Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Kategoria: Informacje prasowe

głosowanieTo była jedna z ważniejszych sesji w tym roku. Podczas obrad XXIV sesji w dniu 27 czerwca br. Rada Powiatu dokonała oceny wykonania budżetu za 2016rok. Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu powiatu za 2016r., przedstawioną przez Komisję Rewizyjną pozytywną opinią oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku Zarządu Powiatu) w określonym przedziale czasowym (tu konkretnie za rok 2016).

Chciałbym podziękować Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Pozytywny wynik finansowy budżetu za rok 2016 – jego pomyślna realizacja, uzyskana nadwyżka budżetowa i regularna spłata zobowiązań to nasz wspólny wysiłek i wspólny sukces. Pozytywna ocena wykonania budżetu dokonana przez RIO i Komisję Rewizyjną stanowi potwierdzenie, iż przygotowaliśmy budżet bezpieczny, obsługujący potrzeby lokalnej społeczności. – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.Pomimo ograniczeń budżetowych, wynikających m.in. ze sposobu finasowania samorządów powiatowych, dokładamy wszelkich starań, by wspierać wszechstronny rozwój powiatu w sferach gospodarki, edukacji, turystyki czy kultury. Trwa postępowanie scaleniowe w gminie Narewka i Narew, na które w  2016r. Powiat Hajnowski  pozyskał ponad 14 milionów złotych. W minionym roku także, dzięki wsparciu otrzymanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, udało nam się pozyskać 1,5 mln zł na przebudowę II etapu ulicy Prostej. Rok 2017 – to głównie projekty o charakterze edukacyjno – społecznym. Udało nam się uzyskać fundusze na termomodernizację Zespołu Szkół z DNJB. W maju br. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Puszcza i ludzie". Pozyskaliśmy blisko 1 mln zł. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Powiat Hajnowski dostrzeżono także w Brukseli – w październiku, wspólnie z m.in. naszym niemieckim parterem przystępujemy do realizacji projektu edukacyjnego dot. Bieżeństwa. A w porozumieniu z innymi samorządami z województwa podlaskiego przestępujemy także do realizacji dużego projektu szkoleniowo-edukacyjnego, adresowanego do mieszkańców. W przypadku tej inwestycji mówimy o kwocie 5 mln zł. Mając na uwadze rozwój gospodarczy regionu, aktywnie wpieramy także inwestycje drogowe realizowane w samorządach - powiat będzie miał swój wkład m.in. w przebudowie ul. Nowowarszawskiej w Hajnówce, dróg gminnych w Narewce oraz drogi gminnej w Orzeszkowie.  Dzięki współpracy samorządu z Lasami Państwowymi w tym roku przystąpimy do przebudowy dróg: Boćkowskiej w Kleszczelach, drogi powiatowej Witowo – Długi Bród i drogi Starzyna – Górny Gród. Ale pamiętajmy, że działania powiatu to nie tylko realizacja ważnych inwestycji, to także bieżąca praca wydziałów, jednostek podległych oraz placówek powiatowych związanych z pomocą społeczną czy oświatą. By usprawnić pracę urzędu w starostwie wdrażane są rozwiązania z zakresu e-administracji takie jak Cyfrowy Urząd, E-PUAP czy Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami. Potwierdzeniem sprawnej realizacji zadań oraz wysokiego standardu świadczonych usług jest Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009. Oczywiście zawsze chciałoby się więcej inwestycji  – niemniej jednak musimy pamiętać, iż naszym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie stabilności finansów powiatu. Fakt, iż Zarządowi udzielono absolutorium, stanowi potwierdzenie, iż ową stabilność udało się nam osiągnąć.

Więcej na temat działań powiatu hajnowskiego na stronie urzędu, zaś informacje dot. przebiegu sesji, interpelacji oraz podjętych uchwał – w Biuletynie Informacji Publicznej.

Katarzyna Miszczuk

głosowanie

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi