Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Projekt

Termin: 01.06.2017 – 30.06.2019

Projekt pt. „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Całkowita wartość projektu: 898 237, 11PLN

Kwota dofinansowania POIŚ:  763 501, 54 PLN

Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 89 823,71PLN

Projekt realizowany jest przez Powiat Hajnowski.

Cele projektu:

1. Podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.

2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Zadania zaplanowane w projekcie:

1.  Przeprowadzenie zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.

2. Konkurs dziennikarski dla młodzieży szkół średnich "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?”

3. Warsztaty dla młodzieży „Zaakceptuj żubra”.

4. Opracowanie gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska”.

5. Przeprowadzenie debat na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej.

6. Zorganizowanie  spotkań  Rady Programowej.

7. Spotkania otwarte dla mieszkańców.

8. Marsz na orientację "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej".

9. Warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”.

10. Poradnik "Puszcza Białowieska w czterech porach roku".

11. Strona internetowa www.puszczailudzie.info

12. Wizyta studyjna w Lasach Bohemii

13. Konferencja podsumowująca projekt.

Zobacz, co ostatnio zrobiliśmy:

Ikona NewFINAŁ KONKURSU "CZYNNA CZY BIERNA OCHRONA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ"

Warsztaty „MYDEŁKO FA, CZYLI JAK STWORZYĆ NATURALNE KOSMETYKI” - RELACJA ZE SPOTKANIA

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza na warsztaty

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza uczniów ze szkół średnich do udziału w konukrsie

Pierwszy kontakt z kamerą - relacja z warsztatów dzennikarskich

Więcej na stronie Projektu

www.puszczailudzie.info

Projekty Unijne
najczęściej czytane