Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi

Całkowita wartość  projektu: 58 377zł

Dofinansowanie: 49 620, 45 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 Założenia:

Projekt realizowany w  partnerstwie: Gmina Narew, LOT Region Puszczy Białowieskiej, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Browsk

Projekt będzie realizowany na obszarze LGD Puszcza Białowieska, w Powiecie Hajnowskim. Projekt będzie polegał na utworzeniu na bazie istniejących szlaków rowerowych, tematycznego szlaku rowerowego dotyczącego bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej i Doliny Górnej Narwi. W ramach projektu zostanie ustawiona mała infrastruktura drewniana w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych o tematyce bioróżnorodności, tablic z przebiegiem szlaku, jego powiązań z innymi szlakami, a także infrastruktura towarzysząca: wiaty, stojaki na rowery.

Szlak będzie przebiegał przez następujące miejscowości: Świnoroje -Narewka-Minkówka-Nowe Lewkowo-Stare Lewkowo-Michnówka-Eliaszuki-Gramotne-Makó1)ka-Nrew-Skaryszewo-Kaczały-Gorodczyno.

Cele projektu:
Wzrost potencjału turystycznego LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo- Puszczy Białowieskiej i Doliny Górnej Narwi.
Cele szczegółowe:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez odnowienie istniejących szlaków turystycznych i utworzenie szlaku tematycznego dotyczącego bioróżnorodności.
2. Promowanie biologicznej i przyrodniczej różnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez ustawienie tablic edukacyjnych.

3. Zmniejszenie antropopresji na obszary przyrodniczo cenne.

4. Promocja aktywnego wypoczynku.

Realizacja projektu, w związku z sytuacją epidemiologiczną została przesunięta na 2021 r.

Projekty Unijne
najczęściej czytane