Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Oświata

Data opublikowania: 2019-02-05

Unijne granty dla młodych naukowców, uczelni wyższych i instytucji badawczych

LIDER X - Program LIDER skierowany jest do młodych naukowców: doktorantów lub nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora bądź którzy stopień ten uzyskali nie wcześniej niż przed 7 laty. Jego celem jest wsparcie ich rozwoju i umożliwienie im zdobycia doświadczenia w zakresie badań, prowadząc własny projekt badawczy.

Nabór do 18 marca.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/

 _____________________________________________________

Innovative Medicines Initiative - Inicjatywy Leków Innowacyjnych, która jest wynikiem partnerstwa zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Nabór odbywa się dwuetapowo. Wnioski przyjmowane są na zasadach naboru programu Horyzont 2020.

Nabór do 25 kwietnia.

https://www.imi.europa.eu/

_______________________________________________________

Research and Innovation Staff Exchange RISE - jedno z Działań Marii Skłodowskiej-Curie realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Inicjatywa umożliwia przeprowadzenie wymiany pracowników naukowych i działających w obrębie innowacji przez zarówno podmioty z sektora akademickiego, jak i pozaakademickiego w tym w szczególności MSP. RISE pozwala na realizację wspólnych projektów naukowych i innowacyjnych, nad którymi pracują pracownicy naukowi z organizacji budujących partnerstwo w ramach przeprowadzanej  wymiany kadr między nimi. W skład partnerstwa wchodzi przynajmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów.

Nabór do 2 kwietnia.

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

________________________________________________________

 „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój stanowiący wsparcie procesów konsolidacji uczelni. Wspierane mają być takie działania jak np. połączenie publicznych i/bądź niepublicznych uczelni, utworzenie związku publicznych bądź niepublicznych uczelni, utworzenie federacji podmiotów systemu kształcenia wyższego, a także włączenie instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do publicznej uczelni lub publicznych uczelni.

Nabór ciągły.

https://www.gov.pl/web/nauka/wspieranie-procesow-konsolidacji-uczelni-w-ramach-dzialania-34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego

 _________________________________________________________

Erasmus+ - nabory wniosków do poszczególnych działań programu Erasmus+ poświęconych mobilności, współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wsparcia w reformowaniu polityk, a także działań Jean Monnet.

Nabory: luty-kwiecień

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 

Pozostałe Oświata
2019-04-12

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE, UL. 3 MAJA 25, 17-200 HAJNÓWKA
Czytaj więcej
2019-04-19

Ruszyła rekrutacja do hajnowskich szkół ponadpodstawowych

Hajnowskie szkoły średnie to gwarancja solidnego wykształcenia, możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych .
Czytaj więcej
2019-04-02

Najlepsza decyzja -jaka? Przyjść do Polaka!

Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do „Polaka”.
Czytaj więcej
2019-04-01

Białorus- perła na edukacyjnej mapie województwa podlaskiego

W czym tkwi sekret popularności Białorusa? Razem z przyszłymi licealistami sprawdziliśmy to w trakcie dnia otwartego w dniu 15 marca 2019 r.
Czytaj więcej
2019-04-01

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły

Zawód gwarantujący zatrudnienie, możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki, zarobek pierwszych pieniędzy, nauka w przyjaznej atmosferze – chcesz umieć więcej? Złóż papiery do Zespołu Szkół Zawodowych.
Czytaj więcej
2019-03-19

Na kulturowym szlaku …Białorus realizuje projekt unijny

Poznawanie innych kultur – opisywanych  w wielu językach, utrwalonych w  różnych tradycjach, podaniach oraz obrzędach, o wielowątkowych i odrębnych historiach, czyni nas lepszym. Bo uczy tolerancji, pozwala rozszerzyć horyzonty, poznać innych ludzi. Poznawanie świata to nieodłączny element rozwoju każdego człowieka – a
Czytaj więcej
2019-03-19

Nasze sukcesy. Najlepszy z najlepszych – Dawid Kozar!

Dobre wieści z Polaka!
Czytaj więcej
2019-03-19

Dni Otwarte Politechniki Białostockiej 21 i 22 marca 2019r.

Dni Otwarte wypełnione są spotkaniami, prezentacjami, warsztatami, wykładami oraz odwiedzinami w poszczególnych pracowniach i laboratoriach.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły

Data dodania 2019-04-20

Projekt InnoGastro: szkolenie nauczycieli ZSZ w Walencji (Hiszpania)

Data dodania 2019-04-20

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Data dodania 2019-04-20

Zespół Szkół Zawodowych przystępuje do realizacji projektów unijnych

Data dodania 2019-04-20

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Data dodania 2019-04-20