Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
25.06.2018- posiedzenia Komisji Rady Powiatu. 28.06.2018 - XXXI sesja Rady Powiatu. Porządek obrad dostępny w BIP

Wydarzenia

2018-05-29
Prawa konsumenta: Konsument na zakupach
Statystyczny Kowalski spędza na zakupach grubo ponad godzinę dziennie. Kupujemy dużo i chętnie, nie zdając sobie sprawy, że decyzja o wrzuceniu kolejnego produktu do koszyka to nie do końca nasza, samodzielna decyzja. Przekraczając próg sklepu, nieświadomie jesteśmy wciągani w machinę napędzającą zysk. Ile razy zdarzyło się Wam wejść do sklepu i kupić więcej niż zamierzaliście? Podpowiadamy więc z jakimi technikami wywierania wpływu (żeby nie powiedzieć manipulacji) mamy na co dzień do czyni
Czytaj więcej
2018-06-21
Chór Woskliknowienije z sukcesami reprezentował Powiat Hajnowski na Festiwalu w Bułgarii
W dniach 8 – 10 czerwca 2018 roku wraz z naszym chórem Woskliknowienije miałyśmy zaszczyt uczestniczyć w XV Międzynarodowym Festiwalu Prawosławnej Muzyki „Св. Богородица – Достойно Есть” w Bułgarii,
Czytaj więcej
2018-06-20
Wizyta partnerskiego regionu z Łotwy w Powiecie Hajnowskim
W dniach 01-03.06.2018 r. na terenie powiatu hajnowskiego z wizytą studyjną przebywało 43 pracowników reprezentujących instytucje pomocy społecznej z całej Łotwy. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem naszych powiatowych instytucji pomocowych: Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce i Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży. W trakcie pobytu delgacja miała także okazję podziwiać bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu hajnowskiego. Odwiedzili Rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodnicze Sobór Św. Trójcy w Hajnówce oraz Skit w Odrynkach. Wizyta była zorganizowana przez Centrum Rozwoju Zawodowego i Nadzoru „AISMA” koordynowane przez Ministerstwo Opieki Społecznej Łotwy przy współpracy Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży i Dyrektora Ośrodka Zdrowia i Opieki Społecznej w Dagdzie (Łotwa)  Andrisa Bandunsa. Mikołaj Golonko
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Kultura

2018-06-04
14 Festyn Kupalinka, 23.06.2018
W programie: przewód kupalski, pokaz sztucznych ogni, zabawa taneczna
Czytaj więcej
2018-05-22
II Piknik Białowieski
W programie: urodziny Zenka Martyniuka
Czytaj więcej
2018-06-12
Noc Świętojańska w Kleszczelach, 23.06.2018
Miejski Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacji w Kleszczelach zaprasza na obchody Nocy Świętojańskiej
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Biznes

2018-06-21
Prawo pracy: Jak pracować w upale?
Gdy słupek rtęci pnie się coraz wyżej, wydajność pracy może maleć. Jak temu zapobiec? Wskazówki znajdziemy w przepisach prawa pracy. Pamiętajmy – w czasie upałów na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie upałów. Warto widzieć, że największą efektywność i wydajność pracy osiąga się przy temperaturze w granicach 17-20 stopni. Wysokość temperatury Jakkolwiek istniejące regulacje nakładają  na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, to jednak – co do zasady – nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. Mówią jedynie o temperaturze minimalnej – ta nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach biurowych i takich, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, 18 stopni Celsjusza.   Większa ochrona młodocianych O ile – jak wspomniano – w odniesieniu do większości pracowników maksymalna temperatura, w jakiej może być wykonywana praca w pomieszczeniach, nie została określona, o tyle takie uregulowanie wprowadzono w stosunku do pracowników młodocianych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pracownicy z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza – 65%. Klimatyzacja i zimne napoje Zmniejszenie związanych z upałami uciążliwości pracy w pomieszczeniach jest możliwe między innymi dzięki wentylacji i klimatyzacji. Stosowanie takich rozwiązań zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych, o ile temperatura w takich pomieszczeniach  nie przekracza 28 stopni Celsjusza. W razie, gdy w pomieszczeniu temperatura wynosi co najmniej 29 stopni, pracodawca musi zapewnić napoje. W takiej sytuacji nie ma znaczenia to, czy stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację czy też nie. W odniesieniu do osób pracujących na otwartej powierzchni obowiązek zapewnienia napojów przez pracodawcę ma miejsce wtedy, gdy temperatura przekracza 25 stopni. W tym przypadku napoje muszą być wzbogacone o sole mineralne i witaminy. Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu czy na otwartej powierzchni, napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Co ważne, nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych. Skrócenie czasu pracy Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Warto przy tym pamiętać, że zależy to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jednocześnie nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika. Przerwy regeneracyjne W ostatnich latach rośnie popularność oferowanych przez niektórych pracodawców tzw. przerw regeneracyjnych w pokojach relaksu. za: www.mpips.gov.pl
Czytaj więcej
2018-06-21
ZUS informuje: Renta socjalna wyższa od 1 czerwca.
Od 1 czerwca zmienia się wysokość renty socjalnej. Zamiast 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostanie ona podniesiona do 100 proc. tego świadczenia. Co prawda na wypłatę wyrównania trzeba będzie poczekać. Ponownego ustalenia wysokości rent socjalnych ZUS dokona z urzędu i należną różnicę wypłaci w   terminie do dnia 30 września 2018 r. Dla osób już pobierających świadczenie z wyrównaniem od dnia 1 czerwca 2018 r. lub, w przypadku gdy prawo do renty socjalnej zostanie ustalone po dniu 31 maja 2018 r. - od miesiąca nabycia prawa. W województwie podlaskim renta socjalna wypacana jest dla 8,5 tys. uprawnionych. Pozostałe warunki dotyczące prawa i wypłaty renty socjalnej pozostają bez zmian. Przypomnijmy najważniejsze z nich. Komu przysługuje renta socjalna: Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: pełnoletnia oraz całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25-roku życia, albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Osobą pełnoletnią jest osoba, która ukończyła 18 lat. Jest nią również kobieta, która nie osiągnęła jeszcze 18 lat, ale zawarła związek małżeński po ukończeniu 16-tego roku życia. Całkowitą niezdolność do pracy i przypuszczalny okres jej trwania ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do renty nie jest istotne, kiedy powstała wymagana niezdolność, lecz to, aby niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu powstałego w wymienionych wyżej okresach. Renta może być przyznana na stałe – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, lub na wskazany okres – jeśli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. Renta przysługuje również osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą na przykład w celu nauki lub  u rodziny. Kiedy nie przysługuje renta socjalna: Renta socjalna nie będzie przysługiwać osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.  Pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. Renta nie będzie przysługiwać także osobie, która jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna nie będzie przysługiwać także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. Jedynym wyjątkiem od tej zasady będzie osoba, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie posiada innego przychodu i nie ma prawa do renty rodzinnej, będąca właścicielem lokalu mieszkalnego, najemcą lokalu należącego do gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, lub też przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu. Osoba taka może otrzymywać 50 proc. renty socjalnej, pod warunkiem, że pisemnie zobowiąże się do pokrywania z tej kwoty opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny. W lokalu tym nie mogą jednakże przebywać inne osoby. Renta socjalna zostanie  obniżona, jeżeli tej samej osobie przysługuje także renta rodzinna. Łączna wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku obniżenia renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc., renta socjalna nie będzie przysługiwać.                                         Katarzyna Krupicka                                                           regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Czytaj więcej
2018-06-21
3xP w praktyce – kolejne uproszczenia podatkowe
Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów (MF).
