Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Biznes

Data opublikowania: 2018-12-03

Dotacje i pożyczki w 2019 roku. Warto skorzystać!

Przedstawiamy harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku. Zostanie przeprowadzonych 29 konkursów, których budżet wyniesie blisko 670 milionów złotych. Ponadto cały czas można korzystać z pożyczek w ramach RPOWP – na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, na założenie nowej firmy, termomodernizację przedsiębiorstwa lub budynku mieszkalnego.

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach kontynuacja konkursu z 2018 r. | 100 mln

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach pożyczki przez cały rok

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – promocja gospodarcza, targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym luty 2019 r. | 3 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – usługi doradcze na rzecz podlaskich MŚP luty 2019 r. | 8 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości luty 2019 r. | 5 mln

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – wsparcie kapitałowe nowych firm pożyczki przez cały rok

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 marzec 2019 r. | 11 mln

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania na rzecz równowagi praca – życie – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat marzec 2019 r. | 30 mln

Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych – dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pożyczki przez cały rok

Aktywne i zdrowe starzenie się – wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego lipiec 2019 r. | 2,5 mln

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej październik 2019 r. | 18 mln

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych maj 2019 r. | 20 mln

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki kwiecień 2019 r. | 40 mln

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej

Infrastruktura kolejowa – terminale przeładunkowe luty 2019 r. | 40 mln

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii kwiecień 2019 r. | 30 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii lipiec 2019 r. | 50 mln

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wrzesień 2019 r. | 30 mln

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – kompleksowe inwestycje służące zmniejszeniu strat energii, ciepła pożyczki przez cały rok

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych pożyczki przez cały rok

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Efektywny system gospodarowania odpadami październik 2019 r. | 10 mln

Ochrona wody i gleb marzec 2019 r. | 50 mln

Oś VII: Poprawa spójności społecznej

Rozwój działań aktywnej integracji marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój działań aktywnej integracji wrzesień 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– m.in. usługi opiekuńcze, mieszkalnictwo chronione i wspomagane, teleopieka
marzec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzienne domy opieki marzec 2019 r. | 3,7 mln

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci sierpień 2019 r. | 6 mln

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego – działania realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
kwiecień 2019 r. | 9 mln

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-usługi w administracji
marzec 2019 r. | 20 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – digitalizacja zasobów w instytucjach publicznych czerwiec 2019 r. | 10 mln

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-zdrowie
wrzesień 2019 r. | 10 mln

Rewitalizacja marzec 2019 r. | 55 mln

PROJEKTY ZINTEGROWANE

Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki czerwiec 2019 r. | 47,6 mln

Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych czerwiec 2019 r. | 23,8 mln

Rozwój usług społecznych w ramach BOF październik 2019 r. | 2 mln

Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF październik 2019 r. | 4,5 mln

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl,
(zakładka: skorzystaj z programu -> zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków -> harmonogram)

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych pośredników w udzielaniu pożyczek
znajdują się również na stronie rpo.wrotapodlasia.pl
(zakładka: skorzystaj z programu – > znajdź dofinansowanie).

za: http://rpo.wrotapodlasia.pl/einformator/

Pozostałe Biznes
2018-12-19

ZUS informuje: E-akta - Pracodawco, pamiętaj o dostosowaniu programów

Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorcy będą przekazywać do ZUS. Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe.
Czytaj więcej
2018-12-19

Środki dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej

Kiedy i w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej? Przedstawiamy najważniejsze informacje.
Czytaj więcej
2018-12-10

ZUS informuje: Kreatywność chorych na zwolnieniu, jakie kwoty zasiłku tracą.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się, iż zostanie sprawdzony przez pracodawcę lub przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co faktycznie podczas zwolnienia robi i czy na pewno go potrzebuje. Zdarzały się przypadki, gdy podczas wizyty pod wskazanym przez chorego  adresem, kontrolerzy nikogo nie zastali. Nieobecny, w
Czytaj więcej
2018-12-05

Dla kogo mały ZUS od 2019 r.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki. Natomiast nie będą mogli z nich s
Czytaj więcej
2018-12-05

Nowe ulgi podatkowe już od 1 stycznia 2019 r.

Nowe ulgi podatkowe, w tym ulga termomodernizacyjna, już od 1 stycznia 2019 r. W dniu 29 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Czytaj więcej
2018-12-03

ZUS informuje: ZUS szkoli z e-zwolnień

Od 1 grudnia jedyną obowiązującą formą zwolnienia są zwolnienie elektroniczne. Tylko 1 i 2 grudnia lekarze wystawili ponad 10,7 tys. elektronicznych zwolnień, a 3 grudnia tych zwolnień jest aktualnie ponad 63 tys. i liczba stale rośnie. Pracodawca, który ma założony profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS natychmiast dowie się, że pra
Czytaj więcej
2018-12-03

Dotacje i pożyczki w 2019 roku. Warto skorzystać!

Przedstawiamy harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku.
Czytaj więcej
2018-12-03

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. - wysokość, koszty pracodawcy

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł. Wzrosną również wydatki pracodawców.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Pronar stworzy w Hajnówce dział badawczo-rozwojowy

Data dodania 2018-12-19

Zakładam firmę: Jak załatwić sprawę w urzędzie

Data dodania 2018-12-19

W kwietniu zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich

Data dodania 2018-12-19

Szukasz pracownika? Skorzystaj z pomocy Urzędu Pracy

Data dodania 2018-12-19

Możliwości promocji produktów lokalnych

Data dodania 2018-12-19