ZAPROSZENIE - 6. Dziecięce Mistrzostwa Hajnówki w Pływaniu - zgłoszenia do 18.10.2017r.

Kategoria: Sport

VI DZIECIĘCE MISTRZOSTWA HAJNÓWKI W PŁYWANIU

REGULAMIN

 

 

Miejsce: KRYTA PŁYWALNIA W HAJNÓWCE - Park Wodny (ul. 3 Maja 50)

 

Termin: 21 października 2017r. (sobota)

ORGANIZATOR:

- OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

- PARK WODNY W HAJNÓWCE

 

KATEGORIE:
2007, 2008, 2009, 2010 i młodsi

kat. I rocz. 2010 i młodsi dziewcząt i chłopców: styl grzbietowy na dystansie 25 m.

kat. II rocz. 2009 dziewcząt i chłopców: styl grzbietowy na dystansie 25 m.

kat. III rocz. 2008 dziewcząt i chłopców: styl grzbietowy i dowolny na dystansie 50 m.

kat. IV rocz. 2007 dziewcząt i chłopców: styl grzbietowy, dowolny i klasyczny na dystansie 50 m.

 

W kat. IV (rocz. 2007) jeden zawodnik może startować max. w dwóch stylach.

Zbiórka – godzina 10:00 na holu basenu

Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:30

 

ZGŁOSZENIA:

- zgłoszenie szkół wraz z listą imienną i podpisem dyrektora szkoły (udział opiekuna w zawodach);

- zgłoszenie indywidualne przez rodzica lub prawnego opiekuna po uprzednim wypełnieniu oświadczenia.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, pełną datę urodzenia, nazwę (szkoły lub przedszkola oraz miejscowości) oraz style w jakich będzie brał udział oraz najlepsze czasy w bieżącym roku kalendarzowym.

 

UCZESTNICY:

Wszyscy umiejący pływać, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów. Uczestnikami mogą być tylko dzieci z powiatu hajnowskiego.

CEL ZAWODÓW:

- Popularyzacja pływania wśród dzieci i jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego.

- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich.

- Przegląd umiejętności pływackich najmłodszych grup wiekowych w celu wyławiania talentów pływackich wśród uczestniczących dzieci.

- Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gminy Hajnówka, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich wśród dzieci z nauczania początkowego i przedszkolaków.

- Sprawdzenie swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.

 

Druki oświadczeń do pobrania w kasie basenowej.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 18.10.2017 w kasie basenu Parku Wodnego lub na adres:

ludwiczakjanusz@wp.pl.

KOMISJE ZAWODÓW I OBSŁUGA SĘDZIOWSKA:

Komisja dekoracyjna: Mirosław Chilimoniuk i Mirosław Awksentiuk.

Kierownik zawodów: Janusz Ludwiczak

Sędzia główny i startu: Leszek Kabasa

Sędziowie mierzący czas: Roman Wnuczko, Tomasz Dobosz, Roman Sacharczuk

Sędziowie torowi: Edward Poniecki, Marek Hanula

Sekretarz zawodów: Małgorzata Muszkatel

 

NAGRODY

Za zajęcie miejsca I - III w danej konkurencji i kategorii wiekowej – medale. Medale dla wszystkich uczestników najmłodszej grupy (kat. I) za udział w zawodach.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Zawody zostaną przeprowadzone w kolejności stylów od kat. IV do kat. I - styl grzbietowy, dowolny, klasyczny.

  • Zawodnicy mogą startować z wody.

  • Szczegółowy program minutowy zostanie wywieszony w dniu zawodów.

  • Wszystkie informacje dotyczące udziału w zawodach będzie można uzyskać w OSiR Hajnówka pod numerem tel. 509050268 – Janusz Ludwiczak.

  • Regulamin zawodów będzie wywieszony w holu głównym basenu.

  • O sprawach nie objętych regulaminem decyduje kierownik i sędzia główny zawodów.

 

ZAPRASZAMY

Małgorzata Muszkatel

17.10.12 zawody plywackie

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi