Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2018-10-16
Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Przewozów Regionalnych od 21 października do 8 grudnia 2018 r.
W niedzielę, 21 października 2018 r., po raz ostatni w tej edycji, zmieni się rozkład jazdy pociągów REGIO kursujących na terenie województwa podlaskiego. Korekta rozkładu spowodowana jest trwającymi pracami modernizacyjnymi linii kolejowych. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Hajnówka - Czeremcha.
Czytaj więcej
2018-10-15
XXXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
11 października odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego – ostatnia w mijającej już kadencji. Radni podjęli uchwały będące przedmiotem porządku obrad, zapoznali się m.in. z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu oraz informacjami na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego. Podczas sesji głos zabrał również Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który dokonał podsumowania czteroletniej pracy samorządu. Wyznacznikiem skuteczności podejmowanych działań w trakcie ostatniej kadencji było przeprowadzenie przy udziale Radnych Powiatu Hajnowskiego, wszystkich kierowników jednostek powiatu i pracowników starostwa wielu inwestycji i zadań mających istotny wpływ na rozwój powiatu i poprawę warunków życia wszystkich mieszkańców. W bieżącej kadencji Rady, Powiat przeznaczył na inwestycje ponad 26,5 mln zł, w tym 7,2 mln z własnych zaoszczędzonych środków, bez zaciągania kredytów.  Na możliwości budżetu powiatu jest to ogromna kwota – powiedział Starosta Mirosław Romaniuk. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na drogi – na ten cel samorząd wydatkował blisko 12,5 mln zł. W latach 2014-2018 przebudowano ogółem 13,4302 km  dróg powiatowych. Wśród najważniejszych inwestycji drogowych należy wymienić przebudowę ul. Prostej w Hajnówce i ul. Targowej. W trakcie realizacji pozostaje przebudowa ul. Poddolnej, do 20 listopada br. remontowany odcinek zostanie przekazany do użytku. Przebudowane zostały także drogi  Nr 1666 B Witowo – Długi Bród, Nr 1668 B Starzyna – Górny Gród i Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach, odcinki dróg Dubicze Osoczne – Jagodniki, Podrzeczany – Leniewo, a także dwa etapy na odcinku Kuraszewo – Nowokornino. Zostało wykonane odwodnienie na ulicy Lipowej w Czeremsze, przepusty w Kuraszewie, w Zbuczu i szereg innych działań na terenie gminy Hajnówka, gminy Białowieża, Narew i Czyże. Ponadto, wykonaliśmy dokumentację techniczną  na przebudowę ul. Pałacowej w Białowieży oraz ulicy Górnej i Wrzosowej w Hajnówce. W tym momencie trwają prace odnośnie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi od drogi wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk Podlaski, do wsi Nowoberezowo wraz z ulicą w Nowoberezowie. Dofinansowaliśmy Zarząd Dróg Powiatowych - zakupiliśmy nowy ciągnik, piaskarkę, kosiarkę z wysięgnikiem, płóg do odśnieżania i przecinak, przecinarkę do gałęzi – powiedział Starosta Mirosław Romaniuk. Starosta przypomniał także o inwestycjach, jakie zostały już zrealizowane oraz trwają w powiatowym szpitalu (m.in. przebudowa SOR, Bloku Operacyjnego, Centrum Zdrowia Psychicznego, utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej – tylko w 2018r. SP ZOZ wyda na inwestycje 25 mln zł - więcej  tutaj) oraz o scaleniach, jakie aktualnie są realizowane w gminach. Przypomnijmy – wartość  trzech aktualnie wdrażanych projektów w gminach Narew i Narewka opiewa na ponad 33 mln zł (zobacz artykuł).  Powiat Hajnowski pozostaje liderem w zakresie realizacji projektów scaleniowych w województwie podlaskim. I jest duża szansa, że utrzyma tę pozycję: Został ogłoszony konkurs, od piątego listopada będzie można ubiegać się o środki na scalenia. Przygotowany przez nas wniosek o realizację scaleń na obiekcie Istok – Dubicze otrzyma wsparcie, mówimy tu o kwocie 15 800 000 zł. Podkreślę, że to są pieniądze, które nie generują wydatków powiatu – stwierdził Starosta Mirosław Romaniuk. Jednym z priorytetów mijającej kadencji była również promocja technologii OZE, Starosta poinformował Radnych o opracowaniu „Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” – w porozumieniu z Fundacją EuroNatur i stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V (więcej tutaj). Powiat Hajnowski jest jedynym w kraju samorządem, który będzie posiadać taki plan. Dokument potwierdza, że możemy stać się regionem samowystarczalnym energetycznie, a zastosowanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do rozwoju regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców. Przygotowanie planu nie generuje żadnych zobowiązań po stronie powiatu. Chcemy kontynuować współpracę - od grudnia będzie funkcjonować Centrum Energetyczne w powiecie. Centrum będzie funkcjonować w ramach projektu, dla powiatu nie wiążą się z tym żadne koszty. Utworzenie Agencji Energetycznej przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego, w zakresie lepszego dostępu do informacji  o energii wytwarzanej przez odnawialne źródła energii (OZE), a także ułatwienia dostępu do programów pomocowych – mówił Starosta Mirosław Romaniuk. Na tym nie koniec przedsięwzięć: Rozpoczynamy budowę infrastruktury na parkingu Zwierzyniec, umowa z wykonawcą została podpisana 5 października br. [zobacz więcej]. W niedługim czasie zostanie również  podpisana umowa w projekcie MARA. To jest projekt partnerski z Politechniką Białostocką, którego celem będzie poprawa mobilności turystycznej powiatu. Wartość projektu dla powiatu hajnowskiego to  400 000 tyś. zł, jest to program, który i dotyczy państw regionu Morza Bałtyckiego – dodał Starosta. Podczas wystąpienia Starosta Mirosław Romaniuk wymienił także realizowane dotychczas projekty o charakterze edukacyjnym: Kolejne inwestycje, które zostały zrealizowane przez powiat to pełna termomodernizacja Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce [więcej o tym tutaj]. Z kolei w 2016r. zostały wybudowane warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Zakończyliśmy realizację edukacyjnego projektu Bieżeństwo – Historia Zwykłych ludzi , w realizacji pozostaje „Puszcza i ludzie”. Rozpoczęliśmy realizację projektu, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Ma on na celu m.in uposażenie. warsztatów szkolnych w obrabiarki CNC oraz udział uczniów w płatnych stażach i kursach podnoszących kwalifikacje (więcej tutaj). W realizacji pozostaje także projekt podnoszący kwalifikacje zawodowe mieszkańców powiatu. Dotąd z dofinansowania studiów podyplomowych, kursów językowych oraz kursów informatycznych skorzystały 164 osoby. W kolejnym komponencie – tj. z kursów zawodowych skorzystało już 85 mieszkańców powiatu. Podczas wystąpienia Starosta podkreślił, iż wszystkie wymienione inwestycje udało się zrealizować przy jednoczesnym spadku zadłużenia: Wartość wszystkich zrealizowanych i realizowanych w trakcie tej kadencji inwestycji to blisko 100 000 000 zł. Na tę kwotę składają się przede wszystkim środki zewnętrzne. Wyżej wymienione inwestycje stworzyły bardzo solidną podstawę do budowy dobrych perspektyw na kolejne lata. Dokonując podsumowania należy zwrócić też uwagę  na sytuację finansową powiatu. Stan finansowy powiatu jest stabilny, zadłużenie zmalało do poziomu, pozwalającego na większe możliwości inwestycyjne. Ustabilizowanie sytuacji finansowej samorządu, zmniejszenie zadłużenia, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów inwestycyjnych to ogromne osiągnięcie tej kadencji – podkreślił Starosta Mirosław Romaniuk. Oświata w powiecie Główny blok tematyczny XXXIII sesji dotyczył sytuacji oświatowej w powiecie hajnowskim. Przedłożone sprawozdania pokazały jak wiele pozytywnych zmian zaszło w poziomie nauczania oraz metodyce kształcenia. Każda ze szkół wychodzi daleko poza program nauczania, poprzez współpracę z instytucjami, ośrodkami edukacyjnymi  oraz realizację projektów edukacyjnych i inwestycyjnych.  W efekcie każda ze szkół może pochwalić się stypendystami – w tym Prezesa Rady Ministrów oraz powiatowego stypendium im. prof. Simony Kossak, laureatami olimpiad przedmiotowych i konkursów,  nie brakuje również indywidualnych sukcesów.  Przykładowo, Zespół Szkół Zawodowych jest absolutnym liderem wśród hajnowskich szkół średnich w zakresie realizacji projektów unijnych. Uczniowie jeszcze w trakcie nauki w technikum mają możliwość poznania realiów pracy w wybranej branży.  A przy okazji zarobić pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata.  Takie możliwości stwarza m.in. program Erasmus+, który Zespół Szkół Zawodowych realizuje z powiedzeniem od kilku lat. W tym roku także grupa uczniów  z technikum budowalnego i mechanicznego skorzysta z płatnych staży w Niemczech. W bieżącym roku szkoła przystępuje również do realizacji dużego projektu z udziałem funduszy unijnych, podnoszącego kwalifikacje zawodowe i umiejętności przydatnych na rynku pracy. Uczniowie wezmą udział w płatnych stażach zawodowych, kursach językowych, kursach zawodowych pozwalających zdobyć uprawnienia  pożądane na rynku pracy. W ramach projektu zostaną również zakupione dwie obrabiarki CNC: tokarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia oraz frezarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia. Wartość projektu to to 1 088 374,68 zł. Realizacja szeregu projektów unijnych, ponadto dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i aktywna współpraca z przedsiębiorcami procentują – podczas obrad Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska poinformowała Radę, iż w minionym roku szkolnym wyniki zdawalności egzaminu zawodowego są porównywalne w stosunku do średniej wojewódzkiej,  w  niektórych kwalifikacjach zawodowych, tj. technik ekonomista, technik mechanik oraz technik mechaniki pojazdowej zdawalność egzaminu osiągnęła 100 % . Certyfikaty zawodowe uprawniają do podjęcia pracy w krajach UE. Sukcesami na niwie zdawalności może pochwalić się również Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Szkoła znajduje się w gronie 10. najlepszych liceów w województwie podlaskim i 20. w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Liceów Ogólnokształcących. Szkoła może pochwalić się wysokim poziomem nauczania, które przykładają się na wyniki egzaminów maturalnych – ubiegłoroczny poziom zdawalności matury osiągnął wysoki wskaźnik 96,2 % - to wysoko ponad średnią powiatową.  Szkoła stworzyła dobre warunki do nauczania – świetnie wyposażone sale (w każdej klasie znajduje się rzutnik, TV oraz tablica multimedialna, możliwość połączenia z internetem) oraz pracownie (ZS dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym w pracowniach chemicznej, fizycznej i biologicznej), ponadto innowacyjny  model kształcenia, oparty na indywidualnych preferencjach ucznia sprawiają, że Białorus dziś konkuruje z najlepszymi liceami w regionie.  Dyrekcja wraz z kadrą nauczycielską nie zamierzają osiadać na laurach – podczas sesji Dyrektor ZS z DNJB Igor Łukaszuk poinformował radnych  o realizacji nowego dwuletniego projektu „Mniejszości narodowe – bogactwem Europy”.  W ramach tego nawiązana została sieć współpracy ze szkołami z Wilna i Puńska. Realizacją projektów może także się pochwalić się również Zespół Szkół Ogólnokształcących. Od zeszłego roku szkolnego funkcjonuje sala terapeutyczna oraz kawiarenka – to efekt pozyskania inwestorów z zewnątrz. Zespół Szkół Ogólnokształcących może poszczycić się Dyplomem Skutecznej Szkoły Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. W powiecie funkcjonuje także Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, którego działalność ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w procesach rozwoju intelektualnego i usamodzielniania się. Swoje zadania placówka realizuje bardzo skutecznie – placówka aktywnie angażuje się w rządowe projekty edukacyjne (w ubiegłym roku – w cztery), w Ośrodku wdrażane są nowoczesne metody pracy z uczniem mające wesprzeć rehabilitację społeczną i intelektualną. A Od 2017r. przy placówce funkcjonują warsztaty treningowe; adaptacja pomieszczeń na mieszkanie pozwala uczniom nauczyć się samodzielności w zakresie samodzielnego zarządzania gospodarstwem domowym, m.in. higieny osobistej, utrzymania porządku, przygotowywania posiłków.  Od 2014 r. Ośrodek współorganizuje Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych adresowane do rodziców i nauczycieli poruszające trudne zagadnienia z zakresu wychowania i dydaktyki.  W minionym roku, podczas IV Forum, specjaliści z Polski i zaprzyjaźnionego Ośrodka w Brześciu podzielili się wiedzą z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacja piątej edycji Forum planowana jest wiosną 2019 r. W powiecie hajnowskim funkcjonuje także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wspierająca placówki oświatowe, rodziców i uczniów. Korzystanie  z  usług poradni jest  dobrowolne i  nieodpłatne. Codziennością pracy zespołu jest przeprowadzanie badań psychologiczno – pedagogicznych, wydawanie opinii i orzeczeń. W placówce można również skorzystać z różnorodnych form terapii skierowanych do dzieci, młodzieży, jak i całych rodzin, w zależności od problemu, z jakim zgłasza się rodzic i dziecko. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. W poradni działa również Punkt Konsultacyjny Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Pomoc świadczona jest zarówno w Poradni, jak i w placówkach oświatowych na terenie  powiatu hajnowskiego. O aktywności Poradni świadczy statystyka –  w ubiegłym roku szkolnym wykonano 891 diagnoz – m.in. psychologicznych, pedagogicznych czy logopedycznych, ponadto przeprowadzono 111 warsztatów, udzielono 740 porad. Uchwały przyjęte podczas obrad Podczas sesji Rada podjęła uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2018r.; zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018-2027; ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym na terenie powiatu hajnowskiego w 2019r.; ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego na 2019r. oraz przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. W ostatnim słowie Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak podziękował Radnym za dotychczasową pracę i zamknął obrady. Podziękowania dla Rady, członków Zarządu, kierowników jednostek oraz pracowników Urzędu wraził także Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Katarzna Miszczuk          
Czytaj więcej
2018-10-11
Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego
Powiat Hajnowski jako jedyny powiat w kraju posiadać będzie tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Kultura

2018-10-17
Film „Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim” – 18.10
Hajnowski Dom Kultury 18 października 2018 r ( czwartek ) godz. 10.00 wstęp wolny Pierwszy w Polsce film ukazujący historię cudzoziemców, którzy wspierali powstańców warszawskich w walce z okupantem. W filmie zagrali między innymi Emilia Krakowska, Krzysztof Dracz i Jerzy Rogalski, a także cudzoziemcy – Gruzini i Słowacy. Film to fabularyzowany dokument, w którym wywiady z powstańcami przeplatają się ze scenami fabularnymi. W filmie znalazł się między innymi wywiad z córką porucznika Iringha, dowódcy plutonu Słowaków. Część fabularna jest czarno-biała, znalazła się w niej między innymi scena z belgijskim przemytnikiem diamentów, a także scena z Alim, w której zagrała Emilia Krakowska. Zdjęcia do filmu były realizowane m.in. w Domu Polonii, Pałacu Branickich oraz w Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie. Na planie pracowała międzynarodowa ekipa. Autorem zdjęć jest Nicolás Villegas Hernández – Kolumbijczyk, absolwent PWSFTViT w Łodzi. Dokument jest hołdem, jaki, według wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich Zbigniewa Galperyna, powstańcy chcą oddać cudzoziemcom, którzy dołączyli się do tej walki o wyzwolenie i walczyli z nimi ramię w ramię w powstaniu. Premiera filmu odbyła się 18 września 2018 r. w warszawskiej Kinotece.     Po filmie zapraszamy na dyskusję z reżyserem filmu i historykiem IPN.
Czytaj więcej
2018-10-16
STAND UP W MUZEUM, 19.10.2018
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na stand-upowy wieczór pełen śmiechu!
Czytaj więcej
2018-10-17
Zapisy do Pracowni Gobelinu do 31.10
Hajnowski Dom Kultury informuje, że są jeszcze miejsca do koła tkactwa artystycznego pn. Pracownia Gobelinu. Zgłoszenia pod nr tel. 85 682 32 03  do końca października 2018 r. Zapraszamy !
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Biznes

2018-10-16
Targi Pracy w Hajnówce
Szukasz pracy lub chciałbyś znaleźć inną, bardziej satysfakcjonującą? Jutro koniecznie zajrzyj na Targi Edukacji i Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce oraz OHP. Targi pod hasłem „Twoja przyszłość w Twoich rękach” odbędą się 17.10.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25 w Hajnówce, w godzinach: 10:00 - 13:00. Targi odbędą się pod patronatem Starosty Hajnowskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka. Podczas targów będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy z regionu, bezpośrednio porozmawiać z pracodawcami oraz poznać ich oczekiwania. Uczestnikami targów będą także szkoły i uczelnie wyższe, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, służby mundurowe. Udział w targach jest bezpłatny. Targi Edukacyjno - Zawodowe adresowane są do bezrobotnych i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji i firm poszukających pracowników oraz tych, które specjalizują się w spieraniu osób nieaktywnych zawodowo na rynku pracy. Zapraszamy do udziału! Katarzyna Miszczuk
Czytaj więcej
2018-10-16
ZUS informuje: O czym studenci muszą pamiętać by nie stracić prawa do renty rodzinnej
Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą poinformować ZUS, że przerwali lub zakończyli naukę. Jeśli tego nie zrobią, czekają ich przykre konsekwencje, bo nadpłacone świadczenie trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy student złoży dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli dokumenty dostarczy pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Starsi również mogą pobierać takie świadczenia, jednak pod warunkiem, że dalej się uczą, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną studentom na okres roku szkolnego, który obejmuje również wakacje. Świadczenie wypłacane jest, więc do końca września danego roku akademickiego. - Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.- informuje  Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy uprawnionych jest kilka osób, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia. Obecnie wysokość najniższej renty rodzinnej to 1029,80 zł. Jeśli rentę rodzinną dostaje dziecko, którego oboje rodzice nie żyją, należy mu się dodatek dla sieroty zupełnej, który aktualnie wynosi 405,67 zł.                                         Katarzyna Krupicka                                                           regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Czytaj więcej
2018-10-08
E-akta od 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. będzie można prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej. E-akta to część pakietu 100 zmian dla firm.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Sport

2018-09-25
Jesienna oferta Parku Wodnego w Hajnówce
Po przewie wracają aqua fitness i zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”
Czytaj więcej
2018-10-11
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy informuje: Polska jesień ozłociła Narewkę
W bieżącym roku szkolnym do rywalizacji w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych powiatu hajnowskiego stanęło 5 drużyn dziewczęcych i chłopięcych w rocz.2006 i mł. oraz 4 dziewczęce i 3 chłopięce w rocz.2003 i mł. Zawody zorganizowano 27 września 2018r. przy pięknej, jesiennej pogodzie. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Hajnówka, biegi przeprowadzono po raz kolejny na bardzo dobrze przygotowanych trasach. W imprezie biegowej wzięło udział 170 osób z czterech szkół hajnowskich i jednej z terenu. Po raz kolejny najlepiej spisali się uczniowie i uczennice z Narewki, którzy w czterech startach zdobyli trzy złote i jeden srebrny medal. Wśród hajnowskich szkół bardzo dobrze zaprezentowała się SP 4 – złoto, srebro i dwa brązowe oraz SP 2 – dwa srebrne i dwa brązowe, Na pochwałę zasługuje najmniejsza szkoła SP 3 Hajnówka, która potrafiła skompletować 10-osobowe reprezentacje w trzech biegach. Za miejsca I-III kapitanowie sztafet otrzymali pamiątkowe puchary.Sędziami zawodów byli pracownicy OSiR: Małgorzata Muszkatel, Marek Hanula, Jan Sawko, Tomasz Dobosz, Anatol Hajduk i Roman Sacharczuk (sędzia Główny). Zawody prowadził Janusz Ludwiczak. Organizator tj. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowanie Starostwu Powiatowemu za sfinalizowanie organizacji imprezy, Urzędowi Miasta w Hajnówce za ufundowanie pucharów oraz Nadleśnictwu Hajnówka za przygotowanie tras biegowych oraz udostępnienie obiektu. KLASYFIKACJA KOŃCOWA Sztafety SP DZIEWCZĄT – rocz.2006 i młodsi I miejsce – SP 4 HAJNÓWKA – awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Olga Gierasimiuk, Gabriela Karpiuk, Klaudia Martysiewicz, Zuzanna Nazaruk, Dominika Niestieruk, Ewelina Ostapkowicz, Natalia Pietroczuk, Natalia Romaniuk, Zofia Sacharczuk, Weronika Sadowska, Weronika Wojciuk. Opiekun – Andrzej Grygoruk ) II miejsce – SP NAREWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Martyna Adamowicz, Oliwia Charkiewicz, Agata Gresiuk, Wiktoria Gryboś, Kinga Kołecka, Sara Kozłowska, Gabriela Krasnopolska, Aleksandra Łuszyńska, Julia Sawczuk, Martyna Swatko, Natalia Wasilczyk. Opiekun – Alina Awruk, Michał Panfiluk, Mirosław Krasnopolski) III miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Julita Bartoszewicz, Magda Gierasimiuk, Gabriela Goławska, Nikola Osipczuk, Aleksandra Plewa, Anna