Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 z RPO woj. podlaskiego

Kategoria: fundusze unijne

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność na terenie województwapodlaskiego?

Weź udział w naborze wniosków w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 z RPO woj. podlaskiegol
■ Budżet dla powyższego działania wynosi 20 000 000 PLN.

Konkurs obejmuje projekty, które dotyczyć będą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowanej na terenach gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są mikro, małe I średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium RP oraz prowadzące działalność na terenie
województwa podlaskiego.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 1000 000 PLN. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Dla mikro i małych przewidziane jest do 7096, dla średnich do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Co można sfinansować?

m.in.: wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu;
wydatki na nadzór budowlany i autorski; wydatki na materiały i roboty budowlane; wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane; koszty nabycia środków trwałych; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych; zakup środków transportu; koszt podatku VAT

Więcej Informacji na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-1.html

plakat

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi