Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Operacje typu „Scalanie gruntów” w gminie Narew i gminie Narewka

UWAGA!

Ta strona jest archiwalna - znajdziesz Nas pod adresem:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski

logotyp PROW

    Powiat Hajnowski  w dniu 29 września 2016 r. podpisał dwie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 14 milionów złotych na operacje typu „Scalanie gruntów” w gminie Narew i gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy

CEL zadania: Poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów i prac poscaleniowych w miejscowościach Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew oraz w miejscowości Tarnopol, gm. Narewka.
Cel szczegółowy zadania: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”: 834,1620 ha
w tym pow. gruntów rolnych: 740,0240 ha
pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”: 1046,9598 ha
 w tym pow. gruntów rolnych: 330,3647 ha
pow. gruntów leśnych: 494,9325 ha

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości: Tarnopol, gm. Narewka.

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości:
 6 569 836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne”
7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”

Materiał opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

logotypy

Informacje z realizacji projektu:

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów: obr. Tarnopol, obr. Kotłówka i inne.

Zawiadomienie o zebraniu wszystkich właścicieli gruntów w obr. Tarnopol i obr. Kotłówka i inne.

Protokół z zebrania w sprawie odczytania Postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.II.23.2015 z dn 05.01.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz wyboru rady uczestników scalenia gruntów obiektu "Kotłowka i inne"

Protokół z zebrania w sprawie odczytania Postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.II.I.16.2012 z dn. 05.01.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz wyboru rady uczestników scalenia gruntów obiektu "Tarnopol"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.23.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.16.2012

Zawiadomienie z dnia 23.06.2017r., GK.6620.11.23.2015:

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew na podstawie art. 10 ust. 1, art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego wszystkich właścicieli gruntów w obr. Kotłówka, Koweła i Łopuchówka - uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew. CZYTAJ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 23.06.2017r., GK.6620.11.16.2012:
W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka na podstawie art. 7 ust 3, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol” CZYTAJ WIĘCEJ

Postanowienie powołania komisji doradczej - obiekt Tarnopol - z dnia 29.06.2017

Postanowienie powołania komisji doradczej - obiekt Kotłówka - z dnia 29.06.2017

POSTANOWIENIE z dnia 29.06.2017r. o wszczęciu postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” w obrębie Tarnopol, gm. Narewka.

POSTANOWIENIE z dnia 30.06.2017 o wszczęciu postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” w obrębie Tarnopol, gm. Narewka.

OBWIESZCZENIE

Decyzja z dn. 10.10.2017 zatwierdzająca klasyfikację gruntów na obiekcie scaleniowym "Tarnopol"

Zawiadomienie o spotkaniu ogólnym i spotkaniu Komisji Doradczej w dniu 7.11.2017r. w Kowele - "Kotłówka i inne"

DECYZJA z dnia 18.10.2017, GK.6620.11.23.2015

___________________________________________________________________________

Zawiadomienie:

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, które odbędzie się w dniach:

 

20 –  22 lutego 2018 r. o godz. 9.00 – 14.00

w świetlicy wiejskiej w Tarnopolu

WIĘCEJ

_____________________________________________________________________________

Hajnówka, dn. 07.03.2018 r.

GK.6620.11.23.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”

Więcej

______________________________________________________________________________

Hajnówka, dn. 23.07.2018 r.

GK.6620.11.16.2012

 

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie ,,Tarnopol”, gm. Narewka zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu ,,Tarnopol”, gm. Narewka które odbędzie się w dniach:

 

09 – 10 sierpnia 2018 r. w godzinach  9:00 – 15:00

w świetlicy wiejskiej w Tarnopolu

 

Celem zebrania jest zapoznanie ze wstępnym projektem scalenia gruntów.

Z uwagi na wagę tematu uprasza się wszystkich uczestników o udział w zebraniu osobiście lub przez umocowanego pisemnie pełnomocnika.

______________________________________________________________________________

Hajnówka, dn. 10.08.2018 r.

GK.6620.11.23.2015

 

    

ZAWIADOMIENIE

 

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, które odbędzie się w dniach:

dla obrębu Kotłówka:

5 września 2018 r. o godz. 9.00 – 14.00

w domu Sołtys wsi Kotłówka – Kotłówka 51

dla obrębów Koweła i Łopuchówka

6 – 7 września 2018 r. o godz. 9.00 – 14.00

w świetlicy wiejskiej w Kowele

 

Celem zebrania jest zapoznanie ze wstępnym projektem scalenia gruntów.

Z uwagi na wagę tematu uprasza się wszystkich uczestników o udział w zebraniu osobiście lub przez umocowanego pisemnie pełnomocnika.

 ________________________________________________________

Zawiadomienie z dnia 04.10.2018 o spotkaniu w dniu 29 października dot. okazania uczestnikom scalenia opracowanego projektu scalenia gruntów obiektu Tarnopol

____________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

 z dnia 15.10.2018r.  w związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie ,,Kotłówka i inne”, gm. Narew, że w dniu

14 listopada 2018 r. (środa)

o godzinie  9:00

w świetlicy wiejskiej we wsi Koweła, odbędzie się okazanie uczestnikom scalenia opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne” oraz odczytanie projektu zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

_____________________________________________________

DECYZJA, GK.6620.11.16.2012 z dnia 15.04.2019 zatwierdzająca scalenia na obiekcie Kotłówka

______________________________________________________

DECYZJA GK.6620.11.16.2012 z dnia 15.04.2019 zatwierdzająca scalenia na obiekcie Tarnopol

______________________________________________________

ZAWIADOMIENIE w związku z zakończeniem postępowania scaleniowego obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, GK.6620.11.16.2012 z dnia 30 maja 2019 r.

______________________________________________________

ZAWIADOMIENIE z dnia 22.04.2020 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. Dot. postępowania przetargowego na „opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębach Kotłówka, Łopuchówka, Koweła w gminie Narew, powiat hajnowski” z dnia 16.03.2020,Nr OA.272.13.2020

Projekty Unijne
najczęściej czytane