Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Biznes

Data opublikowania: 2018-12-03

Dotacje i pożyczki w 2019 roku. Warto skorzystać!

Przedstawiamy harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku. Zostanie przeprowadzonych 29 konkursów, których budżet wyniesie blisko 670 milionów złotych. Ponadto cały czas można korzystać z pożyczek w ramach RPOWP – na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, na założenie nowej firmy, termomodernizację przedsiębiorstwa lub budynku mieszkalnego.

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach kontynuacja konkursu z 2018 r. | 100 mln

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach pożyczki przez cały rok

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – promocja gospodarcza, targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym luty 2019 r. | 3 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – usługi doradcze na rzecz podlaskich MŚP luty 2019 r. | 8 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości luty 2019 r. | 5 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – wsparcie kapitałowe nowych firm pożyczki przez cały rok

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 marzec 2019 r. | 11 mln

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania na rzecz równowagi praca – życie – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat marzec 2019 r. | 30 mln

Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych – dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pożyczki przez cały rok

Aktywne i zdrowe starzenie się – wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego lipiec 2019 r. | 2,5 mln

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej październik 2019 r. | 18 mln

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych maj 2019 r. | 20 mln

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki kwiecień 2019 r. | 40 mln

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej

Infrastruktura kolejowa – terminale przeładunkowe luty 2019 r. | 40 mln

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii kwiecień 2019 r. | 30 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii lipiec 2019 r. | 50 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wrzesień 2019 r. | 30 mln

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – kompleksowe inwestycje służące zmniejszeniu strat energii, ciepła pożyczki przez cały rok

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych pożyczki przez cały rok

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Efektywny system gospodarowania odpadami październik 2019 r. | 10 mln

Ochrona wody i gleb marzec 2019 r. | 50 mln

Oś VII: Poprawa spójności społecznej

Rozwój działań aktywnej integracji marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój działań aktywnej integracji wrzesień 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– m.in. usługi opiekuńcze, mieszkalnictwo chronione i wspomagane, teleopieka
marzec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzienne domy opieki marzec 2019 r. | 3,7 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci sierpień 2019 r. | 6 mln

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego – działania realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
kwiecień 2019 r. | 9 mln

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-usługi w administracji
marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – digitalizacja zasobów w instytucjach publicznych czerwiec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-zdrowie
wrzesień 2019 r. | 10 mln

Rewitalizacja marzec 2019 r. | 55 mln

PROJEKTY ZINTEGROWANE

Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki czerwiec 2019 r. | 47,6 mln

Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych czerwiec 2019 r. | 23,8 mln

Rozwój usług społecznych w ramach BOF październik 2019 r. | 2 mln

Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF październik 2019 r. | 4,5 mln

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl,
(zakładka: skorzystaj z programu -> zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków -> harmonogram)

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych pośredników w udzielaniu pożyczek
znajdują się również na stronie rpo.wrotapodlasia.pl
(zakładka: skorzystaj z programu – > znajdź dofinansowanie).

za: http://rpo.wrotapodlasia.pl/einformator/

Pozostałe Biznes
2019-05-14

Papierowy PIT ważniejszy od automatycznie zaakceptowanego e-PIT-a

Ministerstwo Finansów informuje, że zakończyła się automatyczna akceptacja PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT.
Czytaj więcej
2019-05-14

Powrót do KRUS przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Pod ubezpieczenia społeczne można podlegać w ZUS-ie lub KRUS-ie.
Czytaj więcej
2019-05-06

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – oferta dla producentów

Zgłoś się do współpracy!
Czytaj więcej
2019-04-30

Jednorazowe świadczenie pieniężne – ruszają pierwsze wypłaty

Jednorazowe świadczenie pieniężne, tzw. „13 emerytura” wypłacona zostanie razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia. Ponieważ świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za maj, wypłacamy w czerwcu – jednorazowe świadczenie pieniężne do tych świadczeń wypłacimy r&
Czytaj więcej
2019-04-26

Jak zalożyć sklep internetowy?

Myślisz o swoim biznesie, ale nie masz zbyt dużego wkładu finansowego? Oszczędź na płaceniu czynszów za wynajem lokalu i załóż sklep internetowy!
Czytaj więcej
2019-04-23

Formalna niania, czyli Jak zatrudnić opiekunkę i skorzystać z dofinansowania

W województwie podlaskim zgłoszonych do ubezpieczeń jest 118 niań.
Czytaj więcej
2019-04-23

Zatrudnienie cudzoziemca - zezwolenie typu A lub typu B

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca?
Czytaj więcej
2019-04-19

Firma na emeryturze

Jeśli jesteś na emeryturze możesz prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do pobierania emerytury.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Bon szkoleniowy, stażowy i zasiedleniowy – zmiany w 2019 r.

Data dodania 2019-05-19

Pronar stworzy w Hajnówce dział badawczo-rozwojowy

Data dodania 2019-05-19

Szukasz pracownika? Skorzystaj z pomocy Urzędu Pracy

Data dodania 2019-05-19

Zakładam firmę: Jak załatwić sprawę w urzędzie

Data dodania 2019-05-19

W kwietniu zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich

Data dodania 2019-05-19