Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2018-10-02

Starostwo Powiatowe przystępuje do realizacji nowego projektu

Startuje Innowacyjny projekt „Liderzy kooperacji" - porozumienie partnerskie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej mające na celu efektywniejszą pomoc osobom pozostającym trudnej sytuacji życiowej.

 Pomoc społeczna jest jednym z istotnych zadań samorządu powiatowego, który wymienia ustawa z 05.06.1998r. To inwestycja w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę jaką posiada samorząd. Powiat hajnowski realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące jednostką koordynującą działania w tym obszarze (obok PCPR funkcjonują również placówki powiatowe, których celem jest pomoc osobom potrzebującym. Są to: Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom Dziecka w Białowieży oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce). Praca na rzecz innych często wykracza poza instytucjonalne ramy -  samorząd oraz jednostki podległe angażują się w realizację projektów mogących powiększyć wachlarz narzędzi pomocowych. Staraniem samorządu, powiat hajnowski, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku przystępuje do udziału w Innowacyjnym Projekcie Makroregionalnym pn. „Liderzy kooperacji”. Powiat hajnowski został wybrany, jako jeden z 4 powiatów spośród 14 województwa podlaskiego do realizacji przedsięwzięcia.

Nadrzędnym celem jest opracowanie Modelu Kooperacji zakładającego efektywniejszą pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Pierwszym krokiem jest powołanie Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji, w jego skład weszło pięć instytucji powiatowych i siedem gminnych z terenu gminy Narewka, które w swojej działalności dotykają problematyki pomocy społecznej. W projekcie wezmą więc udział nie tylko instytucje pomocy i integracji społecznej działające na terenie powiatu (tj.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce, Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Hajnówce, Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce) ale także podmioty innych polityk sektorowych, m.in. policji, oświaty, służby zdrowia, NGO itp.

Celem porozumienia jest utworzenie i wdrożenie Modelu Kooperacji opartego na ścisłej współpracy powyższych podmiotów. Wypracowane metody pomocy, kanały przepływu informacji oraz poszczególne etapy pracy np.: wspólne diagnozowanie, planowanie pomocy i monitorowanie efektów pracy, mają na celu aktywizację rodzin wskazanych przez gminy i powiaty jako „trudne” lub z wieloma problemami, gdzie współwystępuje wiele obszarów do pracy.  Nadrzędnym efektem osiągniętym po wdrożeniu Modelu jest aktywizacja oraz wsparcie całej rodziny - dorosłych, dzieci, dalszej, bliższej. Opracowane w ramach współpracy instrumenty mają zapewnić wielowymiarowe systemowe wsparcie osób w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia tych osób.

Na ścisłej współpracy w ramach kooperacji skorzystają także instytucje – Model jako stała, formalna konstrukcja systemu wsparcia wzmocni potencjał organizacji pomocy i podmiotów innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w zakresie efektywności pomocy osobom i rodzinom. Praca rozumiana jako zespół zapewni również wzrost wiedzy i umiejętności, stałe wsparcie i rozwój kompetencyjny pozostających w porozumieniu podmiotów.

Projekt "Liderzy kooperacji" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań projektowych pokrywa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

W celu poprawy efektywności pomocy społecznej samorząd nie waha się sięgać po innowacyjne rozwiązania pomocowe związane z doskonaleniem kadr. O przebiegu prac będziemy systematycznie informować.

Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Informacje
2019-05-06

Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie.
Czytaj więcej
2019-05-20

Powiat Hajnowski uruchomił Geoportal

Starostwo Powiatowe w Hajnówce z końcem grudnia 2018 r. uruchomiło Geoportal
Czytaj więcej
2019-05-16

Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Uroczystość odbyła się 13 maja 2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury
Czytaj więcej
2019-05-14

Słowniczek Wyborczy – wybory do Parlamentu UE

Bezpłatna publikację "Słowniczek Wyborczy - wybory do Parlamentu UE", która powstała przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. Załącznik: Publikacja Fot miniatury: Dziennik Bałtycki
Czytaj więcej
2019-05-13

XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Niezwykle duchowy spektakl dobiegł końca
Czytaj więcej
2019-05-09

Ambasador Białorusi z wizytą w Powiecie Hajnowskim

Współpraca w zakresie rozwoju biznesu, gospodarki oraz kultury – to główne konkluzje płynące ze spotkania
Czytaj więcej
2019-05-07

Inauguracja XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Najważniejsze wydarzenie kulturalno – religijne w regionie, święto chrześcijańskiej muzyki, łączące kultury i narodowości ponad geograficznymi granicami.
Czytaj więcej
2019-05-07

Czasowa zmiana lokalizacji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zmiana na dni: 7, 8, 9, 10 maja 2019
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane

Wyniki wyborów

Data dodania 2019-05-26

Kolejka wąskotorowa rusza w kwietniu!

Data dodania 2019-05-26

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Data dodania 2019-05-26

Wybory samorządowe 2018: karta do głosowania w formie płachty

Data dodania 2019-05-26

Zawiadomienie o obradach XXX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Data dodania 2019-05-26