Mammobus w powiecie hajnowskim w czerwcu
Zrób mammografie na lato i ciesz się pełnią życia! Do powiatu hajnowskiego w czerwcu przyjedzie mammobus.
Czytaj więcej
2018-05-18
Zmiana dyżuru aptek
Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje, że nastąpi zmiana dyżurów aptek:  19 maja 2018 r.  dyżur będzie pełnić Apteka „SALIX”  Hajnówka,  ul. Do. Adama Dowgirda 9natomiast 27 maja 2018 r. dyżur będzie pełnić Apteka „DOZ” Hajnówka, ul. Stefana Batorego 18   Sporz: Danuta Ługowoj
Czytaj więcej
2018-05-18
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej została przeniesona na czas remontu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, że w związku z przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od 11 kwietnia 2018r., na czas remontu, Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przeniesiona zostaje do Pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2 (wejście główne budynku Szpitala).
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Bezpieczeństwo

2018-05-22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17
Burza z gradem
Czytaj więcej
2018-05-18
Zostań ratownikiem wodnym!
Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje w ośrodku szkoleniowym WOPR Tama w Rajgrodzie szkolenia na ratowników wodnych.
Czytaj więcej
2018-05-17
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Burze
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata

2018-05-23
Stypendia są dla każdego - kampania informacyjna o stypendiach dla uczniów i studentów
Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 9000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!
Czytaj więcej
2018-05-14
Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce
Uchwała nr  121/257/18 Zarządu powiatu hajnowskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 10 i art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) uchwala się, co następuje: 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –       Pedagogicznej w Hajnówce. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w §1 ust.1 stanowi załącznik             do niniejszej uchwały. 2. Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587). 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie    internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Zarząd Powiatu: Mirosław Romaniuk            Jadwiga Dąbrowska               Jan Adamczuk                          Olga Rygorowicz                   Barbara Zdzisława Wasiluk             Załącznik do Uchwały Nr 121./257/18 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 maja 2018 r.   OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄD POWIATU HAJNOWSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W HAJNÓWCE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 10 A, 17-200 HAJNÓWKA      I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597). 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe, oraz b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania  oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; d) uzyskał: - co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub - pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo - w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich    czterech lat pracy w szkole wyższej, - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora; e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; f) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa z art.76 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017., poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; h) nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.); k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz.224 z późn. zm.) 2. Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej; b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; e) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, lit. e, lit. f, lit. h, lit. j, lit. k. 3. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum  Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015, poz. 1881) spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/placówki. 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  -     stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo  -     stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciel akademickiego, albo  -     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby        niebędące nauczycielem. 3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: -       imię ( imiona ) i nazwisko, -       datę i miejsce urodzenia, -       obywatelstwo, -       miejsce zamieszkania (adres do korespondencji ). 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia. 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. 6. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. z języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz. 224 z późn. zm.)- w przypadku cudzoziemca. 7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 8. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 10. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.). 11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. 12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela. 13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego. 14. Oświadczenie, że kandydat nie był  prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r, poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017., poz. 2183) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego. 15. Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 16. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.     III.   Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.                                                                                               IV.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w terminie do dnia 01.06.2018r. do godziny 15:00 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka tel. 085 682 27 18; pokój nr 19   z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Hajnówce  – nie otwierać”         V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.   O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny.    
Czytaj więcej
2018-04-24
Białorus po raz drugi zaprasza na dzień otwarty
Sprawdź szczegóły
Czytaj więcej
Zobacz więcej


A to ciekawe

2018-05-18
Kartka z kalendarza: 20 maja - Zielone Świątki
Święto ma długą chrześcijańską tradycję, Jednak historia święta sięga jednak dużo głębiej, ginie w mrokach historii mającej początek w czasach Słowian.
Czytaj więcej
2018-05-17
Kartka z Kalendarza: 27 maja– Święto Zesłania Ducha Świętego (Dzień Świętej Trójcy, Pięćdziesiątnica)
Maj zamyka jedno z 12 Wielkich Świąt w kościele prawosławnym – Dzień Świętej Trójcy, prawosławne Zielone Świątki. Święto obchodzone zawsze w 8. niedzielę po święcie Paschy (stąd nazwa Pięćdziesiątnica), symbolicznie zamyka wielkanocny czas.
Czytaj więcej
2018-05-14
W maju jak w raju – Maj w Puszczy Białowieskiej
Ciepło, coraz cieplej!
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata
Zapraszamy na Pchli Targ w Hajnówce
sobota, 9 czerwca
Każda druga sobota miesiąca
więcej