Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2018-10-02

Starostwo Powiatowe przystępuje do realizacji nowego projektu

Startuje Innowacyjny projekt „Liderzy kooperacji" - porozumienie partnerskie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej mające na celu efektywniejszą pomoc osobom pozostającym trudnej sytuacji życiowej.

 Pomoc społeczna jest jednym z istotnych zadań samorządu powiatowego, który wymienia ustawa z 05.06.1998r. To inwestycja w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę jaką posiada samorząd. Powiat hajnowski realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące jednostką koordynującą działania w tym obszarze (obok PCPR funkcjonują również placówki powiatowe, których celem jest pomoc osobom potrzebującym. Są to: Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom Dziecka w Białowieży oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce). Praca na rzecz innych często wykracza poza instytucjonalne ramy -  samorząd oraz jednostki podległe angażują się w realizację projektów mogących powiększyć wachlarz narzędzi pomocowych. Staraniem samorządu, powiat hajnowski, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku przystępuje do udziału w Innowacyjnym Projekcie Makroregionalnym pn. „Liderzy kooperacji”. Powiat hajnowski został wybrany, jako jeden z 4 powiatów spośród 14 województwa podlaskiego do realizacji przedsięwzięcia.

Nadrzędnym celem jest opracowanie Modelu Kooperacji zakładającego efektywniejszą pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Pierwszym krokiem jest powołanie Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji, w jego skład weszło pięć instytucji powiatowych i siedem gminnych z terenu gminy Narewka, które w swojej działalności dotykają problematyki pomocy społecznej. W projekcie wezmą więc udział nie tylko instytucje pomocy i integracji społecznej działające na terenie powiatu (tj.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce, Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Hajnówce, Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce) ale także podmioty innych polityk sektorowych, m.in. policji, oświaty, służby zdrowia, NGO itp.

Celem porozumienia jest utworzenie i wdrożenie Modelu Kooperacji opartego na ścisłej współpracy powyższych podmiotów. Wypracowane metody pomocy, kanały przepływu informacji oraz poszczególne etapy pracy np.: wspólne diagnozowanie, planowanie pomocy i monitorowanie efektów pracy, mają na celu aktywizację rodzin wskazanych przez gminy i powiaty jako „trudne” lub z wieloma problemami, gdzie współwystępuje wiele obszarów do pracy.  Nadrzędnym efektem osiągniętym po wdrożeniu Modelu jest aktywizacja oraz wsparcie całej rodziny - dorosłych, dzieci, dalszej, bliższej. Opracowane w ramach współpracy instrumenty mają zapewnić wielowymiarowe systemowe wsparcie osób w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia tych osób.

Na ścisłej współpracy w ramach kooperacji skorzystają także instytucje – Model jako stała, formalna konstrukcja systemu wsparcia wzmocni potencjał organizacji pomocy i podmiotów innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w zakresie efektywności pomocy osobom i rodzinom. Praca rozumiana jako zespół zapewni również wzrost wiedzy i umiejętności, stałe wsparcie i rozwój kompetencyjny pozostających w porozumieniu podmiotów.

Projekt "Liderzy kooperacji" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań projektowych pokrywa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

W celu poprawy efektywności pomocy społecznej samorząd nie waha się sięgać po innowacyjne rozwiązania pomocowe związane z doskonaleniem kadr. O przebiegu prac będziemy systematycznie informować.

Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Informacje
2018-10-16

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Przewozów Regionalnych od 21 października do 8 grudnia 2018 r.

W niedzielę, 21 października 2018 r., po raz ostatni w tej edycji, zmieni się rozkład jazdy pociągów REGIO kursujących na terenie województwa podlaskiego. Korekta rozkładu spowodowana jest trwającymi pracami modernizacyjnymi linii kolejowych. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Hajnówka - Czeremcha.
Czytaj więcej
2018-10-15

XXXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

11 października odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego – ostatnia w mijającej już kadencji. Radni podjęli uchwały będące przedmiotem porządku obrad, zapoznali się m.in. z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu oraz informacjami na temat działalności dydaktyczno – w
Czytaj więcej
2018-10-11

Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego

Powiat Hajnowski jako jedyny powiat w kraju posiadać będzie tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.
Czytaj więcej
2018-10-11

Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685, na odcinku Żywkowo – Nowosady

Wczoraj,10 października, marszałek Jerzy Leszczyński oraz wicemarszałek Maciej Żywno symbolicznie wbili łopatę, inaugurując tym samym prace w terenie.
Czytaj więcej
2018-10-11

Po prawie 25 latach pociągi towarowe wracają na linię Lewki – Hajnówka

W połowie października, po niemal ćwierć wieku, pociągi towarowe wrócą na trasę Lewki – Hajnówka. Składy z towarami będą kursować z prędkością 40 km/h. Przez około dwa miesiące linia będzie pełnić rolę objazdu dla zamkniętego w związku z intensyfikacją prac odcinka od Czeremchy do Hajnówki.
Czytaj więcej
2018-10-09

100 000zł na rozwój młodych organizacji pozarządowych w Podlaskim

Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej zapraszają do udziału w konkursie dotacyjnym na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie.
Czytaj więcej
2018-10-05

Podpisanie umowy na prace na Parkingu Zwierzyniec

Ruszają prace w ramach projektu Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej
Czytaj więcej
2018-10-03

Zawiadomienie o obradach XXXIII sesji i posiedzeniach Komisji

Zawiadamiam, iż dnia 11 października 2018r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad: Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przyjęcie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z 
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane

Kolejka wąskotorowa rusza w kwietniu!

Data dodania 2018-10-20

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Data dodania 2018-10-20

Zawiadomienie o obradach XXX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Data dodania 2018-10-20

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10. w rankingu Związku Powiatów Polskich

Data dodania 2018-10-20

Wybory samorządowe 2018: karta do głosowania w formie płachty

Data dodania 2018-10-20