Wiedza Edukacja Rozwój

Kategoria: Informacje prasowe

W latach 2014-2020 środki finansowe z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczane są na podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Wszyscy skazani, którzy zainteresowani są udziałem w projekcie muszą spełnić kilka kryterium. Przede wszystkim zakwalifikowane zostaną te osoby, które dobrowolnie do niego przystąpią. Wykazują potrzebę nabycia nowych kwalifikacji zawodowych lub dokształcenia się w zakresie już posiadanych, a w niedalekiej przyszłości nabędą uprawnienia do wcześniejszego opuszczenia izolacji więziennej lub zakończą odbywanie kary.

Od początku roku w Areszcie Śledczym w Hajnówce wobec skazanych przeprowadzamy kompleksowe działania szkoleniowe, które dają możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz umożliwiają odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Naszym celem jest kompleksowe przygotowanie skazanych do pełnienia różnych funkcji zawodowych. W okresie letnim osadzeni zdobyli uprawnienia w ramach zrealizowanych kursów w tym brukarza oraz zagospodarowania terenów zielonych wraz z elementami aktywizacji zawodowej. W niedalekiej przyszłości planujemy kontynuowanie szkoleń z innych zakresów wiedzy.

st.szer. Marta Domin
Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Hajnówce

w trakcie prac

w trakcie prac

w trakcie prac

w trakcie prac