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Sport

2018-06-21
Podsumowanie występów młodzieżowych drużyn piłkarskich OSiR Hajnówka – sezon 2017/2018. PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO
Tradycyjnie jak co roku, koniec czerwca to czas na podsumowanie występów młodych piłkarzy OSiR Hajnówka w rozgrywkach piłkarskich sezonu 2017/2018
Czytaj więcej
2018-06-20
REGULAMIN - VII Integracyjny Rajd NORDIC WALKING - 13 września
Warsztat Terapii Zajęciowej we wrześniu organizuje VII Rajd NORDIC WALKING Osób Niepełnosprawnych po Puszczy Białowieskiej. W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości  chcielibyśmy swoim wydarzeniem również upamiętnić ważną dla Polski rocznicę. W Rajdzie biorą udział osoby z niepełnosprawnością z kilkunastu placówek m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej, ŚDS, SOSW. Celem naszego Rajdu jest integracja osób niepełnosprawnych oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu w rejonie Puszczy Białowieskiej. Strojami biało-czerwonymi chcielibyśmy  również pokazać, że osoby niepełnosprawne pamiętają tegoroczną rocznicę Odzyskania Niepodległości. W załączniku wysyłam Regulamin Rajdu. Iwona Romańczuk  p.o Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce REGULAMIN   VII Integracyjny Rajd NORDIC WALKING Osób Niepełnosprawnych po Puszczy Białowieskiej dn. 13.09.2018r. Godz. 9.00 Rajd o charakterze patriotycznym w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nordic Walking to połączenie marszu z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków. I. Cel Rajdu - integracja środowisk osób niepełnosprawnych - nawiązywanie przyjaźni z kolegami z innych placówek - poznawanie puszczańskiej przyrody oraz promowanie aktywnego spędzenia czasu w rejonie Puszczy Białowieskiej II. Organizator: Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce, ul 3-go Maja 63, wtzhajnowka@gmail.com Tel. (085) 682 38 03 III. Termin i miejsce: 13 września 2018 rok (czwartek), godz. 9.00 przy WTZ w Hajnówce IV. Zasady uczestnictwa: W Rajdzie biorą udział osoby niepełnosprawne. Każdą placówkę może reprezentować max 5 uczestników + 2 opiekunów. Wskazane są własne kijki (jest możliwość wypożyczenia kijków przed rozpoczęciem Rajdu, osoby zainteresowane proszę o podanie wzrostu uczestników w karcie zgłoszeniowej, w celu dobrania kijków). Prosimy o przygotowanie stroju sportowego z elementami biało-czerwonymi np. koszulka, czapka, szalik itp., wygodne buty (adidasy), nakrycie głowy. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoich uczestników. Wypełnioną Kartę zgłoszeniową proszę dostarczyć do WTZ Hajnówka do dnia 31.08.2017 r. Plan Rajdu: 9.00 - powitanie uczestników Rajdu i zaproszonych gości 9.15 - wypożyczenie kijków 9.30 - rozgrzewka 9.50 - przejście po Puszczy Białowieskiej ok 5 km z atrakcjami 12.00 - wręczenie pamiątkowych dyplomów 12.40 - poczęstunek i wspólna zabawa 15.00 - zakończenie Rajdu
Czytaj więcej
2018-06-12
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH STREET WORKOUT, 17.06.2018
REGULAMIN ZAWODÓW STREET WORKOUT HAJNÓWKA 2018   §1. Przepisy wstępne 1. Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce. 2. Zawody odbędą się w dniu 17.06.2018r (niedziela) 3. Zawody mają na celu: - popularyzację Street Workout w Hajnówce - propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu młodzieży i osób dorosłych - integrację zawodników 4. Udział w zawodach Street Workout od 16 roku życia; osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania w trakcie rejestracji pisemnego oświadczenia od prawnych opiekunów, zezwalającego im na start w zawodach. W przypadku jego braku uczestnik nie zostanie dopuszczony do zawodów DO POBRANIA TUTAJ. 5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do dostarczenia formularza zgłoszeniowego. 6. Zapisy do zawodów będą przyjmowane na miejscu w dniu zawodów, od godz. 11:00 do 11:45 oraz poprzez formularz internetowy DO POBRANIA TUTAJ. 7. Zawody rozpoczynają się o godz. 12:00 na urządzeniach STREET WORKOUT przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce od ulicy Ks. Dziewiatowskiego 2. 8. Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która zawiera przyjęcie założeń regulaminu. 9. Zawody organizowane są w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn: - w dwóch kategoriach mężczyzn i jednej dla kobiet   - Zawodnicy startują w ustalonej kolejności   - W przypadku gdy zawodnicy będą mieli taki sam wynik końcowy, rozegrana zostanie dogrywka Zasady podciągania się na drążku - Podciąganie nachwytem lub podchwytem - Chwyt na szerokość barków - W trakcie podciągania zabroniona jest zmiana chwytu - Pozycja startowa: ręce wyprostowane, ciało nieruchome, wyprostowane nogi, odważnik opiera się na nogach - Po podaniu przez sędziego komendy „START” zawodnik rozpoczyna podciąganie - Sędzia będzie sygnalizować zaliczone powtórzenie - Powtórzenie zostanie zaliczone gdy broda uczestnika znajdzie się NAD drążkiem - W dolnej fazie ćwiczenia ciało musi być opuszczone prawie do pełnego wyprostu ramion - Powtórzenie nie zostanie zaliczone w przypadku gdy broda nie znajdzie się nad drążkiem - Dozwolone jest używanie rękawiczek, magnezji - Dozwolony jest krótki odpoczynek, gdy zawodnik znajduje się w fazie dolnej (odpoczynek może trwać maksymalnie 5 sekund) - Zabrania się kołysania, pomagania sobie nogami - Próba zostanie przerwana gdy zawodnik opuści drążek lub gdy nastąpi zmiana chwytu - W tej konkurencji udział mogą brać tylko mężczyźni Zasady pompek szwedzkich - Pozycja startowa: zawodnik opiera się na poręczach, ciało i ramiona wyprostowane - Po podaniu przez sędziego komendy „START” zawodnik rozpoczyna wykonywania ćwiczenia - Sędzia będzie sygnalizować zaliczone powtórzenie - Powtórzenie zostanie zaliczone wtedy gdy zawodnik w górnej fazie ćwiczenia będzie miał wyprostowane ręce w łokciach - Powtórzenie nie zostanie zaliczone wtedy gdy w górnej fazie ćwiczenia zawodnik nie będzie miał wyprostowanych ramion - Dozwolone jest używanie rękawiczek, magnezji - Dozwolony jest krótki odpoczynek (maksymalnie 5 sekund), gdy zawodnik znajduje się w górnej fazie ćwiczenia - Zabrania się dotykania nogami podłoża - W tej konkurencji udział mogą brać tylko mężczyźni PRZYSIADY DLA KOBIET - W tej konkurencji udział mogą brać wyłącznie kobiety - Konkurencja ta polega na tym, że wszystkie zapisane zawodniczki ustawiają się do startu i na komendę sędziego rozpoczynają wykonywanie przysiadów - Każde powtórzenie będzie liczone i sygnalizowane przez sędziego, sędzia przez mikrofon będzie liczył powtórzenia, zawodniczki wykonują przysiad na komendę sędziego - Przysiady muszą być wykonywane dobrze technicznie, tzn. pełen zakres ruchu, pięty nie odrywają się od podłoża, sylwetka wyprostowana - Każda zawodniczka może dostać maksymalnie 2 ostrzeżenia od sędziego, przy 3 ostrzeżeniu odpada z boju - Wygrywa zawodniczka, która wykona najwięcej powtórzeń 10. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu za ewentualnie nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów jak i pozostawione rzeczy przez uczestników. 11. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 12. Za miejsca I-III przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Za miejsca IV-VI - pamiątkowe medale.   §2 Przebieg Zawodów: 1. Zawody są prowadzone wg przepisów ustalonych przez organizatorów i sędziów. 2. System zawodów określi sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów. 3. Czas trwania zawodów określi sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości uczestników. 4. W sytuacjach spornych decydują sędziowie zawodów. 5. Zmiany w przepisach zastrzeżone są dla sędziów zawodów. 6. Nad przebiegiem turnieju i przerwami w trakcie jego trwania czuwają sędziowie zawodów. 7. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna zawodników. §3 Przepisy końcowe 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. W przypadku istotnych zmian, zobowiązują się do powiadomienia o tym zawodników. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy i zmiany w regulaminie bez podania przyczyny. 3. Organizator może wykorzystać dane osobowe i wizerunek zawodników do celów promocyjnych zawodów.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Zdrowie

2018-05-23
Mammobus w powiecie hajnowskim w czerwcu
Zrób mammografie na lato i ciesz się pełnią życia! Do powiatu hajnowskiego w czerwcu przyjedzie mammobus.
