Ogłoszenia

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego w sprawie wyniku naboru

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 16.11.2016 r.

SO.524.6.2016

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w Powiecie Hajnowskim nastąpi do 30 listopada 2016 r.

                                                                                  Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Powiatu

Kategoria: Ogłoszenia

Borelioza. Naturalne wsparcie leczenia - konferencja UMB

Kategoria: Ogłoszenia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na konferencję dotyczącą wspomagania leczenia Boreliozy naturalnymi, roślinnymi substancjami.

List Prezesa KRUS odnośnie ubezpieczenia dzieci poniżej 16. roku życia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kategoria: Ogłoszenia

Warszawa, 28 października 2016r.

Drodzy Rolnicy,

Zaproszenie na III Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych-zrozumieć agresję

Kategoria: Ogłoszenia

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Hajnówce

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza do udziału w projekcie

Kategoria: Ogłoszenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII,

Obchody Święta Niepodległości

Kategoria: Ogłoszenia

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Urzędem Miasta Hajnówka zapraszają na szkolenie pt. Nowe zasady realizacji i składania ofert na zadania publiczne

Kategoria: Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Urzędem Miasta Hajnówka zapraszają na szkolenie pt. Nowe zasady realizacji i składania ofert na zadania publiczne w świetle nowelizacji ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o rachunkowości.

Komunikat w sprawie ASF - służby i wojsko będą szukać w lasach padłych dzików

Kategoria: Ogłoszenia

Od 3 listopada 2016 r.