Zmiana dyżurów aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 23.01.2017 r.

SO.8023.3.2.2017

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje, że nastąpi zmiana dyżurów aptek, w dniu 28.01.2017 r. dyżur będzie pełnić Apteka Społeczna Hajnówka, ul. S. Batorego 4/1

 

Sporz: Danuta Ługowoj