Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Oświata

Data opublikowania: 2019-02-05

Unijne granty dla młodych naukowców, uczelni wyższych i instytucji badawczych

LIDER X - Program LIDER skierowany jest do młodych naukowców: doktorantów lub nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora bądź którzy stopień ten uzyskali nie wcześniej niż przed 7 laty. Jego celem jest wsparcie ich rozwoju i umożliwienie im zdobycia doświadczenia w zakresie badań, prowadząc własny projekt badawczy.

Nabór do 18 marca.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/

 _____________________________________________________

Innovative Medicines Initiative - Inicjatywy Leków Innowacyjnych, która jest wynikiem partnerstwa zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Nabór odbywa się dwuetapowo. Wnioski przyjmowane są na zasadach naboru programu Horyzont 2020.

Nabór do 25 kwietnia.

https://www.imi.europa.eu/

_______________________________________________________

Research and Innovation Staff Exchange RISE - jedno z Działań Marii Skłodowskiej-Curie realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Inicjatywa umożliwia przeprowadzenie wymiany pracowników naukowych i działających w obrębie innowacji przez zarówno podmioty z sektora akademickiego, jak i pozaakademickiego w tym w szczególności MSP. RISE pozwala na realizację wspólnych projektów naukowych i innowacyjnych, nad którymi pracują pracownicy naukowi z organizacji budujących partnerstwo w ramach przeprowadzanej  wymiany kadr między nimi. W skład partnerstwa wchodzi przynajmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów.

Nabór do 2 kwietnia.

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

________________________________________________________

 „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój stanowiący wsparcie procesów konsolidacji uczelni. Wspierane mają być takie działania jak np. połączenie publicznych i/bądź niepublicznych uczelni, utworzenie związku publicznych bądź niepublicznych uczelni, utworzenie federacji podmiotów systemu kształcenia wyższego, a także włączenie instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do publicznej uczelni lub publicznych uczelni.

Nabór ciągły.

https://www.gov.pl/web/nauka/wspieranie-procesow-konsolidacji-uczelni-w-ramach-dzialania-34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego

 _________________________________________________________

Erasmus+ - nabory wniosków do poszczególnych działań programu Erasmus+ poświęconych mobilności, współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wsparcia w reformowaniu polityk, a także działań Jean Monnet.

Nabory: luty-kwiecień

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 

Pozostałe Oświata
2019-01-17

BEZPŁATNE SZKOLENIA i STAŻE ZAWODOWE

W ramach projektu „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska”
Czytaj więcej
2019-02-06

Politechnika Białostocka zaprasza na kurs języka chińskiego

Politechnika Białostocka zaprasza na kurs języka chińskiego dla dorosłych.
Czytaj więcej
2019-02-05

Unijne granty dla młodych naukowców, uczelni wyższych i instytucji badawczych

Szansa na rozwój
Czytaj więcej
2019-02-05

Granty unijne na uczniów i studentów

Środki na badania naukowe, staże oraz stypendia wyjazdowe
Czytaj więcej
2019-01-17

MEN informuje: Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020

Dotyczy absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjum.
Czytaj więcej
2019-01-14

Program Maluch+

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.
Czytaj więcej
2018-12-24

Konferencja podsumowująca projekt Środowiskowego Domu Samopomocy

13 grudnia w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Jak gminna wieść niesie – świat nieznany - świat poznany…”
Czytaj więcej
2018-12-21

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie: szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły

Data dodania 2019-02-19

Projekt InnoGastro: szkolenie nauczycieli ZSZ w Walencji (Hiszpania)

Data dodania 2019-02-19

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Data dodania 2019-02-19

Zespół Szkół Zawodowych przystępuje do realizacji projektów unijnych

Data dodania 2019-02-19

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Data dodania 2019-02-19