wydziały starostwa

Biuro Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: wydziały starostwa

Nazwisko: MNIUK
Imię: VIOLETTA
Stanowisko: główny specjalista
Kompetencje:  główny specjalista ds. obsługi Rady Powiatu