Rusinowicz, Anna Sierocka, Anna Tarasiuk, Martyna Tyszko, Maria Wasiluk. Opiekun: Lucyna Waszkiewicz i Małgorzata Kordecka). IV miejsce – SP 1 HAJNÓWKA V miejsce – SP 3 HAJNÓWKA Sztafety SP CHŁOPCÓW – rocz. 2006 i młodsi I miejsce – NAREWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Dawid Ancutko, Mateusz Biedrycki, Błażej Charkiewicz, Andzrej Filinowicz, Łukasz Jancewicz, Radosław Kalinowski, Aleksander Klimiuk, Oktawian Lasota, Michał Ławreszuk, Aleks Łuszyński, Jakub Melesz, Maciej Niedźwiedź. Opiekunowie – Mirosław Krasnopolski, Michał Panfiluk, Alina Awruk) II miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Patryk Bondaruk, Dawid Czarnocki, Maciej Czurak, Jacek Jarzęcki, Damian Jurczuk, Jakub Lewczuk, Bartosz Łukaszuk, Sebastian Łukaszuk, Konrad Muszkatel, Szymon Ważny. Opiekunowie: Lucyna Waszkiewicz i Małgorzata Kordecka). III miejsce – SP 4 HAJNÓWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Bartosz Birycki, Krystian Dąbrowski, Arkadiusz Kędzierski, Tomasz Masalski, Jakub Michalczuk, Filip Panasiuk, Piotr Romańczuk, Kacper Rutkowski, Hubert Sacharczuk, Bartosz Tarasiuk. Opiekun – Andrzej Grygoruk). IV miejsce – SP 1 HAJNÓWKA V miejsce – SP 3 HAJNÓWKA Sztafety PG DZIEWCZĄT kl.III + SP kl.VII-VIII– rocz.2003 i młodsi I miejsce – SP NAREWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Wiktoria Charkiewicz, Aleksandra Kalinowska, Weronika Krasnopolska, Maja Kuptel, Magdalena Lasota, Kinga Lewsza, Patrycja Lewsza, Martyna Łuksza, Anna Radzivonchyk, Katarzyna Romańczuk, Emilia Skiepko, Aleksandra Zielińska Opiekunowie – Alina Awruk, Mirosław Krasnopolski, Michał Panfiluk). II miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Weronika Basiukiewicz, Natalia Kendyś, Roksana Kozar, Hania Lewczuk, Weronika Nikiciuk, Aleksandra Osipczuk, Kornelia Pupek, Patrycja Skiba, Weronika Stulgis, Katarzyna Urynowicz. Opiekunowie: Lucyna Waszkiewicz, Małgorzata Kordecka). III miejsce – SP 4 HAJNÓWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Zofia Ginszt, Izabela Iwaniuk, Małgorzata Karpiuk, Anna Klimiuk, Aleksandra Ostaszewska, Maja Sidoruk, Urszula Tichoniuk, Magdalena Wasiluk, Paula Zabrocka, Olga Ziuzia. Opiekun – Andrzej Grygoruk). IV miejsce – SP 3 HAJNÓWKA Sztafety PG CHŁOPCÓW kl.III + SP kl.VII-VIII – rocz. 2003 i młodsi I miejsce – SP NAREWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Dawid Andruszko, Łukasz Biedrycki, Łukasz Gromotowicz, Jakub Piotr Kardasz, Łukasz Klimiuk, Jakub Kołecki, Karol Kowalczyk, Paweł Mering, Jakub Oniszczuk, Tomasz Pańkowski, Szymon Potoniec, Grzegorz Sakowicz, Aleksander Czerniecki. Opiekun – Michał Panfiluk ) II miejsce – SP 4 HAJNÓWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Artur Gwoździk, Mateusz Iwaniuk, Mateusz Kozaczuk, Paweł Nazaruk, Adam Olifieruk, Marcin Ostapkowicz, Adam Perszko, Aleksander Suchochodoła, Dawid Tichoniuk, Piotr Tichoniuk. Opiekun – Andrzej Grygoruk). III miejsce – SP 2 HAJNÓWKA - awans do finałów Grupy Południowej (skład drużyny: Jakub Antosiuk, Adrian Czarnocki, Mateusz Filipiuk, Jakub Karpiuk, Kamil Karpiuk, Patryk Niewiarowski, Łukasz Siniakowicz, Krystian Szymczak, Mateusz Witkowski. Opiekunowie – Lucyna Waszkiewicz, Małgorzata Krasnopolska).   Przewodniczący Powiatowego SZS Janusz Ludwiczak
Czytaj więcej
2018-10-11
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy informuje: Powiatowa masówka sportowa
Trudno sobie wyobrazić uprawianie którejkolwiek dyscypliny o dużej aktywności ruchowej bez przygotowania lekkoatletycznego. Motoryka to elementarz każdego sportowca. Siła, skoczność, szybkość, wytrzymałość, poparte elementami gimnastycznymi stawia młodych sportowców w pierwszym szeregu do sukcesu. Jednym ze wskaźników do takiej oceny mogą być Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe, które odbyły się 3 października 2018 roku na terenie Nadleśnictwa w Hajnówce.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Zdrowie

2018-10-08
Hajnowski Szpital się zmienia dzięki funduszom unijnym
Ponad 25 mln zł wyda w 2018r. hajnowski SP ZOZ na inwestycje. Placówce udało się skutecznie pozyskać fundusze unijne. Prace – remontowe i budowlane - ciągle trwają.
Czytaj więcej
2018-09-27
Bezpłatne badania cukru we krwi - Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców
Starostwo Powiatowe organizuje akcję „Zdążyć przed cukrzycą”. Zmierz poziom hemoglobiny glikowanej!
