Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Biznes

Data opublikowania: 2021-04-07

Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki

logotypy dla projektu

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Hajnówka dofinansowania w wysokości 65 % kosztów kwalifikowanych do projektu pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia naboru uczestników projektu.

Aktualny nabór podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu, Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej nabór ma zostać przeprowadzony na podstawie zatwierdzonej dokumentacji w zakresie naboru grantobiorców tj. Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Przyjmowanie Wniosków (dostępnych w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka – hol na parterze budynku przy ul. Aleksego Zina 1 oraz na stronie www.hajnowka.pl ) odbywać się będzie w terminie od 5 maja 2021 r. od godz. 7.30 do 31 maja 2021 r. do godz. 15.30.

Przy wypełnieniu załącznika nr 5 (karty weryfikacji technicznej) można skorzystać bezpłatnie z pomocy Centrum Energii Odnawialnej.

Kontakt: ul. 3 Maja 25 a, Hajnówka w godz. 7.30-15.30, telefon: 85-682-21-69.

UWAGA!

Deklaracje złożone przez mieszkańców, w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w okresie od 20 grudnia 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. w ramach Projektu oraz osoby, które złożyły chęć udziału w latach ubiegłych, również są zobowiązane do złożenia wniosku o przyznanie grantu zgodnie z zamieszonym poniżej regulaminem.

W przypadku nie złożenia wniosku o grant – Ankiety i Deklaracje złożone w terminie wcześniejszym nie będą brane pod uwagę.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o przyznanie grantu złożone przed i po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to regulamin nie będą podlegały ocenie.

Instytucja organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadziła maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5KWp maksymalnie 7 000,00 zł za 1 KWp.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku proszę szczegółowo zapoznać się z regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu.

Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka

Załączniki dostępne na stronie Urzędu Miasta Hajnówka (nowe okno)

panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki. Złóż wniosek w Urżedzie w dniach 5-31 maja 2021w godz. 7.30-15.30

Pozostałe Biznes
2021-01-12

Zleceniobiorca można wystąpić o zwolnienie z naliczania składek

Osoby, które wykonują umowy zlecenia, a także umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, mogą złożyć wniosek do ZUS
Czytaj więcej
2021-01-15

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

– rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0
Czytaj więcej
2021-04-16

Nowe stawki jednorazowego odszkodowania za wypadki

przy pracy lub chorobę zawodową
Czytaj więcej
2021-04-12

ZUS przypomina: za okres kwarantanny przysługują świadczenia z tytułu choroby

Osoba, która została poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Czytaj więcej
2021-04-12

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów przedłużony

Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Został wydłużony do 25 kwietnia. Można się o niego starać, m.in. gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudnio
Czytaj więcej
2021-04-07

Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki

Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Hajnówka dofinansowania w wysokości 65 % kosztów kwalifikowanych do projektu pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
Czytaj więcej
2021-04-02

Chcesz skorzystać ze zwolnienia ze składek? Nie zapomnij do 31 marca złożyć dokumentów rozliczeniowych.

Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu określonych branż, mogą jeszcze do 30 kwietnia 2021 r. wystąpić o zwolnienie z opłacania składek
Czytaj więcej
2021-04-02

Otrzymałeś z ZUS PIT 11A lub PIT 11? Rozlicz się z Urzędem Skarbowym

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane