Strona główna

Wieczór wspomnień pt. „Spotkanie z Simoną Kossak” , 18.03.2017

Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej oraz Białowieski Ośrodek Kultury zapraszają na wieczór wspomnień pt. „Spotkanie z Simoną Kossak” w 10. rocznicę jej śmierci.

Kiedy: 18.03.2017

Gdzie: Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1 Białowieża

godz.16.00 – symboliczne przecięcie wstęgi na ul. prof. Simony Kossak

wysłuchanie kilku nagrań gawęd Simony Kossak

pokaz filmu przyrodniczego autorstwa Simony Kossak

odczytanie fragmentów kilku opinii na tematy przyrodnicze przez uczniów Technikum Leśnego

wystąpienia osób z Sali, które zachowały w pamięci spotkania z Simoną Kossak

plakat