Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2019-04-04

Prezentacja Planu Energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego

logo

Odnawialne źródła energii to ogromny potencjał energetyczny i finansowy - przyszłość pozyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej. Wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej czy biomasy to także szansa ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozwoju gospodarczego. Zastosowanie najnowszych technologii jest opłacalne również z perspektywy każdego z nas – wykorzystanie OZE w gospodarstwach domowych przekłada się na oszczędność pieniędzy i energii. Dostrzegając realne korzyści wynikające z energii odnawialnej, Powiat Hajnowski w porozumieniu z Fundacją EuroNatur i stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. od 2016 r. realizuje projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu” finansowany przez Ministerstwo Środowiska Niemiec. W ramach tego powstał „Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” - Powiat Hajnowski jako jedyny samorząd w kraju posiada tego typu szczegółową analizę zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.

1 kwietnia  2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce miała miejsce prezentacja założeń planu energetycznego.  W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Fundacji EuroNatur  Lutz Ribbe, przedstawiciel EuroNatur Christine Coellejan, przedstawiciel stowarzyszenia Energievision Frankenwald Martin Kastner, przedstawiciel Energievision Franken GmbH Ralf Deuerling, pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. OZE Krzysztof Jan Stawnicki, przedstawiciel Politechniki Białostockiej dr hab. Piotr Banaszuk -prof. nzw. PB, przedstawiciele samorządów, jednostek podległych, nadleśnictw, inspekcji i straży.

Podstawą planu energetycznego jest integracja rozwoju gospodarczego z postępem OZE dających możliwość produkcji energii na miejscu. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwoli ograniczyć import energii z zewnątrz, co realnie wpłynie na stan naszych portfeli (w ramach „przyziemnego” przykładu weźmy rachunek za prąd – jedną z najdroższych składowych faktury jest opłata przesyłowa, która ze względu na położenie województwa do tanich nie należy).

 Podczas prezentacji przedstawiciel wykonawcy dokumentu Ralf Deuerling  przedstawił sytuację energetyczną regionu, z uwzględnieniem aktualnego stanu oraz omówił potencjał efektywności energetycznej wynikający z wykorzystywania OZE.  Na dzień dzisiejszy szacunkowe koszty energii w Powiecie Hajnowskim wykorzystywanej na potrzeby przemysłu, instytucji publicznych i mieszkańców pochłaniają aż 327 mln zł rocznie - na zakup energii obejmującej prąd, ciepło i mobilność wydajemy więc 1 mln dziennie! Ta ogromna kwota może być zmniejszona nawet o 40 % poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii! Jak dowodzą przeprowadzone wyniki badań odnośnie zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Powiecie Hajnowskim, tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz biomasy mamy ogromny potencjał w tym zakresie. Dokument wskazuje również, jakie działania należy przeprowadzić w obecnych budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą ilość obecnie traconej energii.

Powyższych kalkulacji dokonano po wnikliwej analizie uwarunkowań przyrodniczych, geograficznych a także intensywnej, obopólnej współpracy polegającej na wymianie informacji.

„Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych. Dokument potwierdza, że możemy stać się regionem samowystarczalnym energetycznie, a zastosowanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do rozwoju regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców. Stąd naturalnym krokiem jest kontynuacja współpracy - w styczniu br.  Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko oraz prezes Energievision Frankenwald e.V. Wolfgang Degelmann podpisali umowę powołującą Centrum Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania Centrum do 2020 r., jest finansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar funkcjonalny.

Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej ma za zadanie promować technologię OZE w regionie, będzie również stanowić platformę wymiany doświadczeń z niemieckim partnerem – podczas organizowanych otwartych spotkań oraz wyjazdów studyjnych do Niemiec.  W praktyce będzie to wyglądało tak, że przedstawiciele instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu będą mogli zasięgnąć wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej, technologii OZE z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb (typowanie odpowiedniej technologii dostosowanej do warunków gospodarstwa domowego, symulacja kosztów opłacalności instalacji itp.) a także informacji o programach pomocowych. Utworzenie Centrum obsługującego podmioty indywidulane oraz firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom dostęp do rzetelnych informacji o technologiach OZE oraz źródłach finansowania inwestycji tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stawiając na OZE region Puszczy Białowieskiej wpisuje się w europejski nurt rozwoju – podczas spotkania Dyrektor Fundacji EuroNatur i europoseł Komisji Europejskiej Lutz Ribbe podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej UE 25% unijnego budżetu to wydatki na ochronę klimatu. Co więcej, obowiązywać będą nowe zasady dla rynku energetycznego – zwiększające prawa obywateli w zakresie korzystania z OZE.  Chcemy wspierać każdą inicjatywę, która z jednej strony przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, z drugiej –  realnie wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu. Rozmowy prowadzone dzisiaj wpłyną na rozwój gospodarki i przyszłość energetyczną kolejnych pokoleń – podsumowuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Walentyna Pietroczuk, Wydział Promocji i Rozwoju

Załączniki:

PREZENTACJA PLANU ENERGETYCZNEGO ZE SPOTKANIA

PLAN ENERGETYCZNY - CZ. 1 - Daty ramowe - Infrastruktura energetyczna - Rejestr ciepła

PLAN ENERGETYCZNY - CZ. 2 - Bilans energetyczny, emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń - Analiza potencjału

PLAN ENERGETYCZNY - CZ. 3 - Rozważania szczegółowe - Prognozy i scenariusze - Udział zainteresowanych stron

PLAN ENERGETYCZNY - CZ. 4 - Środki i zalecenia dotyczące działań

Pozostałe Informacje
2018-12-06

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne"

Postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne" Link do załącznika pdf
Czytaj więcej
2022-07-11

NOWA STRONA POWIATU HAJNOWSKIEGO

Ta strona jest archiwalna. Nowa strona samorządu powiatu to: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski
Czytaj więcej
2021-06-11

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Czytaj więcej
2021-06-10

Powiat rozwija turystykę aktywną

58 372,00 zł na realizację projektu Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" Nowa atrakcja na turystycznej mapie regionu.
Czytaj więcej
2021-06-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest: merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
Czytaj więcej
2021-05-31

Punkt Powszechny Szczepień wznawia działanie

Od 07 czerwca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Hajnówce wznowi działalność celem podania drugiej dawki szczepionki.
Czytaj więcej
2021-05-27

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Życzenia Starosty Hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-05-26

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

dot. koncepcji programowo przestrzennej na rzece Leśna Prawa.
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane