Tytuły nadane w 2010

Na podstawie § 3 uchwały nr XV/104/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”,

Rada Powiatu dnia 21 stycznia 2010 roku nadała tytuł
"Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego",
następującym osobom: 

abp gen. bryg. dr Mironowi Chodakowskiemu  
za szczególne zasługi na rzecz promocji powiatu
Panu Manfredowi Gregersen
za szczególne zasługi na rzecz promocji  powiatu
Panu Egonowi  Schwilgin   
za szczególne zasługi na rzecz promocji  powiatu
Panu Aleksandrowi Bondarukowi
za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu
Pani Wierze Pawluczuk   
za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu
Panu Grzegorzowi  Tomaszukowi  
za szczególne zasługi w działalności społecznej powiatu
ks. prałat Zbigniewowi  Niemyjskiemu    
za szczególne zasługi w działalności społecznej powiatu
Panu Mikołajowi Czykwinowi    
za szczególne zasługi w działalności społecznej powiatu
Panu Jarosławowi Perszko  
za szczególne zasługi w działalności kulturalnej powiatu
 
Pani Alli Gryc   
za szczególne zasługi w działalności kulturalnej powiatu
Panu Michałowi Skiepko   
za szczególne zasługi w działalności kulturalnej powiatu
Panu Jerzemu Blomberg  
za szczególne zasługi w działalności sportowej powiatu
Panu Mirosławowi  Krasnopolskiemu    
za szczególne zasługi w działalności sportowej powiatu