Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Oświata

Data opublikowania: 2018-07-03

Projekt Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi

Ponad 100 lat temu, w 1915r. miasteczka i wsie we wschodniej części Polski opustoszały.  W wyniku akcji propagandowej ponad 3 mln ludzi zdecydowało się na ucieczkę w głąb Rosji – ze strachu przed wojną i towarzyszącym jej widm: głodu, niepewności o los bliskich, śmierci… Przesuwający się front I wojny światowej postawił ludzi wschodniego pogranicza  przed wielkim życiowym dylematem, o którym współcześni mają to szczęście tylko się uczyć – a nie doświadczać. Tak zaczęło się Bieżeństwo, w wyniku którego Polacy wyznania prawosławnego i  katolickiego, Białorusini, Ukraińcy i Tatarzy, zamieszkujący tereny Polski Wschodniej, z dnia na dzień stali się uchodźcami.  Świadectwo ich tragicznej wędrówki do Rosji, koszmar trudów uchodźctwa z lat 1915-1917 i równie ciężki powrót do domu (często na spopielałe zgliszcza tego, co zostało z domów) był pomijany milczeniem przez prawie sto lat. A przecież mówimy o zjawisku, który dotknął 3 mln ludzi! I dotyka nadal –  niestety, pomimo upływu wieku, strumień ludzi uciekających przed wojną i strachem o życie nie ustał…  Bieżeństwo dzięki wysiłkom potomków ówczesnych uchodźców, od niedawna funkcjonuje  w świadomości polskiej opinii publicznej. A dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce projektu „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, to temat znany także hajnowskiej młodzieży.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez Powiat Hajnowski w porozumieniu z partnerskim stowarzyszeniem Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Hattstedt/Niemcy), a także Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” oraz Białowieskim Parkiem Narodowym. Środki na ten cel zostały pozyskane z programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”,  komponentu 1. Pamięć Europejska. Warto podkreślić, iż wniosek Powiatu Hajnowskiego był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się o dofinansowanie – otrzymało je tylko 39 projektów z całej Europy,  w tym tylko 2  projekty z Polski - projekt Powiatu Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich!

Celem  projektu edukacyjnego jest upamiętnienie i popularyzacja wiedzy na temat Bieżeństwa wśród społeczności lokalnej regionu i na forum międzynarodowym, ale przede wszystkim – poprzez pryzmat dawnych wydarzeń, nawiązujących do problematyki uchodźctwa w czasach współczesnych, projekt ma za zadanie budować poczucie odpowiedzialności obywatelskiej a także lepszego porozumienia między narodami i pokoleniami. O tym, że postawione cele zostały zrealizowane przekonaliśmy się podczas uroczystego podsumowania konkursu zrealizowanego w ramach projektu, mającego miejsce 21 czerwca 2018r. w auli Zespołu Szkół z DNJB. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie zaangażowani w projekt, nauczyciele, przedstawiciele powiatu, przedstawiciele instytucji partnerskich  projektu oraz delegacja z Urzędu Nordsee - Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki". Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu było okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu. W trakcie projektu uczniowie z 3 hajnowskich szkół średnich poznali kontekst historyczny Bieżeństwa podczas spotkań z Anetą Prymaka – Oniszk – autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”. W zrozumieniu tragedii uchodźców sprzed 100 laty pomogły także prezentacje wystaw w każdej ze szkół. Trudna problematyka uchodźstwa była również tematem spotkania polsko - niemieckiej młodzieży z ZS z DNJB oraz Herrendeichschule z Nordstrand. W trakcie spotkania młodzież polska i niemiecka przedstawiła prezentacje dotyczące uchodźstwa na przestrzeni XX i XXI wieku. Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie pojawiła się wspólna refleksja wśród młodzieży, że niezależnie od czasu i miejsca przyczyny uchodźstwa i tragiczny los uchodźców jest porównywalny. W obliczu problematyki uchodźctwa istotne jest to, by budować wzajemne zrozumienie i poszanowanie względem innego człowieka. Refleksja ta towarzyszyła także uroczystości podsumowania konkursu. Przedstawicielka Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki", Karen Hansen opowiedziała o problemach uchodźców okresu powojennego, ich trudnym położeniu po znalezieniu się na terenach obecnych Niemiec, natomiast Annemarie Gregersen nawiązała do sytuacji obecnych uchodźców i form pomocy, którą świadczą lokalni mieszkańcy dla przybyszów z krajów ogarniętych wojną. Partnerzy niemieccy przygotowali w ramach projektu 2 tablice informacyjne dotyczące minionych wydarzeń oraz broszurę pt. "Uchodźcy - wcześniej i dzisiaj".

