Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Oświata

Data opublikowania: 2018-04-18

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły

Dni otwarte zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli – było więc przede wszystkim merytorycznie, ale i przyjaźnie i z „przymrużeniem oka”.

Do udziału zaproszono gimnazjalistów ze szkół z terenu powiatu hajnowskiego, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele także zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw – Danwood S.A, Pronar Sp. z o.o. oraz Komendy Powiatowej Policji.

Podczas prezentacji przyszli adepci zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły. A jest w czym wybierać – przyszłym roku szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można rozpocząć naukę na jednym z 6 kierunków:

- technikum budownictwa;

- technikum ekonomicznym;

- technikum informatycznym;

- technikum logistycznym (klasa mundurowa) – część zajęć odbywa się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce;

- technikum mechanicznym;

- technikum żywienia i usług gastronomicznych;

- w szkole branżowej – I stopnia (3letni okres nauki obejmujący naukę w szkole i praktykę zawodową w wybranym przez ucznia przedsiębiorstwie. Pomocą w znalezieniu miejsca praktyk służy Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce) i II stopnia (2letni okres nauki, kończący egzaminem nadającym tytuł technika.).

            Możliwość nauki w technikum stwarza szerokie możliwości – nauka (poza egzaminem maturalnym) kończy się egzaminem technicznym, po zdaniu którego absolwent otrzymuje tytuł technika i może podjąć zatrudnienie tuż po zakończeniu edukacji. Niech was jednak nie przeraża perspektywa zakuwania po nocach – by maksymalnie odciążyć ucznia, egzaminy zawodowe są zdawane w II i III klasie, po to by przyszły maturzysta mógł spokojnie przygotować się do egzaminów maturalnych. Do wszystkich egzaminowych wyzwań uczniowie są przygotowywani przez kadrę pedagogiczną – pomoc nauczycieli wykracza poza pracę w trakcie godzin lekcyjnych, każdy zainteresowany może się zgłosić na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.  Co ważne – certyfikaty zawodowe wydawane są także w języku angielskim, są ważne we wszystkich krajach UE – to z pewnością dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicznym. Szkoła bardzo inwestuje w ucznia, pomaga mu stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej już na etapie nauki w technikum. Uczniowie szlifuję praktyczne umiejętności w dobrze wyposażonych salach praktycznych w szkole, ale przede wszystkim – poznają tajniki zawodu w przedsiębiorstwach z terenu województwa.  W tym celu nawiązana została współpraca z największymi przedsiębiorcami w regionie – m.in. Danwood S.A z Bielska Podlaskiego, firmą Pronar Sp. z o.o z Narwi, firmą Forte S.A. z Ostrowi Mazowieckiej oraz Komendą Powiatową Policji.  Dzięki tej współpracy uczniowie technikum mechanicznego i budowlanego mają szansę zdobywać cenne doświadczenie zawodowe podczas praktyk i płatnych staży,  ponadto zapoznają się z trendami produkcji oraz technikami wytwarzania, uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, dodatkowych zajęciach podnoszącymi kompetencje zawodowe i językowe. A po zakończeniu nauki – absolwenci, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać się o zatrudnienie w zaprzyjaźnionych firmach. O warunkach pracy w firmie PRONAR i DANWOOD oraz współpracy ze szkołą opowiedzieli gimnazjalistom przedstawiciele firm- Pan Andrzej Omeljaniuk (Pronar, kierownik filii w Hajnówce) oraz pani Magdalena Siemieńczuk (kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju w firmie DANWOOD). Więcej o współpracy z biznesem znajdziesz TUTAJ.  Dodamy jedynie, że aktywność ZSZ w Hajnówce w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i  instytucjami z regionu wpisuje się w model nowoczesnego kształcenia, w którym praktyczna nauka zawodu jest pierwiastkiem równorzędnym w stosunku do teoretycznej wiedzy.

            Na tym jednak nie koniec niespodzianek– wybierając technikum budownictwa najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendium ufundowane przez zaprzyjaźnioną firmę  Danwood S.A (brana jest pod uwagę średnia z przedmiotów zawodowych).  Program stypendialny planuje uruchomić także Pronar. Równie owocnie układa się współpraca z Komendą Powiatową Policji, która zakłada wsparcie uczniów w technikum logistycznego. Porozumienie podpisane na początku roku szkolnego w 2017r. już procentuje – podczas II Forum Klas Mundurowych (19.02.2018), w konkursie o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego reprezentacja szkoły z kl. 2 technikum logistycznego (klasa mundurowa) w składzie:  Marta Szota, Wiktoria Kułakowska i Małgorzata Michaluk zajęły trzecie miejsce i otrzymały w nagrodę puchar oraz dyplom.  Sukces jest tym większy, że do zawodów przystąpiło 19 trzyosobowych drużyn z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Dziewczyny do zawodów obejmujących m.in. test wiedzy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, testu sprawności fizycznej oraz testu umiejętności strzeleckich były przygotowywane przez hajnowskich policjantów. Hajnowska komenda bardzo się zaangażowała w współpracę z młodzieżą – w miniony weekend (17-18.03.2018) uczniowie szkoły wraz z policjantami wzięli udział w  Mistrzostwach 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych. O współpracy hajnowskiej policji z uczniami technikum logistycznego opowiedział Komendant Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Nadkomisarz Bartosz Lorenc.

           W celu wsparcia swoich uczniów na początku drogi zawodowej szkoła równie aktywnie pozyskuje fundusze unijne, dzięki czemu uczniowie klas technicznych mają możliwość odbywania stażu w kraju i za granicą. Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce realizowany jest projekt InnGastro - w ramach Erasmus+. Nauczyciele  z Zespołu Szkół Zawodowych oraz uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych wezmą udział w praktycznych szkoleniach w Hiszpanii. Trzech nauczycieli  przedmiotów zawodowych gastronomicznych w dniu 19.03.2018 r wyjechało do Hiszpanii. Nauczyciele-uczestnicy projektu wezmą udział w pilotażowym szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki”. Kurs będzie obejmował praktyczne szkolenie z zakresu gastronomii eksperymentalnej, które odbędzie się  w hiszpańskiej Walencji. – mówi Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska.

Szkoła ma za sobą realizację wielu unijnych projektów i nie osiada na laurach – ZSZ od kilku lat z powodzeniem realizuje projekt w ramach Erasmus+, umożliwiający uczniom technikum udział w płatnych praktykach w granicą. Szkoła przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu „Dobry zawód – dobra praca w regionie", w ramach którego wsparcie otrzyma 32 uczniów klas  II i III kształcących się w zawodach technik mechanik i technik budownictwa.  Wniosek o dofinansowanie został już złożony, czeka na weryfikację.

Ale jako że nie samą nauką człowiek żyje, placówka również wspiera uczniów w rozwijaniu indywidulanych zainteresowań i pasji. W szkole funkcjonuje: siłownia, koła: piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, rekreacyjno-sportowe, języka polskiego, języka niemieckiego, matematyczne i  informatyczne.  Z kolei  poprzez realizację różnorakich tematycznie inicjatyw i programów – szkoła stara się uczulić uczniów na problemy społeczne, uczy tolerancji, patriotyzmu i szacunku do drugiego człowieka. Uczniowie regularnie biorą udział w programach edukacyjnych i prelekcjach m.in. z pracownikami policji, z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, z doradcą zawodowym. Szkoła współpracuje także z ośrodkami akademickimi (z Politechniką Białostocką) oraz lokalnymi instytucjami – m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce, Hajnowskim Domem Kultury, Uniwersytetem III Wieku, Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wsparcie, jakie szkoła oferuje swoim uczniom procentuje – placówka może pochwalić się dużą liczbą stypendystów (stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium im. prof. Simony Kossak) a także laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie są bardzo zaangażowani w życie szkoły, co było widoczne także w trakcie dnia otwartego. Poszczególne kierunki promowały stoiska przygotowane przez młodych żaków, na których znaleźć można było ulotki informacyjne o danym kierunku oraz gadżety związane z prezentowaną branżą. Przyszli adepci mogli więc bezpośrednio porozmawiać ze starszymi kolegami, zapytać o ich doświadczenia. W trakcie dnia otwartego dała o sobie znać także przyjazna atmosfera, która panuje w szkole na co dzień. Humorystyczne skecze promujące ZSZ w Hajnówce w wykonaniu uczniów zrobiły furorę.

Właściwy wybór szkoły to klucz do sukcesu. Dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych z pewnością przekonał wielu gimnazjalistów, że gwarantem powiedzenia będzie nauka właśnie w tej placówce. Zespół Szkół Zawodowych to jedna z trzech placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.  Rekrutacja trwa. Więcej na: http://www.zszhajnowka.republika.pl/

Katarzyna Miszczuk

Tekst powstał w oparciu o współpracę z dyrekcją i nauczycielami ZSZ w Hajnówce.  Dziękujemy za okazaną pomoc!

Pozostałe Oświata
2019-01-17

MEN informuje: Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020

Dotyczy absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjum.
Czytaj więcej
2019-01-14

Program Maluch+

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.
Czytaj więcej
2018-12-24

Konferencja podsumowująca projekt Środowiskowego Domu Samopomocy

13 grudnia w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Jak gminna wieść niesie – świat nieznany - świat poznany…”
Czytaj więcej
2018-12-21

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie: szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych
Czytaj więcej
2018-12-12

Odbyła się konferencja „Przez kompetencje do przyszłości"

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce  odbyła się  konferencja „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, por
Czytaj więcej
2018-12-04

Nabór na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Czytaj więcej
2018-12-04

OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego

OGŁOSZENIE Dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego   Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży ul. Stoczek 2,  17-230 Białowieża zgodnie     z Ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u
Czytaj więcej
2018-12-03

Konkurs plastyczny „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z powiatu hajnowskiego do udziału w konkursie plastycznym „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Tematyka prac plastycznych powinna nawiązywać do zagrożeń związanych z możliwością powstania pożaru w mieszkaniach lub domach jednorodzin
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane