I Hajnowski Jarmark Wielkanocny, 08.04.2017

Kategoria: Kultura

plakat

Zapraszamy na I Hajnowski Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 8 kwietnia 2017 roku w Hajnówce na placu przed marketem Batory przy ul. Batorego 28.

Jarmark odbywa się pod patronatem burmistrza miasta i organizowany jest przez PSS Społem. Ideą, oprócz zwykłego handlu, jest integracja mieszkańców i zaangażowanie ich do wspólnego udziału i tworzenia Jarmarku. Zatem integralną częścią Jarmarku jest konkurs pod hasłem "Piękno polskiej pisanki", w którym udział zadeklarowały hajnowskie przedszkola i szkoły podstawowe. Dzieci wraz z opiekunami przygotują swoje stoiska z wyeksponowanymi pracami konkursowymi i w czasie trwania Jarmarku będą prezentowały swoje placówki. Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni
zwycięzców. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 11.00. Oprócz stoisk promocyjnych hajnowskich placówek będą oczywiście stoiska handlowe rękodzielników, Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Fundacji Oni To My.