Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Bezpieczeństwo

Data opublikowania: 2018-12-17

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMY 2018-2019 ROKU

 

INFORMACJA

O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH

W OKRESIE ZIMY 2018-2019 ROKU

 

 

        Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w powiecie hajnowskim obejmuje:

  • odśnieżanie i likwidacja śliskości w miejscach decydujących o ruchu (wzniesienia, skrzyżowania, niebezpieczne łuki itp.) dróg pozamiejskich - V standard zimowego utrzymania
  • odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej ulic powiatowych w mieście Hajnówka– II standard zimowego utrzymania.

           W sezonie zimowym 2018/2019 do zwalczania śliskości  (jezdnia posypywana będzie zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg) stosowane będą mieszanki 30 %  piaskosoli.

           W tym miejscu należy wyjaśnić, że stosowana piaskosól czy też inne środki (solanki itp.) są skuteczne, gdy temperatura nawierzchni wynosi do – 100C, a względna temperatura wilgotności wynosi 85% i wzrasta.

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP w Hajnówce  do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i likwidacji śliskości zimowej.

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 400 – 1500 w dni robocze i w godzinach 400 – 1000 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się – dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

 

Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce będzie współpracował z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce jak też z samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic.

 

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Kierownik ZDP – Krystyna Miszczuk:

Telefony kontaktowe:

  • stacjonarny 85 683 20 01
  • komórkowy 606 611 823

 

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo – Mostowego –Sławomir Pańkowski.

Telefony kontaktowe:

  • stacjonarny 85 683 20 01
  • komórkowy 604 618 584

 

W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów dróg do odśnieżania .

 

        Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów  zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

       W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

 

 

 

Obowiązujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

 

Lp.

Standard

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1.

II

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej szerokości.

- luźny                          - 4 godz.

- błoto pośniegowe      - 6 godz.

- zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

 

- gołoledź                -3 godz.

- szron                     -3 godz.

- sadź                      -3 godz.

- pośniegowa          - 4 godz.

- lodowica               - 4 godz.

2.

V

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu.

- luźny                           -16 godz.

- zajeżdżony                występuje

- nabój śnieżny            występuje

- zaspy występują do   - 24 godz.

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź pośniegowa 8 godz.

 

 

Wykaz dróg powiatowych w zakresie zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019

z podziałem na standardy zimowego utrzymania.

 

Lp.

Nr drogi

                                  Przebieg drogi

Dł. (km)

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE HAJNOWSKIM

               PRZEZNACZONYCH DO ODŚNIEŻANIA  W SEZONIE 2018/2019

                     (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V

 

 

1.

1478B

Sieśki - Soce

   2,375

 

2.

1480B

Pawły – Dawidowicze – Soce - Trześcianka

   4,849

 

3.

1481B

Ryboły – Puchły - Trześcianka

   5,419

 

4.

1560B

Żywkowo - Białki

   1,221

 

5.

1561B

Narewka – Mikłaszewo – Leśna - Siemianówka

   9,773

 

6.

1601B

Bielsk Podlaski – Klejniki - Tyniewicze Duże - Narew

 14,975

 

7.

1602B

Morze – Zbucz – Czyże – Leniewo – Klejniki – Gorodczyno –Janowo – Doratynka - dr.1601B

 31,382

 

8.

1604B

Dr. 1602B – Gorodczyno

  3,453

 

9.

1605B

Dr.1604B – Kożyno – Koźliki - Lachy

  4,287

 

10.

1606B

Klejniki - Hukowicze

  3,461

 

11.

1611B

Bielsk Podlaski – Łoknica – Podrzeczany - Czyże

  3,757

 

12.

1612B

Planta - stacja kolejowa Narewka

  0,846

 

13.

1613B

Dr.1603B – Miękisze – Sapowo - Klejniki

  4,441

 

14.

1614B

Kuraszewo – Lady – Leniewo - Łoknica

  8,280

 

15.

1615B

Podrzeczany - dr.1614B

  0,997

 

16.

1616B

Krzywa – Rakowicze – Osówka – Szostakowo -Nowoberezowo

  9,781

 

17.

1617B

Czyże-Lady

  3,505

 

18.

