Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2020-11-09

Kolejne fundusze na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w Powiecie

logotypy

130 432,52 – to wartość dwóch projektów, które realizuje DPS Domu Rokitnik w Białowieży. Fundusze wesprą DPS w podjęciu działań przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Pierwszy z grantów -  w wysokości 16 726,30 zł, Dom Pomocy Rokitnik w Białowieży otrzymał na realizację zadań polegających na wsparciu finansowym pracowników DPS oraz zakupie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Fundusze przekazał NFZ Podlaski Odział Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku. Środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Z kolei w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, DPS Rokitnik w Białowieży realizuje przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Wśród celów udzielenia grantu wymieniane są:

  • poprawa jakości świadczonych usług w podmiotach świadczących całodobową opiekę w systemie opieki społecznej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
  • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w DPS poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;
  • zapewnienie obsługi osób przebywających w placówce całodobowej opieki poprzez finansowe i psychologiczne wsparcie zaplecza kadrowego;
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Wartość projektu ogółem wynosi 113 706,22 PLN z czego:

  • dofinansowanie ze środków UE to 96 495,12 PLN
  • dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 11 352,37 PLN
  • dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 858,73 PLN

Ww. granty finansowe to kolejne fundusze, które trafiły do samorządu Powiatu Hajnowskiego w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  w ramach projektu   „Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, pozyskał 140.136,57 PLN, zaś jego całkowita wartość to 160 275,00 PLN. Projekt realizowany jest ze środków unijnych i rządowych.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” oraz mieszkańcom Domu.

Finansowym i rzeczowym wsparciem objęte zostały również hajnowskie szkoły średnie oraz sektor pomocy społecznej. Przypomnijmy, w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła”, Powiat Hajnowski pozyskał 70 tys. zł na zakup sprzętu. Zakupione komputery z pełnym oprogramowaniem i sprzętem umożliwiającym zdalną naukę zostały przekazane dyrektorom hajnowskich szkół 24 czerwca br. Do I LO im. Marii Skłodowskiej  - Curie przekazano 3 laptopy, II LO z DNJB – 7, do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – 10, zaś do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 2. Laptopy są  wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w szkołach w trakcie nauki zdalnej.

Na tym nie koniec - Powiat Hajnowski wychodząc naprzeciw potrzebom wynikających ze zdalnego nauczania,  w ramach przedsięwzięcia "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zakupił 66 zestawów komputerów z oprogramowaniem oraz 36 urządzeń wielofunkcyjnych, spełniających jednocześnie funkcję drukarki, kserokopiarki, scanera i faksu. Ponadto, w ramach realizacji projektu dokonano zakupu środków ochrony indywidulanej (maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji) oraz wyposażono miejsce kwarantanny w Domu Dziecka w Białowieży.

Finalnie pomocą objęto 45 form pieczy zastępczej, w tym 35 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzinne domy dziecka i Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży. Dzieci pozostające w pieczy zastępczej w ramach nauki zdalnej, korzystają z nowego sprzętu. Wartość projektu to 214 533,00 zł.

W związku z pandemią COVID – 19 finansowa pomoc przysługuje również  osobom niepełnosprawnym - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program pn.:  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Nadal można starać się o pomoc - Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków do 16 listopada. Zobacz więcej klikając w linki:

http://powiat.hajnowka.pl/news/pomoc-spoleczna/komunikat-pcpr-dotyczacych-wsparcia-pfron-modul-iii-2020

http://powiat.hajnowka.pl/news/pomoc-spoleczna/finansowa-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi

Katarzyna Miszczuk

Do pobrania:

Plakat promujący Program pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.pdf

 

Pozostałe Informacje
2018-12-06

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne"

Postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne" Link do załącznika pdf
Czytaj więcej
2022-07-11

NOWA STRONA POWIATU HAJNOWSKIEGO

Ta strona jest archiwalna. Nowa strona samorządu powiatu to: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski
Czytaj więcej
2021-06-11

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Czytaj więcej
2021-06-10

Powiat rozwija turystykę aktywną

58 372,00 zł na realizację projektu Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" Nowa atrakcja na turystycznej mapie regionu.
Czytaj więcej
2021-06-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest: merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
Czytaj więcej
2021-05-31

Punkt Powszechny Szczepień wznawia działanie

Od 07 czerwca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Hajnówce wznowi działalność celem podania drugiej dawki szczepionki.
Czytaj więcej
2021-05-27

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Życzenia Starosty Hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-05-26

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

dot. koncepcji programowo przestrzennej na rzece Leśna Prawa.
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane