Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2021-01-14

Promocja turystyki i Puszczy Białowieskiej w 2021 r.

Promocja walorów regionu i samej Puszczy Białowieskiej to jeden z głównych kierunków działań samorządu Powiatu Hajnowskiego w 2021r. Cele – wsparcie rozwoju turystyki, promocja puszczańskiej bioróżnorodności oraz integracja lokalna zostaną osiągnięte poprzez realizację trzech projektów z udziałem funduszy unijnych: „Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi”, „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” (w obydwu Powiat hajnowski jest beneficjentem głównym), „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – w roli partnera. Ale ciężka praca popłaca – w efekcie wielostronnej współpracy do regionu trafi ponad 0,5 mln zł – to suma dofinansowania wszystkich projektów. Ich całkowita wartość zaś to ok. 146 632,00 euro (ok. 626 014 tys. zł).

Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej – będzie aktywnie!

W 2021 r. wystartuje międzynarodowy projekt Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej, który będzie realizowany w porozumieniu z partnerem białoruskim – z Wydziałem Edukacji Zarządu Rejonu Kamienieckiego z Obwodu Brzeskiego (start projektu uzależniony jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, jego realizacja została już raz przełożona). Projekt zakłada szereg działań mających na celu wzmocnienie potencjału turystycznego regionu po obu stronach granicy. W regionie Puszczy Białowieskiej zostanie odnowione oznakowanie tras Nordic Walking (ok. 100km) i zielonego szlaku rowerowego (42km), ponadto powstanie nowa trasa questowa. Na bazie istniejącego Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra  utworzone zostanie Centrum Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej – jako miejsce organizacji wystaw, seminarium i prelekcji o tematyce turystycznej, przewidzianych w kalendarium projektu. Bo choć znaczną częścią  projektu jest odnowienie infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy oraz stworzenie nowoczesnych form zwiedzania (trasy questowe, QR kody), projekt ma na celu promocję walorów Puszczy Białowieskiej. Kalendarium przedsięwzięcia zakłada szereg działań skierowanych do turystów i mieszkańców powiatu - obok wystaw fotograficznych, prelekcji filmowych, marszy na orientacje, w ramach Akademii Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej odbędą się rajdy rowerowe, spacery tematyczne oraz zajęcia nordic walking.

Działania w projekcie zwieńczy konferencja dot. rozwoju ekoturystyki, podczas której będą promowane produkty lokalne i trasy turystyczne.  Zaplanowane zadania są dedykowane osobom, które pracują w sektorze edukacji i turystyki, lokalnym władzom, ale przede wszystkim mieszkańcom.

Projekt pt. „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej jest współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, jego całkowita wartość to 66 190,00 €, kwota dofinansowania to 59 557,76 €.

Skarbnica ponad granicami – przyrodnicza edukacja w ujęciu transgranicznym

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej w czerwcu 2021 r.  Powiat Hajnowski przystąpi do realizacji kolejnego projektu - Przyrodnicza Skrabnica ponad granicami – ale w roli partnera, obok II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Beneficjentem wiodącym jest Białowieski Park Narodowy, partnerami po stronie białoruskiej: Lokalny Środowiskowy Fundusz „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego”, Państwowa Instytucja Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska” oraz Departament Edukacji Miasta. Celem projektu jest podniesienie świadomości potrzeby ochrony i zachowania cennych zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu. W działania w projekcie zostaną zaangażowani uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół. Podczas wykładów, paneli dyskusyjnych i zajęć w terenie młodzież z Hajnówki i Pińska nabędzie wiedzę z zakresu ochrony przyrody i etnobotaniki. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przeprowadzą szereg działań promocyjnych w szkole oraz w regionach zamieszkania, podzielą się zdobytą wiedzą z mieszkańcami, turystami i swoimi rówieśnikami. Zebrane materiały posłużą do opracowania merytorycznego wyposażenia Centrum Edukacyjnych w obu szkołach, ponadto odbędą się prelekcje (uczniowie wystąpią w roli nauczycieli podczas godzin lekcyjnych ze swoimi kolegami i koleżankami), przygotowane zostaną konspekty zajęć, nieodpłatnie przekazane do szkół z regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia (BY), ponadto zostanie uruchomiona mobilna wystawa roślin z Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy. Wystawy będą dostępne także w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Obwodu Brzeskiego.

