Tytuły nadane w 2019

dr Marek Kocięcki - od wielu lat prowadzi wykłady edukacyjne na temat cukrzycy oraz bierze udział w akcjach wczesnego wykrywania cukrzycy organizowanych m.in. przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Lekarz i społecznik, który całą swoją wiedzę wykorzystuje dla dobra ludzi.

Marek Kocięcki

dr Stefan Kuczyński - jest niezwykle zasłużonym dla ziemi hajnowskiej lekarzem, który oddał ogromne zasługi na rzecz organizacji i zabezpieczania opieki zdrowotnej na tym terenie. Doktor Stefan Kuczyński dał się poznać jako aktywny społecznik zaangażowany w działalność na rzecz mieszkańców gminy Narew. Wieloletni radny Rady Powiatu Hajnowskiego – niejednokrotnie przejawiał wiele cennych inicjatyw na rzecz poprawy warunków sprawowania opieki zdrowotnej w naszym powiecie.

Stefan Kuczyński

Irena Dymińska- jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sumiennie wykonuje ustawowe zadania wynikające z przepisów prawa – rozwiązuje problemy zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający nie tylko na przeprowadzaniu kontroli i badań laboratoryjnych, jak też angażuje się w realizację wielu projektów i inicjatyw z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Irena Dymińska

Irena Wróblewska – wieloletnia Dyrektor Urzędu Pracy, pod jej kierownictwem Powiatowy Urząd Pracy zrealizował szereg projektów z udziałem funduszy unijnych, skierowanych do osób nieaktywnych zawodowo a także kursów zawodowych, odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.

Irena Wróblewska

Piotr Skiepko - Pan Piotr Skiepko już 39 lat niestrudzenie propaguje kulturę muzyczną Hajnowszczyzny. Jest starannym dokumentalistą muzyki regionu i ma wybitne osiągnięcia jako jej popularyzator. Od 1999 roku prowadzi zespół Narewczanki. Ceniony w kraju i poza granicami za wysoki poziom i kulturę muzyczną zespół z jego liderem jest niekwestionowanym i wzorowym ambasadorem regionu. Wystąpił w Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego i innych krajach.

Piotr Skiepko

Mikołaj Janowski  - samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze przeszedł wszystkie szczeble samorządowe. Pan Mikołaj Janowski znany jest szczególnie ze swojego zaangażowania społecznego, chętny do podejmowania społecznych inicjatyw i rozwiązywania trudnych spraw i problemów. W swojej samorządowej działalności skupił się na możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje w infrastrukturę, przede wszystkim na lokalne drogi, ale także na modernizację trakcji kolejowych w regionie.

Mikołaj Janowski