1618B

Dr.685-Łosinka-Kotłówka-Tyniewicze Małe-dr.1601 B

  9,059

 

19.

1619B

Łosinka – Trywieża – Nowokornino – Nowoberezowo - Dubicze Osoczne – Jagodniki - dr.685

19,278

 

20.

1620B

Dr.1618 B – Kamień – Kuraszewo – Kojły - Nowoberezowo

12,534

 

21.

1621B

Kuraszewo - Nowokornino

  4,138

 

22.

1622B

Dubiny – Kotówka – Trywieża – Wólka - Kuraszewo

10,376

 

23.

1623B

Hajnówka(ul. Targowa, Dolna) - Puciska- Czyżyki- Nowokornino

  6,614

 

24.

1624B

Hajnówka – Bielszczyzna - Dubiny

  2,797

 

25.

1625B

Dr.685- Przybudki- Grodzisko- Borysówka- Wasilkowo- Kotówka

  8,967

 

26.

1626B

Kotłówka – Koweła – Rzepiska - dr. 1625B

  5,536

 

27.

1627B

Tyniewicze Duże – Łopuchówka - dr. 1618B

  3,599

 

28.

1628B

Łosinka – Kutowa – Chrabostówka – Waśki - dr. 1634B

  7,221

 

29.

1629B

Narew – Planty - Nowa Wola

  7,512

 

30.

1630B

Trześcianka – Białki – Ogrodniki – Rohozy - dr.685

12,372

 

31.

1631B

Trześcianka – Saki – Rohozy – Waniewo - dr.1629B

  7,397

 

32.

1632B

Dr.1629B - Odrynki

  1,455

 

33.

1633B

Hoźna - Potoka

  1,119

 

34.

1634B

Makówka – Hajdukowszczyzna - Rybaki

  5,983

 

35.

1635B

Lewkowo Nowe - Lewkowo Stare - Eliaszuki – Suszcza - Planty

  8,407

 

36.

1636B

Lewkowo Stare – Podlewkowie – Minkówka - Zabłotczyzna

  5,801

 

37.

1637B

Dr.1635B - Michnówka

  1,033

 

38.

1638B

Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna

  1,945

 

39.

1639B

Podlewkowie - Ochrymy

  1,459

 

40.

1640B

Dr.685 – Krzywiec – Rozpilne - Narewka

14,268

 

41.

1641B

Dr. 687 - stacja kolejowa Gnilec

  1,285

 

42.

1642B

Droga przez wieś Skupowo

   1,601

 

43.

1643B

Dr. 687- Słobódka

   2,402

 

44.

1645B

Leśna - Olchówka

   1,561

 

45.

1646B

Narewka – Guszczewina – Olchówka – Siemianówka - dr.1644B

11,738

 

46.

1647B

Dubiny - Postołowo

  1,654

 

47.

1648B

Hajnówka (ul. Lipowa) - Lipiny

  4,030

 

48.

1649B

Krzyże- Zastawa- Stoczek- stacja kolejowa Białowieża- Zastawa

  7,439

 

49.

1650B

Dr. 1649B - Podolany

  0,960

 

50.

1651B

Zastawa – Pogorzelce – Teremiski – Budy – Zwierzyniec - stacja kolejowa Czerlonka

15,546

 

51.

1652B

Poryjewo- Orzeszkowo-Jakubowo-Piaski-Zabagonie-Długi Bród-Wiluki - Opaka Duża - Wólka Terechowska - Czeremcha Osada

30,613

 

52.

1653B

Orzeszkowo - Łozice

  3,734

 

53.

1654B

Bielsk Podlaski – Orla - Dubicze Cerkiewne– Werstok- dr.1652B

11,398

 

54.

1655B

Stare Berezowo – Mochnate - Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne

11,653

 

55.

1666B

Dr.1655B – Korycińska –Istok – Witowo - Długi Bród

  9,914

 

56.

1667B

Dubicze Cerkiewne – Kraśkowszczyzna - Piaski

  6,767

 

57.

1668B

Wojnówka – Starzyna - Górny Gród

  5,194

 

58.

1669B

Dr. 1654B - Czechy Orlańskie

  1,938

 

59.

1670B

Orla – Krywiatycze - Stary Kornin

  3,583

 

60.

1671B

Stary Kornin - Jagodniki

  2,600

 

61.

1672B

Dubicze Osoczne – Borek - Pasieczniki – dr. 685

  4,141

 

62.

1673B

Dr. 689 - Chytra

  2,142

 

63.

1674B

Dr. 689 - Progale

  1,212

 

64.

1675B

Dubicze Cerkiewne – Dubicze Tofiłowce - dr. 1655B

  4,279

 

65.

1676B

Rutka - Grabowiec

  3,568

 

66.

1742B

Dr. 1740B – Mołoczki – Żuki - Kleszczele

  5,745

 

67.

1743B

Dr. 1742B – Piotrowszczyzna – Gruzka - dr. 693

  4,960

 

68.

1744B

Dr. 1742B - Pogreby

  2,256

 

69.

1747B

Kleszczele (ul. Mickiewicza, Boćkowska) – Wólka - Kraśna Wieś

  5,452

 

70.

1748B

Suchowolce – Saki - Toporki

  4,475

 

71.

1769B

Dr. 640 – Tokary – Klukowicze – Zubacze - Stawiszcze

10,635

 

72.

1774B

Milejczyce – Miedwieżyki - dr. 66

  1,621

 

73.

1775B

Kleszczele – Policzna - dr. 1652B

11,498

 

74.

1776B

Dr. 687 - stacja kolejowa Planta - Leśna

  4,589

 

75.

1777B

Kleszczele - Dobrowoda

  4,360

 

76.

1778B

Dr. 66 - stacja kolejowa Kleszczele

  1,046

 

77.

1779B

Czeremcha Wieś - Czeremcha Osada - Stawiszcze

  5,273

 

78.

1780B

Czeremcha Osada - Kuzawa

  3,093

 

WYKAZ  ULIC POWIATOWYCH  W MIEŚCIE HAJNÓWKA ( bez ciągów pieszych)

       PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2018/2019

                             ( likwidacja gołoledzi i odśnieżanie ) standard II.

79.

2323B

ul. Górna, ul. Wrzosowa

  2,961

 

80.

2326B

ul. 11-go Listopada

  0,752

 

81.

2327B

ul. Prosta

  1,086

 

82.

2329B

ul. Poddolna, ul. Stefana Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego

  3,527

 

83.

2330B

ul. Warszawska

  1,652

 

                                                                                           Razem:   

497,605

           

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia komunikacji na terenie powiatu w okresie zimy 2018/2019.

Pozostałe Bezpieczeństwo
2019-06-06

Uwaga na wysokie temperatury powietrza na dworze!

Zobacz zalecenia
Czytaj więcej
2019-07-22

Aplikacje mobilne – uważaj na zagrożenie

Chroń swoją prywatność - bo ma kluczowe znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa!
Czytaj więcej
2019-07-15

Bezpieczna zabawa w piaskownicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje
Czytaj więcej
2019-07-15

Miejsca do kąpieli w powiecie hajnowskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje
Czytaj więcej
2019-07-11

Apel prezesa KRUS o zachowanie bezpieczeństwa podczas prac żniwnych

Zbliżające się żniwa to okres nasilonych prac polowych. W tych okolicznościach nietrudno o wypadek.
Czytaj więcej
2019-07-05

Nowy nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej.
Czytaj więcej
2019-07-02

Zdjęcia ze ślubu i wesela - są nasze czy fotografa?

Dla wielu osób dzień ślubu jest najważniejszym dniem w życiu. Dlatego warto w porę zadbać o prawny aspekt współpracy z fotografem i bez trosk cieszyć się z pamiątek z tych wyjątkowych chwil.
Czytaj więcej
2019-06-26

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

Burze z gradem
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Najważniejsze dokumenty, które powinno się zastrzec w Banku!

Data dodania 2019-07-23

Konsumencie nie daj się oszukać – sprzedaż bezpośrednia

Data dodania 2019-07-23

Ruszyła kampania Przed wakacjami – co warto wiedzieć. Odpoczywaj bezpiecznie!

Data dodania 2019-07-23

Jak zabezpieczyć swoje dane w internecie?

Data dodania 2019-07-23

Korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa możesz uratować ludzkie życie

Data dodania 2019-07-23