Realizację projektu zwieńczy organizacja Transgranicznego Festiwalu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”, adresowanego do społeczności lokalnej, placówek oświatowych, instytucji, turystów.  Jako że projekt jeszcze stoi w realizacyjnych cuglach, nie chcemy za dużo zdradzać – dopowiemy jedynie, że jeśli chcecie poznać PRZYRODNICZE SKARBY PONAD GRANICAMI, ich miejsce w lokalnej kulturze i obrzędowości,  a także zdobyć wiedzę nt. dobrych praktyk sprzyjających ochronie środowiska i zasobów naturalnych Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy – śledźcie stronę projektu: Link do strony projektu wewnętrzne okno.

Przedsięwzięcie potrwa 12 miesięcy, jego wartość to 66 768,00 euro, w tym dofinansowanie: 59 557,12. Po stronie polskiej wkład własny w projekcie zapewnia Białowieski Park Narodowy - beneficjent główny.

Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi

To nie koniec dobrych informacji – zwłaszcza dla miłośników aktywnego odpoczynku. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w powiecie zostanie utworzony tematyczny szlak bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi. Trasa zostanie utworzona na bazie istniejących szlaków rowerowych, będzie biegła przez stare, puszczańskie wsie i osady a także dolinę górnej Narwi: Świnoroje - Narewka- Minkówka - Nowe Lewkowo - Stare Lewkowo- Michnówka – Eliaszuki – Gramotne – Makówka – Nrew – Skaryszewo – Kaczały - Gorodczyno. Na trasie rozlokowane zostaną obiekty małej infrastruktury turystycznej: tablice informacyjno – edukacyjne informujące o  przebiegu trasy oraz jej powiązaniach z innymi szlakami a także miejsca odpoczynku -  wiaty, stojaki na rowery. Całkowita wartość  projektu to 58 377 zł, dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego to 49 620, 45 zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w pierwszym kwartale br.

Inne inicjatywy

W 2021 r. zamierzamy również kontynuować przygodę z New Walking (i zarażać Was pasją do sportu :))! W 2020 r. został zakończony projekt "New Walking na Receptę" – realizowany z Polską Federacją Nordic Walking, adresowany do mieszkańców regionu. Informacji odnośnie planów treningowych na 2021 r. szukajcie w okresie wiosennym na Facebook Powiatu Hajnowskiego i naszego Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra:

Facebook Powiatu Hajnowskiego- zewnętrzne okno

link do Facebook Centrum Promocji i Turystyki KRAINA ŻUBRA- zewnętrzne okno

Katarzyna Miszczuk

grafika poglądowa: 146 632,00 na realizację projektów z zakresu promocji i turystyki w Powiecie Hajnowskim w 2021 r.

Pozostałe Wydarzenia
2018-12-06

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne"

Postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne" Link do załącznika pdf
Czytaj więcej
2022-07-11

NOWA STRONA POWIATU HAJNOWSKIEGO

Ta strona jest archiwalna. Nowa strona samorządu powiatu to: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski
Czytaj więcej
2021-06-11

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Czytaj więcej
2021-06-10

Powiat rozwija turystykę aktywną

58 372,00 zł na realizację projektu Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" Nowa atrakcja na turystycznej mapie regionu.
Czytaj więcej
2021-06-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest: merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
Czytaj więcej
2021-05-31

Punkt Powszechny Szczepień wznawia działanie

Od 07 czerwca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Hajnówce wznowi działalność celem podania drugiej dawki szczepionki.
Czytaj więcej
2021-05-27

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Życzenia Starosty Hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-05-26

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

dot. koncepcji programowo przestrzennej na rzece Leśna Prawa.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane