Światowy Dzień Rzucania Palenia – 16.11.2017 r.

Kategoria: Zdrowie

       Światowy Dzień Rzucania Palenia powstał z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha w 1974 r.

Zaapelował on do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący - aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce od 1991 roku.

       Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) każdego roku opracowuje raport dotyczący epidemii palenia papierosów. Tegoroczny raport „WHO raport on the global tobacco epidemic 2017” został zaprezentowany 19 września w Warszawie. Raport powstał na podstawie analizy obszarów działalności antytytoniowej 193 państw.  Tematem przewodnim raportu było monitorowanie konsumpcji tytoniu i działań prewencyjnych. W roku 2016 tylko 1/3 państw będących stroną Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu dysponowała kompleksowymi systemami monitorowania.

Najważniejsze punkty raportu:

 1. W Europie 50 państw (na 53 z wyjątkiem Szwajcarii, Andory i Monako) stało się stronami Konwencji WHO.
 2. 23 państwa Unii Europejskiej (spośród 28) wdrożyły nową dyrektywę antytytoniową.
 3. Od 2013 roku ponad połowa państw wprowadziła akcyzę na wyroby tytoniowe w wysokości co najmniej 75% ceny detalicznej.
 4. Tylko w 25 krajach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych, w innych zakaz ten jest częściowy (palarnie) lub przestrzeganie pozostawia wiele do życzenia.
 5. Wzrasta liczba państw (34), które wprowadziły duże ostrzeżenia zdrowotne na paczkach papierosów (m.in. Bangladesz, Indie i 23 państwa UE).
 6. Tylko w niewielu krajach nie ma żadnych zakazów w zakresie reklamy wyrobów tytoniowych (jest legalna np. w Niemczech).
 7. Co roku na świecie około 7 mln ludzi umiera z powodu czynnego i biernego palenia tytoniu.
 8. Odpady tytoniowe zawierają ponad 7 tysięcy toksycznych produktów chemicznych, które zatruwają środowisko, w tym substancje rakotwórcze.
 9. We wszystkich krajach i w skali globalnej widoczny jest spadek odsetka palaczy, ale całkowita liczba palących nie spada, gdyż rośnie liczba ludności.
 10. Szacuje się, że spożycie tytoniu będzie spadało szybciej w krajach o wysokich dochodach, natomiast w krajach o średnich i niskich dochodach może nawet wzrosnąć.
 11. Szczególnie skuteczną metodą walki z paleniem jest zwiększenie opodatkowania wyrobów tytoniowych, a co za tym idzie – podnoszenie cen papierosów.
 12. W Polsce wdrożono działania we wszystkich sześciu rekomendowanych przez WHO obszarach:
 • badania nt. używania tytoniu (obszar 1 - monitorowanie konsumpcji tytoniu i działań prewencyjnych),
 • zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów) w miejscach publicznych (obszar 2 – ochrona ludzi przed dymem tytoniowym),
 • Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym - TPPP 801108 108 (obszar 3 – oferowanie pomocy w zerwaniu z nałogiem),
 • obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych - 65% powierzchni opakowań (obszar 4 – ostrzeganie o niebezpieczeństwach),\
 • zakaz reklamy wyrobów tytoniowych (obszar 5 – zakaz promowania i reklamowania wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez przemysł tytoniowy),
 • podatki stanowią 75% ceny detalicznej (obszar 6 – podnoszenie podatków od wyrobów tytoniowych).

 

 

                                                                                                 Państwowy Powiatowy

                                                                                                 Inspektor Sanitarny w Hajnówce

                                                                                                 Irena Dymińska

plakat

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi