Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej

Termin: 01.01.2013 – wrzesień 2015

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 1 800 000,00 PLN, kwota dofinansowana: 1 710 000,00 PLN

Założone cele:

Celem projektu jest realizacja platformy dialogu i współpracy przedstawicieli stron zainteresowanych ochroną przyrody oraz rozwijaniem wielofunkcyjnej, proekologicznej gospodarki w rejonie Puszczy Białowieskiej. Zadania zaplanowane w projekcie:

1. Spotkania otwarte Platformy Dialogu i Współpracy (10 spotkań tematycznych prowadzonych przez ekspertów w danej tematyce) oraz spotkania Rady Programowej.

2. Opracowanie dokumentów strategicznych oraz opracowań studialnych – „Strategii

Zrównoważonego Rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej na lata 2015-2020” oraz  „Strategii zarządzania i promocji turystyki regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych regionu". Oba dokumenty powstawały metodą konsultacji społecznych.  Sporządzone opracowania studialne to: „Analiza dostępności komunikacyjnej regionu Puszczy Białowieskiej”, „Analiza zapotrzebowania, potencjału i wykorzystywania surowców w regionie”, „Oferta inwestycyjna i sposoby jej promocji”, „Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego”.

3. Edukacja ekologiczna – w ramach tego, w okresie V-X 2014 odbyły się zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej na terenie Puszczy Białowieskiej. Udział w nich wzięło 690 uczniów z terenu powiatu hajnowskiego. Podczas warsztatów dzieci i młodzież pod okiem Wojciecha Antczaka z Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży zdobywały wiedzę na temat flory i fauny Puszczy Białowieskiej, funkcji i roli lasu dla człowieka oraz zwierząt, zagrożeń dla terenów przyrodniczych, oddziaływania człowieka na przyrodę – przyrody na człowieka. Każdej ze szkół uczestniczących w zajęciach terenowych zostały przekazane materiały dydaktyczne pomocne przy prowadzeniu lekcji przyrody – były to zeszyty i plansze edukacyjne, tropy zwierząt, książki, podręczniki oraz lupy. Przeprowadzono również spotkania z mieszkańcami w świetlicach wiejskich we wszystkich gminach powiatu hajnowskiego, podczas których poruszano zagadnienia związane z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców względem kierunków rozwoju regionu. Dla przedstawicieli władz wykonawczych i uchwałodawczych z gmin powiatu hajnowskiego zorganizowano wizyty studyjne do Białowieskiego Parku Narodowego.

4. Szkolenia –

Zaplanowano przeprowadzenie następujących szkoleń:

 • Warsztaty z mediacji i negocjacji – rozwiązywanie trudnych, krytycznych sytuacji dla członków Rady.
 • Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (I).
 • Szkolenie dla młodzieży szkół średnich w zakresie agroturystyki.
 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości - tworzenie, promocja lokalnych produktów.
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (II).
 • Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług ekoturystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 • Szkolenie dotyczące prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody.
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (III).
 • Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce. (m.in. warsztaty dotyczące Questingu – nowej metody odkrywania dziedzictwa miejsca.)
 • Szkolenie dla samorządowców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego (IV).

5. Promocja regionu Puszczy Białowieskiej – w ramach projektu wznowiono dodruk: „Informatora regionu Puszczy Białowieskiej”,  „Szlaków rowerowych w regionie Puszczy Białowieskiej”, folderu o trasach Nordic Walking „W krainie Puszczy i Żubra”, pozycje książkowe: Album „Powiat hajnowski – bogactwo przyrody i kultury” oraz wydawnictwo książkowe dla dzieci i młodzieży „Poradnik młodego miłośnika puszczy” oraz broszurę edukacyjną, będąca zbiorem krótkich informacji o Puszczy Białowieskiej oraz funkcjonowaniu człowieka w pobliżu obszarów chronionych. Ponadto przygotowano spot i film promocyjny, uruchomiono komunikator SISMS,  zorganizowano imprezy masowe oraz wzięto udział w eventach oraz targach turystycznych.

6. Przedsięwzięcia masowe – w ramach projektu odbyły się: Święto Miodobrania w Białowieży, Maraton Rodzinny w Hajnówce, Piknik Rodzinne spotkania z ekologią w gminie Narewka oraz Puchar Polski Nordic Walking.

7. Współpraca krajowa i międzynarodowa – w ramach działania zaplanowano: nawiązanie współpracy z innymi obszarami cennymi przyrodniczo w Europie, celem poszerzenia wiedzy na temat zasad funkcjonowania parków narodowych i rezerwatów biosfery, wymiany doświadczeń odnośnie rozwiązywania problemów, przekazywania dobrych, sprawdzonych praktyk oraz poznania sposobów rozwiązywania podobnych problemów społecznych.  W październiku 2013r. odbyła się wizyta do Parku narodowego „Ujście Warty”, zaś na przełomie września i października 2014r. miał miejsce wyjazd studyjny do Parku Narodowego des Cevennes we Francji. Więcej o tym tu.

Więcej o projekcie www.puszczailudzie.pl

Projekty Unijne
najczęściej czytane