Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacja z zebrania w dniu 13 września 2019 r.

W dniu 13 września 2018r. o godz. 10.00, w lokalu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok”, zwołane przez Starostę Hajnowskiego, na podstawie art. 7 ust 3, art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. 2018 poz. 908).

Zebraniu przewodniczyła Pani Marzena Ostapczuk – z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Ponadto w zebraniu uczestniczył pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pan Piotr Borowski – geodeta – projektant scalenia. Z ogólnej liczby 632 uczestników scalenia, na zebraniu stawiło się 72 osoby.

Podczas zebrania:

  1. Odczytano postanowienie nr GK.6620.11.3.2017 z dnia 22 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Dubicze i Istok”.
  2. Poinformowano uczestników scalenia o zasadach i sposobie przeprowadzenia scalenia.
  3. Omówiono ogólne zasady wyboru Rady uczestników scalenia oraz poinformowano zebranych, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem. Ponadto zapoznano zebranych z art. 9 ust. 3 ustawy i poinformowano, iż w przypadku niedokonania wyboru Rady w terminie określonym przez Starostę, funkcję tej rady sprawuje powołany postanowieniem przez Starostę, zespół, w skład którego wchodzi rada sołecka, sołtys oraz przedstawiciel Krajowego Ośrodka i przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników.
  4. Wybrano Radę uczestników scalenia.
  5. Omówiono sprawy różne nurtujące zebranych w związku ze wszczętym scaleniem.

 

Sporz. Marzena Ostapczuk

Projekty Unijne
najczęściej czytane