Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2018-10-02

Starostwo Powiatowe przystępuje do realizacji nowego projektu

Startuje Innowacyjny projekt „Liderzy kooperacji" - porozumienie partnerskie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej mające na celu efektywniejszą pomoc osobom pozostającym trudnej sytuacji życiowej.

 Pomoc społeczna jest jednym z istotnych zadań samorządu powiatowego, który wymienia ustawa z 05.06.1998r. To inwestycja w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę jaką posiada samorząd. Powiat hajnowski realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będące jednostką koordynującą działania w tym obszarze (obok PCPR funkcjonują również placówki powiatowe, których celem jest pomoc osobom potrzebującym. Są to: Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom Dziecka w Białowieży oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce). Praca na rzecz innych często wykracza poza instytucjonalne ramy -  samorząd oraz jednostki podległe angażują się w realizację projektów mogących powiększyć wachlarz narzędzi pomocowych. Staraniem samorządu, powiat hajnowski, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku przystępuje do udziału w Innowacyjnym Projekcie Makroregionalnym pn. „Liderzy kooperacji”. Powiat hajnowski został wybrany, jako jeden z 4 powiatów spośród 14 województwa podlaskiego do realizacji przedsięwzięcia.

Nadrzędnym celem jest opracowanie Modelu Kooperacji zakładającego efektywniejszą pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Pierwszym krokiem jest powołanie Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji, w jego skład weszło pięć instytucji powiatowych i siedem gminnych z terenu gminy Narewka, które w swojej działalności dotykają problematyki pomocy społecznej. W projekcie wezmą więc udział nie tylko instytucje pomocy i integracji społecznej działające na terenie powiatu (tj.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce, Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Hajnówce, Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce) ale także podmioty innych polityk sektorowych, m.in. policji, oświaty, służby zdrowia, NGO itp.

Celem porozumienia jest utworzenie i wdrożenie Modelu Kooperacji opartego na ścisłej współpracy powyższych podmiotów. Wypracowane metody pomocy, kanały przepływu informacji oraz poszczególne etapy pracy np.: wspólne diagnozowanie, planowanie pomocy i monitorowanie efektów pracy, mają na celu aktywizację rodzin wskazanych przez gminy i powiaty jako „trudne” lub z wieloma problemami, gdzie współwystępuje wiele obszarów do pracy.  Nadrzędnym efektem osiągniętym po wdrożeniu Modelu jest aktywizacja oraz wsparcie całej rodziny - dorosłych, dzieci, dalszej, bliższej. Opracowane w ramach współpracy instrumenty mają zapewnić wielowymiarowe systemowe wsparcie osób w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach, aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia tych osób.

Na ścisłej współpracy w ramach kooperacji skorzystają także instytucje – Model jako stała, formalna konstrukcja systemu wsparcia wzmocni potencjał organizacji pomocy i podmiotów innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w zakresie efektywności pomocy osobom i rodzinom. Praca rozumiana jako zespół zapewni również wzrost wiedzy i umiejętności, stałe wsparcie i rozwój kompetencyjny pozostających w porozumieniu podmiotów.

Projekt "Liderzy kooperacji" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań projektowych pokrywa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

W celu poprawy efektywności pomocy społecznej samorząd nie waha się sięgać po innowacyjne rozwiązania pomocowe związane z doskonaleniem kadr. O przebiegu prac będziemy systematycznie informować.

Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Informacje
2018-12-05

Ogłoszenie o przygotowaniu listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Starosta Hajnowski w związku z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu w tym jednostek pu
Czytaj więcej
2018-12-13

Nowy rozkład jazdy POLREGIO: ponad 100 pociągów REGIO więcej i dodatkowe interREGIO

9 grudnia wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy pociągów. W wielu regionach Polski zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu pociągów POLREGIO m.in. w zakresie relacji oraz ilości połączeń.
Czytaj więcej
2018-12-10

Sprawdź materiały z sesji Rady Powiatu

Zachęcamy do korzystania z Portalu Mieszkańca
Czytaj więcej
2018-12-10

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie hajnowskim - zmiany

Na podstawie znowelizowanej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od stycznia 2019 r. będą obowiązywać zmiany.
Czytaj więcej
2018-12-07

Zawiadomienie o obradach III sesji

Zawiadamiam, iż dnia 21 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się III sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad: Otwarcie III sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady
Czytaj więcej
2018-12-04

Spotkanie Honorowych Dawców Krwi

Zaprasza Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
Czytaj więcej
2018-12-03

Nowy rozkład jazdy pociągów POLREGIO na Podlasiu od 9 grudnia 2018 roku

Wdrożenie rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 nie przyniesie istotnych zmian dla pasażerów POLREGIO na Podlasiu. Więcej zmian korzystnych dla podróżnych od 1 stycznia 2019 r., po wejściu w życie aneksu do umowy z samorządem województwa na wykonywanie przewozów kolejowych w regionie. Wdrożenie rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 nie przyniesie istot
Czytaj więcej
2018-11-30

Region Puszczy Białowieskiej na TT Warsaw

Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej" i Starostwo Powiatowe w Hajnówce byli gospodarzami stoiska REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ.
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane

Wyniki wyborów

Data dodania 2018-12-17

Kolejka wąskotorowa rusza w kwietniu!

Data dodania 2018-12-17

Wybory samorządowe 2018: karta do głosowania w formie płachty

Data dodania 2018-12-17

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Data dodania 2018-12-17

Zawiadomienie o obradach XXX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Data dodania 2018-12-17