Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Oświata

Data opublikowania: 2019-02-05

Unijne granty dla młodych naukowców, uczelni wyższych i instytucji badawczych

LIDER X - Program LIDER skierowany jest do młodych naukowców: doktorantów lub nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora bądź którzy stopień ten uzyskali nie wcześniej niż przed 7 laty. Jego celem jest wsparcie ich rozwoju i umożliwienie im zdobycia doświadczenia w zakresie badań, prowadząc własny projekt badawczy.

Nabór do 18 marca.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/

 _____________________________________________________

Innovative Medicines Initiative - Inicjatywy Leków Innowacyjnych, która jest wynikiem partnerstwa zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Nabór odbywa się dwuetapowo. Wnioski przyjmowane są na zasadach naboru programu Horyzont 2020.

Nabór do 25 kwietnia.

https://www.imi.europa.eu/

_______________________________________________________

Research and Innovation Staff Exchange RISE - jedno z Działań Marii Skłodowskiej-Curie realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Inicjatywa umożliwia przeprowadzenie wymiany pracowników naukowych i działających w obrębie innowacji przez zarówno podmioty z sektora akademickiego, jak i pozaakademickiego w tym w szczególności MSP. RISE pozwala na realizację wspólnych projektów naukowych i innowacyjnych, nad którymi pracują pracownicy naukowi z organizacji budujących partnerstwo w ramach przeprowadzanej  wymiany kadr między nimi. W skład partnerstwa wchodzi przynajmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów.

Nabór do 2 kwietnia.

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

________________________________________________________

 „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój stanowiący wsparcie procesów konsolidacji uczelni. Wspierane mają być takie działania jak np. połączenie publicznych i/bądź niepublicznych uczelni, utworzenie związku publicznych bądź niepublicznych uczelni, utworzenie federacji podmiotów systemu kształcenia wyższego, a także włączenie instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do publicznej uczelni lub publicznych uczelni.

Nabór ciągły.

https://www.gov.pl/web/nauka/wspieranie-procesow-konsolidacji-uczelni-w-ramach-dzialania-34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego

 _________________________________________________________

Erasmus+ - nabory wniosków do poszczególnych działań programu Erasmus+ poświęconych mobilności, współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wsparcia w reformowaniu polityk, a także działań Jean Monnet.

Nabory: luty-kwiecień

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 

Pozostałe Oświata
2019-07-08

Nowa inicjatywa Powiatu Hajnowskiego

Nawet na 800 zł miesięcznie mogą liczyć studenci kierunku pielęgniarskiego i położniczego.
Czytaj więcej
2019-06-28

Rekrutacja na studia nigdy nie była tak prosta. Rusza nowy portal dla kandydatów, studentów i doktorantów

STUDIA.GOV.PL – nowy portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czytaj więcej
2019-06-19

Ucznowie Białorusa na kulturowym szlaku

W związku z realizacją projektu "Mniejszości narodowe bogactwem Europy", uczniowie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce uczestniczyli w wycieczce do Bielska Podlaskiego.
Czytaj więcej
2019-06-18

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moje Bezpieczne Wakacje 2019”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje o ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”.
Czytaj więcej
2019-06-11

Piknik z Białorusem

7 czerwca 2018r. po raz siódmy ZS z DNJB w Hajnówce zaprosiło młodzież z hajnowskich szkół do wspólnej zabawy.
Czytaj więcej
2019-06-10

Nauka dla życia – nagroda specjalna na PB i UMB

Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymały w czwartek (6 czerwca) nagrodę specjalną
Czytaj więcej
2019-06-07

Polak ma już 80 lat

Szkoła organizuje zjazd absolwentów 19.10.2019
Czytaj więcej
2019-06-04

Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku

Blisko 3400 miejsc na 32 kierunkach studiów przygotował w roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet w Białymstoku.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły

Data dodania 2019-07-24

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Data dodania 2019-07-24

Projekt InnoGastro: szkolenie nauczycieli ZSZ w Walencji (Hiszpania)

Data dodania 2019-07-24

Zespół Szkół Zawodowych przystępuje do realizacji projektów unijnych

Data dodania 2019-07-24

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Data dodania 2019-07-24