Czytaj więcej
2018-06-19
ZUS informuje: Województwo Podlaskie przekroczyło 40% e-ZLA
W podlaskim oddziale ZUS już ponad 40% zwolnienie lekarskie ma już formę elektroniczną. Województwo pod tym względem jest na 2 miejscu w kraju tuż za zachodnio-pomorskim. Podpisana kilka dni temu przez prezydenta ustawa z maja br. oficjalnie wydłuża okres, w którym medycy będą mogły być wystawiane papierowe zwolnienia lekarskie - do 30 listopada 2018 r. Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia muszą być wypisywane wyłącznie w postaci elektronicznej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. - Zmiana terminu nie zwalnia naszych pracowników z wypełniania zaplanowanych działań. Nadal aktywnie będziemy zajmować się szkoleniem i przekonywaniem lekarzy aby jak największa ich liczba korzystała z internetowej formy zwolnień lekarskich jeszcze przed wejściem w życie ostatecznego terminu. Przygotowujemy również na tę zmianę pracodawców i ubezpieczonych. Wydłużenie terminu to dla nas również okres intensywnych szkoleń dla asystentów medycznych, którzy na podstawie upoważnienia lekarza będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie on-line – wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego W maju bieżącego roku na 38,5 tys. wszystkich nieobecności spowodowanych chorobą własną lub członka rodziny 15,5 tys. miało postać elektroniczną. Każdy  miesiąc przynosi coraz większe efekty. Zaangażowanie osób szkolących oraz pozytywne nastawienie lekarzy powoduje co miesiąc wzrost o przeciętnie 10%. W styczniu tego roku w naszym  białostockim Oddziale ZUS mieliśmy jedynie 7,11% zwolnień elektronicznych w stosunku do wszystkich dostarczonych. W luty wskaźnik ten wyniósł  13,33%, w marcu z kolei 20,93%.  Kwiecień to  skok  do 33,79%, by w maju przekroczyć 40,22%.                                         Katarzyna Krupicka                                                           regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Czytaj więcej
2018-06-18
Kampania „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje o nowej odsłonie kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać” promującej dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, np. AIDS.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Bezpieczeństwo

2018-06-21
Ruszyła kampania Przed wakacjami – co warto wiedzieć. Odpoczywaj bezpiecznie!
Już po raz dziewiąty w ramach wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?", 53 instytucje przygotowały porady pomocne dla osób, które planują urlop. W tym roku dowiesz się z nich m.in. jak zaoszczędzić czas przed wyjazdem, załatwiając formalności on-line, jak płacić kartą za granicą czy co można zrobić w przypadku kłopotów z wynajmem samochodu.
Czytaj więcej
2018-06-21
Intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr - zalecenia dla ludności
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. Zjawiska te szybko się przemieszczają i mogą być niebezpieczne. Zanim nadejdzie żywioł, zastanów się, czy Twój dom jest bezpieczny. Działaj przed szkodą !!! Przed wystąpieniem żywiołu: Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie niebezpieczeństwa oraz naucz ich jak w razie zagrożenia wyłączać gaz, elektryczność i wodę.  Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję, straż pożarną lub pogotowie oraz jak korzystać z mediów lokalnych (radio, TV).  Przygotuj rzeczy, które należy zabrać podczas ewentualnej ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe przedmioty. Poinformuj najbliższych o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Zachowanie w domu: Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. W celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania, miej przygotowane radio na baterie, ustawione na częstotliwości radia regionalnego. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych. Zamknij okna i drzwi. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe. Nie planuj spacerów, wycieczek, w miarę możliwości nie wychodź z domu.  Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw. Sprawdź czy masz w pobliżu sprawne oświetlenie awaryjne (np. latarkę na baterie i zapas baterii) oraz naładowany telefon komórkowy. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy. Podczas burzy, staraj się nie korzystać z telefonów stacjonarnych przewodowych oraz urządzeń elektrycznych, przede wszystkim tych obsługiwanych ręcznie (np. suszarek do włosów, elektrycznych szczoteczek do zębów, elektrycznych maszynek do golenia) - korzystanie z tych urządzeń grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji. Sprzęt elektroniczny odłącz od sieci elektrycznej i innych instalacji przewodowych (np. instalacji antenowych, telekomunikacyjnych, sieci internetowych, TV kablowej itp.). Zapewni to ochronę tych urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi. Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni: Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) - podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi - przykucnij. (Bezpiecznie jest kucnąć ze złączonymi i podciągniętymi do siebie nogami. Po uderzeniu pioruna, w wyniku rozpływu ładunku w postaci prądów powierzchniowych może dojść do przepływu prądu między stopami). Nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi i lekkimi konstrukcjami, takimi jak wiaty autobusowe i tramwajowe. Podczas burzy, odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich, gdyż mogą one ściągać wyładowania atmosferyczne. Podczas burzy, staraj się nie używać telefonu komórkowego. Jeśli jesteś nad wodą: Wyjdź z wody - pamiętaj, woda jest doskonałym przewodnikiem elektryczności. Opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj ją do brzegu. Gdy jedziesz np. samochodem: Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą Cię podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuuj jazdy. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku. Zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad pojazdem i doprowadzić do wypadku. Zatrzymaj się na poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu czy stacji benzynowej. Nie zatrzymuj się oraz nie parkuj pojazdu pod słupami i liniami energetycznymi oraz pod drzewami. Wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające. Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja. W przypadku realnego zagrożenia podtopieniami bądź powodzią, zapoznaj się z poradnikiem „Zalecenia dla ludności - intensywne opady deszczu - podtopienia, powodzie". ZA WSZE, jeśli zauważysz kogoś, kto wygląda na osłabionego zainteresuj się tą osobą, udziel jej pomocy lub poinformuj odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji III ZADZWOŃ! pod jeden z poniższych bezpłatnych numerów czynnych całą dobę: 112 Numer Alarmowy 997 Policja 998 Straż Pożarna 999 Pogotowie Ratunkowe Opracowano na podstawie informacji Wydziału Informacji i Promocji KG PSP www.straz.gov.p
Czytaj więcej
2018-06-21
Przed wakacjami – co warto wiedzieć spacerując po lesie.
Lasy Państwowe po raz dziewiąty włączyły się do akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć” organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym roku 53 instytucje wspólnie przypominają konsumentom, o czym pamiętać w czasie urlopu
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata

2018-06-11
Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce zaprasza osoby z zaburzeniami psychicznymi do udziału w projekcie
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W HAJNÓWCE   SERDECZNIE ZAPRASZA   OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ICH RODZINY    do udziału w projekcie             „ Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany ”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Ministra  Rodziny Prac i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ”- edycja 2018 r. Dotyczy on  osób z terenu Powiatu Hajnowskiego znajdujących się pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce,  ich rodzin oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Hajnowski. Wszystkim zainteresowanym proponujemy bezpłatny udział w: - warsztatach fotograficznych prowadzonych  przez specjalistę    (lipiec – październik 2018) - zajęciach z Nordic Walking oraz wycieczkach rowerowych    (lipiec – październik 2018) - warsztatach rzeźbiarskich  prowadzonych przez specjalistę   (sierpień – październik 2018) - zajęciach w Parku Wodnym oraz Fitness Klubie   (sierpień – październik 2018)  - Pikniku Rodzinnym na Topile - dojazd i powrót kolejką wąskotorową   (wrzesień 2018) - poradach i konsultacjach z lekarzem psychiatrą  w Środowiskowym Domu      Samopomocy w Hajnówce - cztery spotkania, terminy zostaną podane na  stronie www.sdshajnowka.com  oraz telefonicznie   (wrzesień – grudzień 2018) -  prelekcjach na temat zaburzeń psychicznych, form  terapii, wystawach prac      artystycznych  oraz występach muzycznych zespołu „Powrót”  na terenie 9   gmin powiatu hajnowskiego  (maj – sierpień 2018) Podsumowanie realizacji projektu będzie miało miejsce na konferencji w Hajnowskim Domu Kultury w grudniu 2018 r. PROSIMY O TELEFONICZNE BĄDŹ OSOBISTE ZGŁASZANIE SIĘ CHĘTNYCH DO  UDZIAŁU  W  W/W ZAJĘCIACH. TERMINY DZIAŁAŃ  W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH www.hajnowka.powiat.pl , www.sdshajnowka.com ORAZ,  ZAINTERESOWANYM, TELEFONICZNIE  LUB OSOBIŚCIE. Wszelkie informacje są udzielane w Punkcie Integracji Społecznej  osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin  od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 14.30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce przy ul. Ptaszyńskiego 14.  Tel.:  85 683 32 – 12,   tel. kom.: 606 320 811. Terminy spotkań z mieszkańcami gmin Powiatu Hajnowskiego  w ramach projektu „ Jak wieść gminna niesie: świat nieznany – świat poznany ”. 14.06.2018r. (czwartek), godz. 14.00, Gminny Ośrodek Kultury                                                               w Dubiczach Cerkiewnych. 22.06.2018 r. (piątek), godz. 13.00, Świetlica Wiejska w Czyżach. 29.06.2018 r. (piątek), godz. 17.00, Gminne Centrum Kultury                                                            w Dubinach. 08.07.2018 r. (niedziela), godz. 15.30, Gminny Ośrodek Kultury                                                      „ Kolejarz ” w Czeremsze 15.07.2018 r. (niedziela), godz. 17.00, Gminny Ośrodek Kultury w Narewce. 17.07.2018 r. ( wtorek), godz. 17.00, Miejski Ośrodek                                                               Kultury, Sportu i Rekreacji „ Hładyszka”                                                              w Kleszczelach. 27.07.2018 r. (piątek), godz. 17.00, Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi. 04.08.2018 r. (sobota), godz. 17.00, Białowieski Ośrodek Kultury ( galeria      oBOK), Białowieża. 6.08.2018 r. (poniedziałek), godz.16.00,  sala konferencyjna  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,  ul. 11 Listopada 24. Serdecznie zapraszamy!                                                                                                                                  Koordynator projektu                                                                     Stanisław Dariusz Wereszczyński
Czytaj więcej
2018-06-21
Nakręć się na Hajnówkę - rekrutacja do projektu do końca czerwca
Z czym kojarzy Ci się Hajnówka? Jacy jesteśmy: my mieszkańcy Hajnówki? Co w Hajnówce fajnego, co obciachowego? Chcesz pokazać innym, co myślisz o naszym mieście? Wiemy, że jesteście uważnymi i krytycznymi obserwatorami codziennej rzeczywistości. Zależy nam na tym, aby to był Wasz głos.
