Fundacja EuroNatur

Polsko - niemiecki projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”

Partnerzy projektu: Fundacja Euronatur

                                Stowarzyszenie Energievision Frankenwald e.V.

                                Powiat Hajnowski

 

logo

Głównym celem projektu jest opracowanie "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego", który ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.

KALENDARIUM:

 

Wizyta studyjna w Bawarii 16-19.11.2015 r.

 

Wizyta studyjna miała na celu pokazanie sprawdzonych metod pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych, ciepłowni na zrębki, biogazowni i ogniw fotowoltaicznych na miejscu. Uczestnicy odwiedzili również Rolniczy Ośrodek Szkoleniowy w Bayreuth, który kształci młodzież na kierunkach rolniczych i ogrodniczym oraz prowadzi różnorodne  kursy dokształcające dla rolników.

 

Termografia budynków komunalnych 07.12. – 09.12.2015

Przeprowadzono badanie termograficzne wytypowanych przez wójtów budynków komunalnych w gminach Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka, Białowieża, Kleszczele i Dubicze Cerkiewne. badane miało na celu ocenę budynków pod względem strat ciepła

 

Spotkanie 12.07.2016 r.

Przedstawienie burmistrzom i wójtom celów projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu” i przebiegu działań projektowych na obszarze Powiatu Hajnowskiego. Dyskusja na temat oczekiwań władz lokalnych odnośnie  "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego".  

 

Spotkanie 20.09.2016 r.

Omówienie części składowych "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego"  na podstawie przykładów praktycznych zastosowanych w innych regionach. Ogólne oszacowanie potencjału odnawialnych źródeł energii  i pozytywnych konsekwencji dla gospodarczego wzmocnienia regionu.

 

Spotkanie 10 - 13.10.2016 r.

Wizja lokalna w budynkach użyteczności publicznej, m.in. szkołach, urzędach gmin, oczyszczalniach ścieków, wodociągach, świetlicach wiejskich pod kątem zastosowania w nich rozwiązań gwarantujących oszczędności energetyczne. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, które w znaczący sposób mogłyby pokryć zapotrzebowanie własne na energię i obniżyć koszty użytkowania budynków.

 

Wizyta studyjna w Bawarii 07-10.11.2016

Celem wyjazdu było poznanie doświadczeń niemieckich w zakresie zastosowania różnych źródeł energii odnawialnych w powiecie Hof. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli Zakład przefermentowywania odpadów biologicznych Hochfranken i Centrum energii biologicznej do produkcji gazu z odpadów biologicznych w powiatach Hof i Wunsiedel oraz zwiedzili firmę Delsana zajmującą się oświetleniem ulic. Ponadto spotkali się z przedstawicielami gmin Gattendorf i Stammbach oraz pełnomocnikeiem ds. energii Powiatu w Hof

 

Listopad 2016 - luty 2017

Zebranie szczegółowych danych ankietowych z wszystkich gmin Powiatu Hajnowskiego dotyczących m.in. utrzymania i stanu technicznego nieruchomości komunalnych, stosowanych systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków itp.  w celu przeprowadzenia analiz energetycznych i sprecyzowania konkretnych rozwiązań i innowacji.

 

 Wizyta 13  - 15.02.2017 r.

Odbyła się wizyta przedstawiciela Energievision Frankenwald e. V. w gminach Białowieża i Kleszczele - przedstawienie kalkulacji opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznych i zbiorczej sieci ciepłowniczej na zrębki w mieście Kleszczele.

 

Spotkanie 06 - 08.03.2017 r.

Omówienie możliwości współpracy Fundacji EuroNatur  z dyrektor Euroregionu Puszcza Białowieska na Białorusi Zoją Mieczkowską.

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Hajnówka, Wójtem Gminy Narewka  i kierownikami miejskich jednostek budżetowych na temat propozycji dla sieci ciepłowniczej.

Wizyta w firmie Pronar i rozmowa z Prezesem Pronaru p. Martyniukiem na temat sporządzenia kalkulacji opłacalności odnawialnych źródeł energii w firmie.

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Biogazowej S.A. p. Bogdanem Rybaczewskim - Członkiem Zarządu i  Dyrektorem Generalnym Izby Gospodarczej OZE. p. Michałem Ćwil na temat współpracy ze stroną niemiecką.

Wizyta studyjna 04-07.04.2017 r.

Odbyła się wizyta Burmistrza Miasta Hajnówka i dyrektorów jednostek Urzędu Miasta Hajnówka do Bawarii w celu poznania doświadczeń niemieckich na miejscu - zwiedzanie Zakładu utylizacji odpadów organicznych Hochfranken w Rehau, komunalnej oczyszczalni ścieków Abwasserverband Selbitztal z komorą fermentacyjną do produkcji gazu metanowego i przekształceniu w elektrociepłowni na prąd i ciepło, Zakładu Kompostowniczego Solg, biogazowni, Przedsiębiorstwa Miejskiego w Wunsiedel.

Spotkanie 19-21.04.2017 r.

Rozmowy na temat możliwości przekształcenia sieci ciepłowniczej w Hajnówce na zrębki drewniane.

Spotkanie 11- 14.07.2017 r.

Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na temat możliwości współpracy w ramach projektu realizowanego w naszym regionie. Poznanie Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej.

Spotkanie 22-24.08.2017

W dniach 22-24.08.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach polsko - niemieckiego projektu "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu".  Czytaj więcej

Atlas solarny

Gminny Managament Energetyczny

Kalkulator dla fotowoltaiki 10 - 40 kW

Kalkulator dla fotowoltaiki do 10 kW

Wizyta w Bawarii 9-13.10.2017 r.

W dniach 9-13.10.2017 r. odbyła się w ramach realizowanego przez Powiat Hajnowski z Fundacją EuroNatur (Niemcy) projektu pn. "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu"  kolejna wizyta robocza przedstawicieli samorządów Powiatu Hajnowskiego  do Bawarii. Czytaj więcej

Spotkanie 24.10.2017

Dnia 24.10.2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu hajnowskiego  z delegacją niemiecką w składzie: Lutz Ribbe- dyrektor Fundacji EuroNatur, Herbert Just - kierownik działu Dywersyfikacji i Rozwoju Strukturalnego w Urzędzie ds. Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w Münchberg, kierownik działu ds. Programu LEADER w Północnej Frankonii oraz Karl - Philipp Ehrler - Burmistrz Gminy Stammbach, Wolfgang Degelmann Prezes Stowarzyszenia  Energievision Frankenwald e.V., Martin Kastner Stowarzyszenie  Energievision Frankenwald e.V.

            Celem spotkania było podzielenie się przedstawicieli z Niemiec praktycznymi doświadczeniami we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii na ich terenie. Wdrożenie różnych możliwości wytwarzania energii wpłynęło pozytywnie na rozwój regionów rolniczych i wzrost zamożności jego mieszkańców. Delegacja niemiecka przedstawiła drogę, jaką pokonali zwykli obywatele we współpracy z lokalnymi samorządami, by marzenia o samowystarczalności energetycznej stały się faktem.

21.11.2017 Szansa na ciepło z biogazowni w Starym Korninie.

11.10.2018

Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego

01.04.2019

Preznetacja Planu Energetycznego.  1 kwietnia  2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce miała miejsce prezentacja założeń planu energetycznego. 

19.09.2019

12 sierpnia br. Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko gościł Prezydium Fundacji EuroNatur. Więcej tutaj