Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki

Cele projektu:
 
1. Utworzenie niezależnego centrum  doradztwa z zakresu odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych.
 
2. Koordynacja systemem zarządzania energią w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.
 
3. Organizacja spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrożeniem instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków.
 
4. Edukacja społeczeństwa lokalnego na temat korzyści wdrożenia odnawialnych źródeł energii dla budżetu gmin/gospodarstwa domowego i środowiska przyrodniczego.
 
5. Wsparcie rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.
 
6. Korzystanie z doświadczeń partnera niemieckiego w zakresie stosowanych rozwiązań energetycznych, działalności agencji energetycznych i tworzenia gmin bioenergetycznych.
 
Partnerzy projektu:
 
Stowarzyszenie "Energievision Frankenwald e.V."
 
Powiat Hajnowski
 
Stowarzyszenie "Białostocki Obszar Funkcjonalny"
 
Okres realizacji projektu:
 
01.11. 2018 - 31.12.2020
 
Dofinansowanie:
 
Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu EUKI
 
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego
 
Zobacz więcej:

OZE to przyszłość. Powiat Hajnowski rozpoczął realizację nowego projektu