Czytaj więcej
2018-06-20
Białorus zakończył realizację projektu „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego to szkoła dla każdego, kto lubi wiedzieć więcej – placówka inwestuje w ucznia, wychodząc daleko poza program nauczania (w końcu obecność w gronie 10-ciu najlepszych liceów w Podlaskiem zobowiązuje). Białorus zakończył właśnie realizację dwuletniego projektu „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczyste podsumowanie odbyło się 15 czerwca br. W ramach projektu zrealizowano wiele inicjatyw – m.in. pracownie przedmiotowe biologii, fizyki, chemii i matematyki zostały wyposażone  w nowoczesny sprzęt. Jego koszt to 120 tys. zł. Dzięki temu dziś podczas lekcji biologii uczniowie mogą poznawać świat w wersji mikro (każde stanowisko wyposażone jest w mikroskop), a w trakcie zajęć chemii i fizyki zgłębiać tajemnice nauki już nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim dzięki możliwości wykonywania doświadczeń (w końcu nic tak nie cieszy jak strzelające próbówki :)). Ale najważniejszym celem projektu było przekazanie wiedzy - uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania z biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz języków angielskiego i niemieckiego, korzystali z doradztwa zawodowego, zajęć z przedsiębiorczości oraz rozwijających kreatywność. Poznali techniki szybkiego uczenia się – umiejętność ta przyda im się przede wszystkim podczas studiów.  Ale że nie suchą teorię uczeń żyje, w ramach projektu uczniowie odwiedzili placówki edukacyjne m.in. w Warszawie, Białymstoku czy Korycinie. Uczestniczyli także w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Białostockiego oraz edukatorów Podlaskiego Ogrodu Ziołowego. Choć realizacja projektu dobiegła końca, jego efekty będą jeszcze długo procentować – i nie chodzi tu tylko o  nowoczesny sprzęt, służący kolejnym klasom. Nauczyciele wraz z dyrekcją zrobili wiele, by przekazać  uczniom jak największą ilość wiedzy, otworzyć ich na świat i pokazać, że nauka to nie tylko obowiązek.  Projekt zakończył się sukcesem, a jego popularność wśród uczniów sprawiła, że już planowana jest jego kontynuacja. Więcej o tym co słychać w Białorusie, tutaj: http://bialorushajnowka.pl Katarzyna Miszczuk W tekście wykorzystano materiały pochodzące ze ZS z DNJB
Czytaj więcej
Zobacz więcej


A to ciekawe

2018-06-18
Czarowna Noc Kupały – słowiańskie walentynki.
Region Puszczy Białowieskiej to skarbiec wielobarwnej kultury, tradycji i obrzędów, zamknięty na kłódkę ludzkiej pamięci, a którą otworzyć może klucz magii i niezwykłości.
Czytaj więcej
2018-06-06
Puszczański, czarowny czerwiec
Przednówek lata, moc zieleni, pierwsze owoce, czarowna Noc Kupały - sprawdź co słychać w czerwcowej puszczy
Czytaj więcej
2018-05-18
Kartka z kalendarza: 20 maja - Zielone Świątki
Święto ma długą chrześcijańską tradycję, Jednak historia święta sięga jednak dużo głębiej, ginie w mrokach historii mającej początek w czasach Słowian.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata
„Jonasz Kofta, Co to jest miłość – wiersze i piosenki zebrane”, 13.05.2018
niedziela, 13 maja
Ewa Szlachcic śpiewa Jonasza Koftę i zaprasza na koncert w Hajnówce. Termin: 13.05.2018 r. godz. 18:00Miejsce: s. kolumnowa Hajnowskiego Domu KulturyWstęp: Bilety w cenie 30 zł – do nabycia w sekretariacie HDK ( tel. 85 682 3203)„Jonasz Kofta, Co to jest miłość – wiersze i piosenki zebrane” to nowy, wykonywany akustycznie, projekt koncertowy Ewy Szlachcic prezentujący zbiór najbardziej znanych utworów poety. Wokalistce na scenie będzie towarzyszył młody i utalentowany gitarzysta – Piotr Bogutyn.Realizacja cyklu koncertów jest wynikiem wieloletniej fascynacji Ewy Szlachcic twórczością Jonasza Kofty, zapoczątkowanej udziałem wokalistki w festiwalu „Pejzaż Bez Ciebie, Jonasz Kofta” w 2010 r. Artystka brawurową interpretacją wokalną i aktorską zdobyła festiwalowe Grand Prix, wyłonione spośród wielu uczestników tego wydarzenia. Od tego momentu twórczość Kofty wzbudzała w niej nieodpartą potrzebę podzielenia się z publicznością autorskimi interpretacjami jego utworów.„Od wielu lat i od czasu przygotowań do festiwalu, nie mogę się oderwać od magii jaką posiadają teksty piosenek Jonasza Kofty. A z racji przypadającej na ten rok trzydziestej rocznicy śmierci poety, postanowiłam w sposób, akustyczny, intymny, własny, oddać piękno i prawdę jego wierszy o najpiękniejszej z muz – miłości.” – wspomina Ewa Szlachcic.Koncerty poza warstwą muzyczną wzbogacone zostały o wybrane wiersze oraz wspomnienia żony i przyjaciół poety, które odtwarzane są pomiędzy utworami, głosami lektorów: Anny Kaźmierowskiej i Piotra Makarskiego. Kolejne koncerty już w przygotowaniu. Organizatorem jest artCONNECTION music i Hajnowski Dom KulturyW programie koncertu:Kwiat jednej nocySamba przed rozstaniemRadość o porankuZ tobą chcę oglądać światKsiężyc w nowiuKrąży pieniądzStop klatkaJej portretDo łezki łezkaParasol nie chroni od łezGrande valse frottéeJakoś leciTrzeba marzyćNasze drogiPamiętajcie o ogrodachMoje ostatnie słowoEWA SZLACHCIC – utalentowana wokalistka, kompozytorka i pełna scenicznej energii białostoczanka – jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu “Carpathia” i zdobywczynią Grand Prix prestiżowego festiwalu “Pejzaż Bez Ciebie”. Zadebiutowała w 1. edycji The Voice of Poland oraz solowym singlem „Karuzela”, który rozbrzmiewał w wielu polskich rozgłośniach radiowych. W czerwcu 2016 r. wokalistka podpisała kontrakt fonograficzny z wytwórnią artCONNECTION music, nakładem której został wydany przebojowy singiel pt. „Wracam”. Do tytułowego utworu powstał, z niezwykle ciekawie opowiedzianą historią, teledysk, który nakręcany został w rodzinnym mieście artystki w Białymstoku. W chwili obecnej artystka pracuje nad swoim nowym albumem, który ma zaskoczyć słuchaczy świeżością i nowoczesnymi brzmieniami. Premiera nowej płyty zapowiedziana jest na jesień 2018 r. W przerwie pomiędzy pracą w studiu, a koncertami, wokalistka wzięła udział w nagraniach albumu Romualda Lipko (lidera legendarnej Budki Suflera) obok takich artystów jak Irena Santor, Zdzisława Sośnicka, Izabela Trojanowska. Wyjątkowy album świąteczny z udziałem Ewy Szlachcic trafił na półki sklepowe 2 grudnia 2016 r. Artystka również dołączyła na do koncertowego projektu “Romuald Lipko – Złote Przeboje” gdzie obok Izabeli Trojanowskiej i Felicjana Andrzejczaka wykonuje największe przeboje, które Romuald Lipko napisał dla Urszuli i Zdzisławy Sośnickiej.
więcej