Ogłoszenia

Zapraszenie do udziału w projekcie: „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego

Kategoria: Ogłoszenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE na spotkanie dla przedsiębiorców, 10.10.2016

Kategoria: Ogłoszenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Białegostoku wraz z Urzędem Miasta Hajnówka zaprasza wszystkich zainteresowanych z Hajnówki i okolic na bezpłatne spotkanie info

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN informuje: Materiał informacyjny ze szkolenia i konsultacji dla przedsiębiorców w ramach dostępnych środków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kategoria: Ogłoszenia

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt.

Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego

Kategoria: Ogłoszenia

Pieniądze na inwestycje

(nie tylko nowe, bez wymogu innowacyjności)

Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce zaprasza do współpracy

Kategoria: Ogłoszenia

Jesteś osobą słabowidzącą lub niewidomą?

Zmiana dyżurów aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 26.09.2016 r.

SO.8023.3.11.2016

 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”

Kategoria: Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać