„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” rekrutacja w Hajnówce

Kategoria: Ogłoszenia

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.11.2017 odbyła się rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

Powołana Komisja rekrutacyjna w składzie Dyrektor CEiPM w Białymstoku, doradca zawodowy, pośrednik pracy i specjalista ds. rozwoju zawodowego z MCK w Hajnówce miała za zadanie wyłonienie uczestników projektu spośród osób spełniających następujące kryteria: młodzież w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się w systemie dziennym, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych i mająca ograniczenia materialne oraz środowiskowe. Członkowie komisji wyłonili 6 uczestników projektu spełniających powyższe wymagania. Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom nabycie kwalifikacji zgodnych
z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia. Działania projektowe będą prowadzone w bardzo atrakcyjnej formie: grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, spotkania z psychologiem
i pośrednikiem pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe, językowe, kurs na prawo jazdy, warsztaty z kreowania wizerunku oraz płatne trzymiesięczne staże zawodowe, które zachęcą młodzież do efektywnego poszukiwania pracy.

Sporządziła: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy

Autor zdjęć: Joanna Żwańska – sp. ds. programów europejskich

 

 

zdjęcie nr 1 – „Komisja rekrutacyjna w MCK w Hajnówce, od lewej: M. Tichoniuk – pośrednik pracy, A. Jankiewicz – Dyrektor CEiPM w Białymstoku, E. Garustowicz – sp. ds. rozwoju zawodowego, E. Poskrobko – doradca zawodowy - stażysta”.

Komisja rekrutacyjna w MCK w Hajnówce, od lewej: M. Tichoniuk – pośrednik pracy, A. Jankiewicz – Dyrektor CEiPM w Białymstoku, E. Garustowicz – sp. ds. rozwoju zawodowego, E. Poskrobko – doradca zawodowy - stażysta

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi