Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka - przebudowa ulicy Batorego

Termin: projekt realizowany w latach 2004-2006

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalengo układu transportowego

Całkowita wartość projektu:4 061 027.39 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 833 670.89 zł

Osiągnięte rezultaty: kompleksowa modernizacja ulicy Batorego