Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”

Termin realizacji: lipiec 2017- czerwiec 2020

Program: Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość: Całkowita wartość projektu to 45,5 mln zł, dofinansowanie – 40,8 mln.

Rola samorządu: partner.

Lider: Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim.

Założenia projektu:

W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”, powiat hajnowski otrzymał w ciągu trwania projektu blisko 5 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Projekt zakładał dofinansowanie:

  1. Bonów na szkolenia i kursy w zakresie informatyki oraz języków obcych, a także studiów podyplomowych. Osoba zgłaszająca się do projektu może liczyć na wsparcie do maksymalnej wysokości 9 000 złotych.
  2. Bonów na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe.
    W tym wypadku beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do kwoty 15 000 złotych.

Wkład własny uczestnika wynosił minimum 12% wartości kursu. Istniała możliwość ukończenia więcej niż jednego szkolenia/kursu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie miały dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów.

Grupę docelową projektu stanowiły osoby w wieku 18 lat, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego (m. Łomża, partnerskie powiaty). Udział w projekcie był możliwy dla każdego, bez względu na status na rynku pracy (w projekcie więc wziąć udział mogą osoby pracujące, studenci, uczniowie). Niemniej, preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie, osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.  

Od lipca 2020 r. projekt jest kontynuowany.

Osiągnięte rezultaty:

W I edycji w ramach poddziałania 3.2.1 skorzystało 748 osób na kwotę łączną 3 104 636,00 zł – o 293 osoby więcej niż zakładały szacunki. W ramach poddziałania 3.2.2 z pomocy skorzystało 275 osób – o 155 więcej niż to wynikało z szacunku, w kwocie 1 430 800,00 zł  

Projekty Unijne
najczęściej czytane