Wiedza Edukacja Rozwój

Kategoria: Informacje prasowe

W latach 2014-2020 środki finansowe z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczane są na podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Wszyscy skazani, którzy zainteresowani są udziałem w projekcie muszą spełnić kilka kryterium. Przede wszystkim zakwalifikowane zostaną te osoby, które dobrowolnie do niego przystąpią. Wykazują potrzebę nabycia nowych kwalifikacji zawodowych lub dokształcenia się w zakresie już posiadanych, a w niedalekiej przyszłości nabędą uprawnienia do wcześniejszego opuszczenia izolacji więziennej lub zakończą odbywanie kary.

Od początku roku w Areszcie Śledczym w Hajnówce wobec skazanych przeprowadzamy kompleksowe działania szkoleniowe, które dają możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz umożliwiają odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Naszym celem jest kompleksowe przygotowanie skazanych do pełnienia różnych funkcji zawodowych. W okresie letnim osadzeni zdobyli uprawnienia w ramach zrealizowanych kursów w tym brukarza oraz zagospodarowania terenów zielonych wraz z elementami aktywizacji zawodowej. W niedalekiej przyszłości planujemy kontynuowanie szkoleń z innych zakresów wiedzy.

st.szer. Marta Domin
Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Hajnówce

w trakcie prac

w trakcie prac

w trakcie prac

w trakcie prac

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi