Hajnówka: półmetek zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Kategoria: Informacje prasowe

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradca zawodowy MCIZ w Białymstoku realizuje cykl czterdziestogodzinnych spotkań grupowych z 10 uczestnikami projektu. Głównym celem zajęć jest motywowanie beneficjentów do aktywnego podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Podczas warsztatów, które odbyły się do tej pory, doradca zawodowy skupił się na integracji grupy i budowaniu wzajemnego zaufania. Prowadząca zajęcia uświadomiła beneficjentom, jak ważne jest poczucie własnej wartości
i świadomość samego siebie podczas szukania pracy. Młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się ze schematami efektywnej komunikacji interpersonalnej, dowiedzieć się, jak ważną rolę w porozumiewaniu się z drugim człowiekiem odgrywa komunikacja niewerbalna. Doradca zawodowy przybliżył uczestnikom spotkań wiedzę o wymaganiach, jakie stawia przed nimi współczesny rynek pracy i jakiego kandydata poszukują pracodawcy. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusja, „burza mózgów”, praca w małych grupach, aby w jak największym stopniu zaangażować i pobudzić młodzież do działania. Podczas kolejnych zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z instytucjami rynku pracy działającymi na rzecz młodzieży, prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy. Beneficjenci zostaną przygotowani do samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Wspólne pisanie CV, przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej i poznawanie nowoczesnych metod poszukiwania pracy, to tylko podstawowe zagadnienia, które młodzież będzie miała możliwość razem przećwiczyć.

 

Sporządziła: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy

Autor zdjęć: Emilia Garustowicz – sp. ds. rozwoju zawodowego

 

W załączeniu zdjęcia:

Zdjęcie nr 1 – „Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym”.

zajęcia