Zaproszenie na II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017" w kwietniu 2017r.

Kategoria: zaproszenie

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku składa wyrazy wysokiego szacunku i ma zaszczyt poinformować o tym, iż w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Brześciu odbędzie się II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017". Celem Forum jest umożliwienie dialogu między przedstawicielami białoruskiego i zagranicznego biznesu, wzmocnienie współpracy transgranicznej, zawarcie nowych umów współpracy, poszukiwanie nowych rynków zbytu produkcji, przyciąganie środków inwestycyjnych.
W I Międzynarodowym Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2016" wzięło udział około 130 firm z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski, Chin, Łotwy. Forum zwiedzili przedstawicieli 30 krajów świata. Otwarcie Forum odbędzie się w dniu 27.04.2017 o godz. 09.30. Oprócz sesji plenarnej na Forum będą pracowały następujące sekcje: Sekcja A: Inwestycje w Obwód Brzeski. Przedstawienie dużych inwestycyjnych projektów Obwodu Brzeskiego;
Sekcja B: Rozwój kompleksu rolniczego Obwodu Brzeskiego;
Sekcja C: Rozwój sektora budowlanego i inwestycje w gospodarkę mieszkaniowo-komunalną;
Sekcja D: Perspektywy rozwoju strefy turyzmu. Turyzm medyczny.
Podczas Forum uczestnicy będą mogli zwiedzić białoruskie zakłady produkcyjne oraz firmy, wziąć udział w spotkaniach biznesowych. Organizatorzy Forum uprzejmie zapraszają firmy i przedsiębiorców do udziału w Forum. Szczegółową informację o Forum można uzyskać pod nr tel.: +375 162 21 81 02, +375 162 21 81 36, +375 162 20 80 80, pod adresem e-mal: ved@ccibrest.by, oraz na stronie internetowej: www.brest-forum.by.

Z poważaniem,
Konsul Generalny A.Fedorova

Załącznik:

ZAPROSZENIE

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi