ZAWIADOMIENIE o obradach Komisji Rozwoju Gospodarczego, 20.07.2017

Kategoria: Ogłoszenia

Przewodniczący Komisji                                                         Hajnówka, dnia 11 lipca 2017r.

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.6 (26).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia \ 20 lipca 2017r. ( czwartek ) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność Komisji Rozwoju Gospodarczego.
  5. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 Alla Gryc