Ogłoszony w grudniu 2017 r. konkurs „Poznaj historię swojego regionu – Bieżeństwo”  od początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi – w przygotowania zaangażowało się 50. uczniów z dwóch szkół: 37 osób z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 13 z Zespołu Szkół z DNJB. Poziom prac jest naprawdę imponujący –  skłaniają do refleksji, prezentują olbrzymią dojrzałość i wrażliwość autorów. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców spośród:

- siedmiu prac zliczonych do kategorii „Wypowiedź pisemna”;

- piętnastu prac z kategorii „Praca artystyczna”;

- sześciu prac zliczonych do kategorii „Wypowiedź filmowa”.

Wyniki konkursu:

Nagrody w postaci książki Anety Prymaka – Oniszk „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”, smartfonów i smartwatchów otrzymali:

Wypowiedź literacka:

I miejsce – „Twój Anioł Stróż” – Julia Prokopiuk, Zespół Szkół z DNJB

Praca artystyczna:

I miejsce –„Bieżeństwo” Izabela Androsiuk, Zespół Szkół z DNJB

II miejsce

- „Staliśmy się nie ludźmi, ale liścmi. Wiatr nas goni, gdzie chce…” Małgorzata Dmitruk, Zespół Szkół Zawodowych 

- „Na bieżeńskim szlaku” – Rafał Kulesza, Zespół Szkół Zawodowych 

- „Zapomniani?” -  Piotr Zarzycki, Zespół Szkół Zawodowych 

- „Samotność” – Karolina Budna, Zespół Szkół Zawodowych 

Wypowiedź filmowa:

I miejsce – „Bieżeństwo w świadomości mieszkańców Hajnówki” – Miłosz Łapiński, Filip Maciuka, Kacper Keczyński, Jacek Drużba, Zespół Szkół z DNJB

II miejsce –„Bieżeńcy. Nie – Bieżeńcy” Mateusz Szwarc, Zespół Szkół Zawodowych 

W tym konkursie nie ma przegranych, bo wiedza, którą zdobyli młodzi ludzie, zostanie z nimi na zawsze. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał drobny upominek w postaci przydatnego zestawu - pendriva, powerbanku i ładowarki samochodowej. Wszystkim gratulacje złożył Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk oraz Pani Aneta Prymaka - Oniszk. Ze względu na wysoki poziom artystyczny i szczególne zaangażowanie Starosta Hajnowski podjął decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej dla spektaklu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych pt. "Cienie przeszłości".

Bieżeństwo to wydarzenie zasługujące na pamięć i miejsce na kartach wielkiej historii – jako historyczny fakt, jako przestroga i lekcja dla potomnych, jako pewna analogia czasów współczesnych. Ale bieżeństwo to nie tylko fragment z dziejów  ojczyzny – to cząstka małej historii wielu mieszkańców powiatu hajnowskiego. Kierując się słowami jednego z bohaterów reportażu filmowego autorstwa  Miłosza, Filipa, Kacpra i Jacka –  Bieżeństwo było udziałem przodków wielu rodzin z Podlasia.

***

Projekt pt. Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi" jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, z unijnego programu "Europa dla obywateli". Całkowita wartość projektu to 14 750 €. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2018r.W najbliższym czasie planowane jest jeszcze wydanie kalendarza, fotoalbumu i broszury o tematyce Bieżeństwa w wersji polsko - niemieckiej.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja: Wydział Promocji i Rozwoju

 logotyp

Pozostałe Oświata
2018-09-13

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi".
Czytaj więcej
2019-01-17

MEN informuje: Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020

Dotyczy absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjum.
Czytaj więcej
2019-01-14

Program Maluch+

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.
Czytaj więcej
2018-12-24

Konferencja podsumowująca projekt Środowiskowego Domu Samopomocy

13 grudnia w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Jak gminna wieść niesie – świat nieznany - świat poznany…”
Czytaj więcej
2018-12-21

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie: szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych
Czytaj więcej
2018-12-12

Odbyła się konferencja „Przez kompetencje do przyszłości"

Z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce  odbyła się  konferencja „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, por
Czytaj więcej
2018-12-04

Nabór na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Czytaj więcej
2018-12-04

OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego

OGŁOSZENIE Dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego   Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży ul. Stoczek 2,  17-230 Białowieża zgodnie     z Ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły

Data dodania 2019-01-22

Projekt InnoGastro: szkolenie nauczycieli ZSZ w Walencji (Hiszpania)

Data dodania 2019-01-22

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Data dodania 2019-01-22

Zespół Szkół Zawodowych przystępuje do realizacji projektów unijnych

Data dodania 2019-01-22

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Data dodania 2019-01-22