Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Teatrów Dorosłych „W międzyczasie” - zaproszenie do udziału

Kategoria: Konkursy

Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Teatrów Dorosłych „W międzyczasie” to nowa propozycja Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, którą organizujemy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 27-28 maja w Zambrowie.

Do udziału w przeglądzie zapraszamy dorosłych aktorów amatorów z całej Polski!

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie nagrania DVD ze spektaklem oraz wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, Dział Muzyczno-Teatralny, z dopiskiem: „W międzyczasie” lub drogą elektroniczną na: teatr@woak.bialystok.pl
W załączeniu przesyłamy Regulamin oraz Kartę zgłoszenia (do pobrania również z naszej strony: www.woak.bialystok.pl )

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przesłanym regulaminem Przeglądu i do udziału! Prosimy o rozpowszechnienie informacji do potencjalnych grup teatralnych działających w Państwa okolicy.

Kontakt:
Dział Muzyczno-Teatralny WOAK
tel. 85 740 37 25
teatr@woak.bialystok.pl

Załącznik:

Regulamin

Karta zgłoszenia