Czytaj więcej
2018-10-16
Zaszczepieni przeciw grypie
Zapobieganie grypie poprzez promowanie zdrowego stylu życia i szczepień ochronnych to jedno z zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i podległą mu Państwową Inspekcję Sanitarną. Już po raz kolejny Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wraz z  Głównym Inspektoratem Sanitarnym zorganizowali akcję bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla pracowników Urzędu oraz członków Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Jak podkreślają eksperci szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie i jej powikłaniom. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na świecie na grypę choruje od 330 milionów do 1,6 miliarda ludzi, z których od 500 tysięcy do 1 miliona umiera. W Polsce w obecnym sezonie epidemicznym zachorowało już ponad 4,5 mln osób (4 675 328). Największa zapadalność dotyka zwykle dzieci i nastolatków, podczas gdy najwięcej zgonów występuje w grupie osób starszych. Aby zapobiegać grypie i jej powikłaniom co roku na początku jesieni na rynku pojawiają się szczepionki o zaktualizowanym składzie, a placówki medyczne promują profilaktykę grypową. Główny Inspektorat Sanitarny od kilku lat bierze udział w akcji szczepień. W tym roku ze szczepień skorzystało blisko 150 osób – obok kierownictwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego z rodzinami oraz pracowników urzędu przeciw grypie zaszczepili się także m.in.: członkowie Rady Saniatrno-Epidemiologicznej, przedstawiciele Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura do spraw Substancji Chemicznych. „Pracownicy Głównego Insektoratu Sanitarnego szczepią się od lat i korzystają z zalecanej ochrony przed sezonem epidemicznym. Mamy pewność, że dzięki temu zmniejszymy ryzyko zachorowania, a nasza odporność będzie lepsza. Ja szczepię się z wyboru, aby wyeliminować cieżkie powikłania pogrypowe i  nie zarażać innych wirusem grypy“ – powiedział dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Według obowiązujących międzynarodowych zaleceń, w tym także i polskich, przeciw grypie powinny szczepić się wszystkie osoby, które chcą ustrzec się grypie i jej powikłaniom. Jednak szczególne zalecenia dotyczą osób z tzw. grup ryzyka m.in.: osoby w podeszłym wieku (powyżej 55 lat), przewlekle chore, zdrowe dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży lub planujące ciążę. Zaszczepić powinny się również osoby, które mogą przenosić grypę na osoby z grup wysokiego ryzyka oraz osoby zdrowe mogące stanowić źródło zakażenia dla tych osób. Są to m.in. pracownicy ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu oraz inne osoby narażone na kontakty z dużą liczbą ludzi. Postawa służby zdrowia w tym względzie jest niezmiernie ważna. Lekarze otwarcie komunikują, że w znacznej mierze szczepią się przeciw grypie w trosce o pacjentów. Uodpornieni mają pewność, że nie zarażą nikogo wirusem, który bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Dlatego tak istotne jest, by personel medyczny był wzorem do naśladowania w kwestii szczepień oraz profilaktyki grypy i aby lekarze zachęcali również pacjentów, by tak jak oni szczepili się przeciw grypie dla siebie i swoich bliskich. Należy jednak pamiętać, że nie każdy może zaszczepić się przeciwko grypie. Do najważniejszych przeciwwskazań należą: ostre choroby gorączkowe, udokumentowane uczulenie na białko jaja kurzego (każdy gabinet musi mieć zestaw antywstrząsowy), uczulenie na śladowe ilości antybiotyku zawarte w szczepionce (split- neomycyna, subunit-gentamycyna), zespół Guillaina-Barrégo, stwierdzony w okresie 6 tygodni od poprzedniego szczepienia przeciwko grypie. W tym sezonie w Polsce pacjenci skorzystają ze szczepionek czterowalentnych. Zapewniają one najszerszą możliwą ochronę przed grypą. Szczepienia to realna korzyść, dzięki której można uniknąć zachorowania oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań. Nadszedł kolejny sezon grypowy, dlatego warto jak najszybciej poddać się szczepieniu ochronnemu i zabezpieczyć się przed grypą. za: gis.gov.pl
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Bezpieczeństwo

2018-04-28
Konsumencie nie daj się oszukać – sprzedaż bezpośrednia
W związku z licznymi skargami dotyczącymi praktyk, jakie mają miejsce podczas pokazów sprzedaży bezpośredniej, przypominamy - nie daj się oszukać!
Czytaj więcej
2018-10-16
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej!
Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca. Od 22 października na terenie Podlasia żołnierze będą spotykać się z Polakami i zachęcać ich, by wstępowali do wojska.
Czytaj więcej
2018-10-11
KOLEJNI OCHOTNICY ZGŁOSILI SIĘ DO SŁUŻBY. WOT DRUGIM RODZAJEM SIŁ ZBROJNYCH RP.
Kolejna grupa ochotników rozpoczyna szkolenie podstawowe w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ostatnie powołania, w tym to w Podlaskiem, czyni WOT drugim, pod względem liczebności, rodzajem Sił Zbrojnych RP. Wśród ponad 140 kandydatów i kandydatek z województwa podlaskiego są m.in. nauczyciele, studenci, pielęgniarki i blogerka. Wszyscy razem najbliższe 16 dni spędzą na poznawaniu podstaw wyszkolenia żołnierza lekkiej piechoty. Przede wszystkim będzie to szkolenie taktyczne i strzeleckie, ale także nauka umiejętności pomocnych w życiu codziennym jak np. pierwsza pomoc. W ostatnim dniu szkolenia, czyli 20 października, na terenie kompleksu 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej w Suwałkach odbędzie się przysięga wojskowa. Pełny cykl szkolenia ochotników, którzy rozpoczęli dziś służbę, zakończy się za trzy lata. Ostatnie w tym roku szkolenia kandydatów do służby odbędą się 24 listopada (osoby bez przeszkolenia wojskowego) oraz 2 grudnia (żołnierze rezerwy). Wnioski o przyjęcie do służby można wypełnić w Wojskowych Komendach Uzupełnień (Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki) oraz w punkcie rekrutacyjnym w Wysokiem Mazowieckiem (budynek Urzędu Miasta, ul. Ludowa 15, czwartki 7:30-15:30). Informacje na temat służby i zasad naboru dostępne są także na stronie internetowej www.terytorialsi.mil.pl. *** 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo podlaskie.   *** Obecnie w WOT służbę pełni ponad 14 tys. żołnierzy, co czyni je drugim, pod względem liczebności, rodzajem Sił Zbrojnych RP. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników  na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy. Kontakt dla mediów: por. Łukasz WILCZEWSKI Oficer Prasowy 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”  
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata

2018-10-05
Powiatowe stypendia im. prof. Simony Kossak przyznane
Nauka to pokarm dla rozumu- twierdził Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzupełnianej o doświadczenie, młody człowiek sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery.
Czytaj więcej
2018-08-07
Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
Od 2017r. Powiat Hajnowski realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie: szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych -w ramach tego można będzie ubiegać się o bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1.) a także szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os. (działanie 3.2.2.) Wkład własny uczestnika wynosi tylko 12% wartości kursu, dodatkowo istnieje możliwość ukończenia więcej niż jednego szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą miały dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów. Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata – od kursów językowych po specjalistyczne zawodowe np. obsługi obrabiarek numerycznych CNC, spawacza, prawa jazdy, itp. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego powyżej 18. roku życia. Niemniej, preferencje przewidziane są dla osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.  Docelowo, z szansy na podniesienie swoich kompetencji zawodowych  będzie mogło skorzystać ok. 430 mieszkańców powiatu hajnowskiego. Samorząd otrzyma blisko 5 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Dotąd (stan na koniec lipca 2018r.) podpisano łącznie 216 umów, w tym 132 w działaniu 3.2.1 i 84 w działaniu 3.2.2  na kwotę  556.608,22 zł. Zainteresowanie udziałem w projekcie jest tak wysokie, że obecnie na działanie 3.2.1 przyjmowane są zgłoszenia na listę rezerwową, natomiast osoby spełniające preferowane kryteria (patrz wyżej – chodzi o wiek i wykształcenie), są przyjmowane na bieżąco. Tymczasem osoby zainteresowane udziałem w kursach zawodowych (działanie 3.2.2.), wciąż mogą liczyć na dofinansowanie jeszcze w tym roku.  Wszelkich informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela biuro projektu z siedzibą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka). Biuro jest czynne w godzinach: pon. 10.00-18.00 wt.- pt. 7.30-15.30 Kontakt:  502 285 722. Biuro Projektu świadczy wszelką pomoc informacyjną, dotyczącą warunków uczestnictwa i terminów rekrutacji w projekcie  oraz  doradczą m.in. w zakresie pomocy wyszukania odpowiedniego kursu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”, będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: hajnowskim, łomżyńskim, bielskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Termin realizacji projektu obejmuje okres od lipca 2017r. do końca czerwca 2020r. Całkowita wartość projektu to 45,5 mln zł, dofinansowanie – 40,8 mln. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu to szansa dla jego uczestników, by zmienić coś w swoim życiu zawodowym. Dążenie do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych to najlepsza inwestycja, na jaką decyduje się każdy człowiek – bo  gdy posiadamy odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, tylko wówczas jesteśmy w stanie kształtować  swoją karierę zgodnie z oczekiwaniami. Katarzyna Miszczuk  
Czytaj więcej
2018-09-13
Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi".
Czytaj więcej
Zobacz więcej


A to ciekawe

2018-10-05
Październikowa Puszcza Białowieska
Co słychać w jesiennej Puszczy?
Czytaj więcej
2018-10-02
Folder „Turystyka aktywna” w nowej odsłonie
Zobacz wersję on-line, poznaj kulturę i przyrodę regionu!
Czytaj więcej
2018-09-13
Wrzesień w Puszczy Białowieskiej
W Puszczy Białowieskiej nastał wrzesień…
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata
Projekcja filmu „Smak curry” – 26.10
piątek, 26 października
Termin: 26 października godz. 19.00 Miejsce: Hajnowski Dom Kultury Wstęp: wolny
więcej