Zmiany dyżuru aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje, że nastąpi zmiana dyżurów aptek:

 05 listopada 2017 r. dyżur będzie pełnić Apteka „Cefarm” ul. 3 Maja 39,

 03.12.2017 r. dyżur będzie pełnić Apteka „Melisa” ul. Lipowa 53

 

Sporz: Danuta Ługowoj