Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2020-11-04

Rada Powiatu podsumowała stan ochrony środowiska za lata 2016-2020

Podczas XV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego (29.10.2020) radni przyjęli raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Hajnowskim obejmującego lata 2016 – 2020.

Raport obrazuje działania podjęte przez samorządy powiatowy i gminne, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwa w ostatnich latach na rzecz ochrony środowiska. Znakomita większość zadań, jakie stały przed samorządami w mijającej czteroletniej perspektywie została zrealizowana w 100% bądź pozostaje w trakcie realizacji. Pełen obraz inwestycji mających na celu ochronę środowiska oddaje końcowy raport dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, my przypomnimy najważniejsze zadania, podjęte przez samorząd powiatu hajnowskiego w 2019 r.:

  • Celem zniwelowania poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Powiat Hajnowski realizuje zdania dot. przebudowy i modernizacji dróg powiatowych: tylko w 2019 r. suma wartości środków (fundusze własne, z budżetu gmin i krajowych programów pomocowych) na inwestycje drogowe to łącznie ponad 2,4 mln zł*. W 2020 r. wskaźnik wzrósł o 6,1 mln zł!

 Zobacz:

Kolejne prace na drogach powiatowych zakończone!

Rozbudowa ul. Pałacowej stała się faktem!

Wszystkie inwestycje na drogach powiatowych z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych.

  • Celem ochrony środowiska i krajobrazu Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”. W efekcie zagospodarowany został parking Zwierzyniec przy drodze Hajnówka-Białowieża – dziś funkcjonuje tu Centrum Promocji i Turystyki KRAINA ŻUBRA. Wartość projektu to ponad 2 mln zł.
  • Powiat Hajnowski może pochwalić się wieloma działaniami na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii: we wrześniu 2019 r. samorząd zakończył realizację projektu inwestycyjnego Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego. Na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce zamontowano instalacje fotowoltaicznych o łącznej mocy 91,35 kW. Realizacja projektu to realne oszczędności w budżecie oraz zahamowanie niekorzystnych procesów degradacji ekosystemu, powstających w wyniku odprowadzania do niego zanieczyszczeń pyłowych. Całkowita wartość po realizacji projektu to 558 200,00 zł z czego dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi 294 983,74 zł. Pozostała część - 263 216,26 zł to wkład własny samorządu. Zrealizowany projekt oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie. Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada opracowany takiego rodzaju plan energetyczny. Jego powstanie to efekt realizacji polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, który był wdrażany we współpracy z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. Projekt został zakończony w październiku 2019 r. Kontynuując współpracę z partnerem niemieckim Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V., od 2019 r. Powiat Hajnowski realizuje projekt „Centrum kompetencji energii  odnawialnej i efektywności  energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i powiat białostocki”. W regionie funkcjonuje Centrum Energii Odnawialnej – jeśli szukasz dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła lub termomodernizacje, potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu lub rozliczeniu wniosku, trafiłeś pod właściwy adres! Ponadto, w Centrum mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy mogą otrzymać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną i zakładanej ilości produkcji prądu a także koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź solarnej z propozycją umieszczenia paneli na dachu wraz z analizą zwrotu poniesionych kosztów. Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja finansowana przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Stowarzyszenie „Białostocki Obszar Funkcjonalny”.

Tymczasem przed Powiatem Hajnowskim kolejne wyzwania – Rada Powiatu uchwałą Nr XV/136/2020 z dnia 29 października 2020 r. przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2021-2024. Dokument przedstawia aktualny stan środowiska oraz określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu. Cele ujęte w Programie Ochrony Środowiska odzwierciedlają misję polityki ekologicznej państwa. Raport przyjmowany jest na 4 lata. Obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.).

W perspektywie kolejnych czterech lat samorząd Powiatu Hajnowskiego zamierza kontynuować modernizację dróg powiatowych celem zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza i zmniejszenie hałasu, gminy zaś są zobowiązane do kontynuacji działań z zakresie m.in. gospodarki wodno – ściekowej, ochrony klimatu i jakości powietrza, gospodarki odpadami. Jako że realizacja polityki ochrony środowiska opiera się na współpracy samorządów z instytucjami ochrony środowiska – BPN i nadleśnictwami, Raport uwzględnia również działania, które zobowiązały się realizować Lasy Państwowe. Za trzy lata poznamy pierwsze efekty stopnia wdrożenia założonych działań – samorząd powiatowy zobowiązany jest do składania okresowego sprawozdania z realizacji Programu.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Ewa Cieślik, Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Pozostałe Informacje
2018-12-06

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne"

Postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne" Link do załącznika pdf
Czytaj więcej
2022-07-11

NOWA STRONA POWIATU HAJNOWSKIEGO

Ta strona jest archiwalna. Nowa strona samorządu powiatu to: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski
Czytaj więcej
2021-06-11

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Czytaj więcej
2021-06-10

Powiat rozwija turystykę aktywną

58 372,00 zł na realizację projektu Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" Nowa atrakcja na turystycznej mapie regionu.
Czytaj więcej
2021-06-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest: merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
Czytaj więcej
2021-05-31

Punkt Powszechny Szczepień wznawia działanie

Od 07 czerwca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Hajnówce wznowi działalność celem podania drugiej dawki szczepionki.
Czytaj więcej
2021-05-27

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Życzenia Starosty Hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-05-26

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

dot. koncepcji programowo przestrzennej na rzece Leśna Prawa.
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane