Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej

Termin realizacji:  po stronie polskiej: listopad 2006 r. - maj 2008 r., po stronie białoruskiej: listopad 2006 r. – listopad 2008 r.

Program:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz fundusze TACIS w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC 2004-2006.

Całkowita wartość projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 787 232,38 PLN, w tym wartość wkładu UE: 590 424,28 PLN. Całkowita wartość projektu współfinansowanego z funduszy TACIS: 199 979 EUR, w tym wartość wkładu UE: 179 981 EUR

Osiągnięte rezultaty:

Celem projektu było wzmocnienie infrastruktury turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej, wzmocnienie współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki oraz promocja w ujęciu transgranicznym. W związku z tym w projekcie zaplanowano wspólne po obu stronach granicy działania polegające na:

1. Utworzeniu transgranicznego szlaku rowerowego z trasami alternatywnymi (ok. 160 km po stronie polskiej i ok. 500 km po stronie białoruskiej) oraz budowa infrastruktury przy szlaku (dożwirowanie i wyrównanie nawierzchni szlaków, oznakowanie, budowa tablic i drogowskazów oraz małej infrastruktury turystycznej). Ustawione w Powiecie Hajnowskim drogowskazy, tablice informacyjne (z mapami szlaków rowerowych oraz o atrakcjach turystycznych), miejsca odpoczynku, wiaty ustawione przy szlaku są wykonane z drewna i swymi zdobieniami nawiązują do tradycyjnej architektury regionu. Poza tym tablice dotyczące atrakcji turystycznych (m.in. miejsc, obiektów sakralnych, miejscowości) zostały ozdobione grafikami nawiązującymi do treści zawartych na tablicach.

2. Rewitalizacja Centrum Informacji Turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce oraz wzmocnienie potencjału turystycznego białoruskich Rejonów Swisłockiego, Prużańskiego i Kamienieckiego oraz Parku Narodowego Puszcza Białowieska, polegającą na: zakupie wyposażenia, szkoleniu personelu, założeniu monitoringu turystyki z uwzględnieniem wymogu ochrony Puszczy Białowieskiej, szkoleniu przewodników turystycznych po obu stronach granicy, opracowaniu koncepcji produktu turystycznego dla Rejonu Prużańskiego oraz opracowaniu strategii rozwoju turystyki dla Rejonów.

3. Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Białowieży jako taniej bazy noclegowej.

4. Wspólne działania marketingowe – wspólny udział partnerów polskich i białoruskich w promocji (6 targów turystycznych w Warszawie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu oraz Kijowie i Mińsku oraz objazd terenowy dla prasy.

5. Przekazanie polskich doświadczeń na stronę białoruską w zakresie standaryzacji i jakości usług w turystyce - poprzez szkolenia, spotkania doradcze dotyczące turystyki (m.in. agroturystyki, informacji turystycznej, materiałów promocyjnych, usług hotelarskich, edukacji ekologicznej oraz ochrony krajobrazu kulturowego) i udział w wypracowaniu strategii rozwoju turystyki u białoruskich partnerów.

6. Promocja dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego w rozwoju turystyki poprzez Wydanie turystycznych materiałów promocyjnych i informacyjnych – mapy transgraniczne i przewodniki oraz pocztówki – łącznie 10 tytułów, wśród nich:

- wydanie publikacji „Krajobraz kulturowy, czyli o tym jak miejsca opowiadają swoją historię”,

- wydanie przewodnika turystycznego po „Krainie otwartych okiennic”,

- wydanie przewodnika i mapy po szlakach rowerowych w regionie Puszczy Białowieskiej,

- wydanie przewodników, map i pocztówek dot. atrakcji turystycznych i szlaków rowerowych na terenie Rejonów: Kamienieckiego, Prużańskiego i Swisłockiego oraz Narodowego Parku „Puszcza Białowieska”

- szkolenie dla przedstawicieli urzędów gmin nt. ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i obowiązujących przepisów w tym zakresie.

7. Ułatwienie dostępu do informacji turystycznej poprzez zakup i ustawienie trzech infokiosków multimedialnych (znajdują się w Białowieży, Czyżach, Narewce) oraz stworzenie podstrony internetowej dot. turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej.

Wnioskodawcą był Powiat Hajnowski, a partnerami w projekcie: po stronie polskiej: Gmina Białowieża, Gmina Czyże, Gmina Hajnówka, Gmina Narew, Gmina Narewka, Miasto Hajnówka, Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Białowieża, UNDP Polska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, po stronie białoruskiej: Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, Rejonowy Komitet Wykonawczy w Kamieńcu, Rejonowy Komitet Wykonawczy w Prażanach, Rejonowy Komitet Wykonawczy w Swisłoczy, Mestnij Ekologiceskij Fond „Euroregion Belovezskaya Puscha”.

Realizacja projektu przyczyniła się do szeregu pozytywnych zmian w obszarze przygranicznym. Przede wszystkim stworzone zostały możliwości rozwoju usług turystycznych po obu stronach granicy. Rozbudowa sieci szlaków rowerowych wzbogaciła ofertę turystyczną (o oferty turystyki rowerowej, w tym turystyki transgranicznej), podniosła atrakcyjność regionu a jednocześnie stała się bardzo atrakcyjnym atutem regionu zachęcającym turystów.

Projekty Unijne
najczęściej czytane