Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Projekty zrealizowane

Aby wejść kliknij w link, treści otworzą się w tym samym oknie:

2004-2006

 1. Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka - przebudowa ulicy Batorego
 2. Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776 B i 1561 B Planta - Leśna - Siemianówka
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614B Kuraszewo - Lady
 4. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie hajnowskim
 5. Wyszkoleni strażacy - bezpieczniejsi mieszkańcy (edycja II)

2008r.

 1. Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej
 2. Urozmaicenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Hajnowski

2009r.

 1. Przebudowa ul. Mickiewicza w Kleszczelach (droga powiatowa nr 1747B)
 2. Przebudowa ul. Kolejowej, ul. Parkowej, ul. Waszkiewicza w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B)
 3. Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i AmtNordsee – Treene
 4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

2010r.

 1. Sztuka bez granic

2011r.

 1. Odkryj nasz region
 2. Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra
 3. Powiat Hajnowski – bogactwo przyrody i kultury – wydawnictwo albumowe
 4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
 5. Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee – Treene

 2012r.

 1. Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. Promocja i edukacja w Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra
 3. Warto wiedzieć więcej – o sobie i o innych
 4. Wykonanie podjazdu oraz dostosowanie wejścia osobom niepełnosprawnym do ZPO SP ZOZ w Hajnówce
 5. Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób dializowanych na rzecz SP ZOZ w Hajnówce
 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim
 7. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

2013r.

 1. Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim
 2. Modernizacja Białowieskiego Szlaku Transgranicznego Starostwo Powatowe w Hajnówce
 3. Życie w Parku Narodowym Wattenmeer
 4. Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej - od 2013 do 2015

2014r.

 1. Questing – wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 B- ulica w miejscowości Czyże –Etap I
 3. Partnerstwo samorządów – powiat hajnowski i Urząd Nordsee – Treene
 4. Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci

2014/2015

 1. Polsko – białoruska współpraca w dziedzinie turystyki
 2. Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym
 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne – Jagodniki
 4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże
 5. Modernizacja drogi powiatowej nr 2327B - ulica Prosta w Hajnówce
 6. Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „OLCHÓWKA”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 365 ha
 7. Projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.

2016-2018

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce
 2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
 3. Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap
 5. „SZANSA W INTEGRACJI”
 6. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”

2018 - 2019

 1. Projekt "Puszcza i ludzie"
 2. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy w miejscowości Czyże
 4. Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew
 5. Szansa w integracji II
 6. Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej

2020

 1. Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B
 2. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
 3. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa

 4. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Projekty Unijne
najczęściej czytane