Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Biznes

Data opublikowania: 2018-06-06

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - co warto wiedzieć!

Przy prowadzeniu działalności kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych są nieuniknione. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania składek na ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnianych pracowników.

Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności właściciel firmy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) oraz zdrowotnemu. Od jego decyzji zależy natomiast, czy będzie opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.
Czym jest ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe należy do ubezpieczeń społecznych i jest jedyną w tej grupie dobrowolną składką. Objęcie nim daje możliwość ubiegania się o prawo do zasiłków za czas niezdolności do pracy. Oznacza to, iż w przypadku choroby ZUS będzie wypłacał ubezpieczonemu określoną sumę pieniędzy. Co więcej, w tym czasie zakład ubezpieczeń zawiesi wobec płatnika obowiązek płacenia składek społecznych.
Ubezpieczenie chorobowe daje przedsiębiorcy prawo do dwóch świadczeń:

    zasiłku chorobowego,

    zasiłku macierzyńskiego.

Jednak jest tu pewien kruczek - prawo to przysługuje dopiero po 90 dniach opłacania składki. W razie choroby, która wystąpi przed upływem tego okresu, mimo, że przedsiębiorca wpłaca co miesiąc określoną kwotę na konto ZUS, zasiłek chorobowy nie przysługuje.
Ubezpieczenie chorobowe - jak dokonać zgłoszenia?

Zobacz też

    Zasady zgłaszania przedsiębiorców do ZUS w CEIDG
    Kilka działalności gospodarczych a składki ZUS
    Minimalny okres zawieszenia działalności a składki ZUS

Przedsiębiorca, który decyduje się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi w tej sprawie złożyć wniosek do ZUS. Składa się go na formularzu ZUS ZUA poprzez zaznaczenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W tym celu należy wypełnić rubryki 05.VIII i 06.VIII.

Objęcie omawianym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego w składanym wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nie każdy przedsiębiorca może zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Prawo to przysługuje osobom, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Oznacza to, iż w przypadku, gdy przedsiębiorca pracuje również na etacie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem i jego działalność nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, nie ma prawa do ubezpieczenia chorobowego.
W jaki sposób należy opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe?

W przypadku ubezpieczenia chorobowego obowiązują generalne zasady opłacania składek do ZUS. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli jest osobą fizyczną odprowadzającą składki tylko za siebie, opłaca składki za dany miesiąc najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. Natomiast w innym wypadku (zatrudnianie pracowników) graniczną datą jest 15 dzień następnego miesiąca.

W przypadku, gdy wspomniany dzień wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin wpłaty składki na ubezpieczenia ZUS zostaje przeniesiony na pierwszy dzień roboczy wypadający po dniu lub dniach wolnych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacania składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, może odprowadzać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego.
Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy jej ustalaniu nie stosuje się jednak ograniczenia do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Przy czym, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2018 roku składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 65,31 zł miesięcznie, a w przypadku płatników korzystających z preferencyjnych stawek ZUS (tzw. “mały” ZUS) w pierwszych 24 miesiącach prowadzonej działalności jest to 15,44 zł na miesiąc.

autor: Andrzej Lazarowicz

źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

Pozostałe Biznes
2018-08-14

Pieniądze na rozwój firmy - gdzie je znaleźć

Chcesz założyć firmę, ale zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze? Podpowiadamy gdzie naleźć pieniądze na rozwój działalności gospodarczej.
Czytaj więcej
2018-08-13

ZUS informuje: Załóż swoją firmę i skorzystaj z przysługujących ulg.

Gdy już urodzi się w nas pomysł na własny biznes, często wysokość opłat związanych z jego prowadzeniem może nas odstraszyć. Warto więc wiedzieć, że na starcie nie musimy płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli rozpoczynamy działalność gospodarczą na własny rachunek przez 6 miesięcy koszty związane z prowadzeniem własnej firmy mogą być mnie
Czytaj więcej
2018-08-13

Ułatwienia dla nowych firm

Powstaje coraz więcej nowych firm. Ulga na start i preferencyjne składki pozwalają dużo zaoszczędzić początkującym przedsiębiorcom.
Czytaj więcej
2018-08-07

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: susza - formy pomocy

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie: kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają k
Czytaj więcej
2018-08-07

Płaca minimalna wzrośnie od 2019 r. o 120 zł - do 2220 zł

Płaca minimalna - 2220 zł, minimalna stawka godzinowa - 14,5 zł - takie kwoty wynagrodzeń od 2019 r. przewiduje rząd w opublikowanym projekcie rozporządzenia.
Czytaj więcej
2018-08-06

ZUS informuje: Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów – od 1 lipca zwiększyły się kwoty wolne od potrąceń

Z wypłacanych emerytur i rent ZUS pobiera miesięcznie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz oblicza, pobiera i przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy emeryt otrzymujący decyzję emerytalną, a także w decyzji waloryzacyjnej, ma szczegółowo rozpisane wysokości kwot potrąceń na
Czytaj więcej
2018-08-06

ZUS informuje: Prognoza emerytury jest za niska ? – kilka sposobów na jej zwiększenie

ZUS już od czerwca wysyła informację o stanie konta ubezpieczonego. Listy trafią do klientów nie później niż do końca sierpnia. Osoby które ukończyły 35 lat mogą również dowiedzieć się jaka będzie ich prognozowana przyszła emerytura. Jeżeli dojdą do wniosku, że ich oczekiwania wobec przyszłego świadczenia są wyższe, istn
Czytaj więcej
2018-08-06

Sejm uchwalił "mały ZUS" dla najmniejszych firm

20 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Ustawa pozwoli ok. 173 tysiącom najmniejszych przedsiębiorców (których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności mini
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Pronar stworzy w Hajnówce dział badawczo-rozwojowy

Data dodania 2018-08-17

W kwietniu zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich

Data dodania 2018-08-17

Możliwości promocji produktów lokalnych

Data dodania 2018-08-17

Zakładam firmę: Jak załatwić sprawę w urzędzie

Data dodania 2018-08-17

Szukasz pracownika? Skorzystaj z pomocy Urzędu Pracy

Data dodania 2018-08-17