Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2018-10-02

Starostwo Powiatowe przystępuje do realizacji nowego projektu

Startuje Innowacyjny projekt „Liderzy kooperacji" - porozumienie partnerskie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej mające na celu efektywniejszą pomoc osobom pozostającym trudnej sytuacji życiowej.

 Pomoc społeczna jest jednym z istotnych zadań samorządu powiatowego, który wymienia ustawa z 05.06.1998r. To inwestycja w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę jaką posiada samorząd. Powiat hajnowski realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące jednostką koordynującą działania w tym obszarze (obok PCPR funkcjonują również placówki powiatowe, których celem jest pomoc osobom potrzebującym. Są to: Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom Dziecka w Białowieży oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce). Praca na rzecz innych często wykracza poza instytucjonalne ramy -  samorząd oraz jednostki podległe angażują się w realizację projektów mogących powiększyć wachlarz narzędzi pomocowych. Staraniem samorządu, powiat hajnowski, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku przystępuje do udziału w Innowacyjnym Projekcie Makroregionalnym pn. „Liderzy kooperacji”. Powiat hajnowski został wybrany, jako jeden z 4 powiatów spośród 14 województwa podlaskiego do realizacji przedsięwzięcia.

Nadrzędnym celem jest opracowanie Modelu Kooperacji zakładającego efektywniejszą pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Pierwszym krokiem jest powołanie Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji, w jego skład weszło pięć instytucji powiatowych i siedem gminnych z terenu gminy Narewka, które w swojej działalności dotykają problematyki pomocy społecznej. W projekcie wezmą więc udział nie tylko instytucje pomocy i integracji społecznej działające na terenie powiatu (tj.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce, Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Hajnówce, Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce) ale także podmioty innych polityk sektorowych, m.in. policji, oświaty, służby zdrowia, NGO itp.

Celem porozumienia jest utworzenie i wdrożenie Modelu Kooperacji opartego na ścisłej współpracy powyższych podmiotów. Wypracowane metody pomocy, kanały przepływu informacji oraz poszczególne etapy pracy np.: wspólne diagnozowanie, planowanie pomocy i monitorowanie efektów pracy, mają na celu aktywizację rodzin wskazanych przez gminy i powiaty jako „trudne” lub z wieloma problemami, gdzie współwystępuje wiele obszarów do pracy.  Nadrzędnym efektem osiągniętym po wdrożeniu Modelu jest aktywizacja oraz wsparcie całej rodziny - dorosłych, dzieci, dalszej, bliższej. Opracowane w ramach współpracy instrumenty mają zapewnić wielowymiarowe systemowe wsparcie osób w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia tych osób.

Na ścisłej współpracy w ramach kooperacji skorzystają także instytucje – Model jako stała, formalna konstrukcja systemu wsparcia wzmocni potencjał organizacji pomocy i podmiotów innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w zakresie efektywności pomocy osobom i rodzinom. Praca rozumiana jako zespół zapewni również wzrost wiedzy i umiejętności, stałe wsparcie i rozwój kompetencyjny pozostających w porozumieniu podmiotów.

Projekt "Liderzy kooperacji" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań projektowych pokrywa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

W celu poprawy efektywności pomocy społecznej samorząd nie waha się sięgać po innowacyjne rozwiązania pomocowe związane z doskonaleniem kadr. O przebiegu prac będziemy systematycznie informować.

Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Informacje
2019-01-21

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego

Jak co roku, Starostwo Powiatowe zachęca do podarowania podatku organizacjom i inicjatywom z terenu powiatu hajnowskiego
Czytaj więcej
2019-02-05

Powiat podpisał umowę na kolejny projekt

Powstanie Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Województwie Podlaskim na terenie Powiatu Hajnowskiego.
Czytaj więcej
2019-02-15

Spotkanie z historią w siedzibie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce

W poniedziałek, 11 lutego 2019 roku członkowie Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce z zainteresowaniem obejrzeli i wysłuchali multimedialnej prezentacji
Czytaj więcej
2019-02-15

POCZTA POLSKA informuje o konieczności posiadania przez mieszkańców skrzynki pocztowej

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek
Czytaj więcej
2019-02-08

III miejsce Powiatu Hajnowskiego w konkursie Jakości Prac Scaleniowych

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko odebrał dyplom za zajęcie III miejsca w XLII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych
Czytaj więcej
2019-02-06

Powiat Hajnowski podpisał porozumienie o współpracy z rejonem Świsłockim (Republika Białoruś)

5 grudnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa o współpracy
Czytaj więcej
2019-02-05

Spotkanie „Hej kolęda, kolęda” w Kole Niewidomych

Dnia 28 stycznia w siedzibie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych odbyło się, jak co roku, spotkanie ze śpiewaniem kolęd. Ta inicjatywa cieszy się wśród nas dużą sympatią.
Czytaj więcej
2019-02-05

RUSZYŁA WOJEWÓDZKA AKCJA IDENTYFIKACJI PRODUCENTÓW W RAMACH PODLASKIEGO CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO

Nasz urząd wspiera wojewódzką akcję identyfikacji producentów Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego –inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane

Wyniki wyborów

Data dodania 2019-02-16

Kolejka wąskotorowa rusza w kwietniu!

Data dodania 2019-02-16

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Data dodania 2019-02-16

Wybory samorządowe 2018: karta do głosowania w formie płachty

Data dodania 2019-02-16

Zawiadomienie o obradach XXX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Data dodania 2019-02-16