Przebudowa ul. Kolejowej, ul. Parkowej, ul. Waszkiewicza w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B)

Termin realizacji: 04.04.2009-28.08.2009

Całkowita wartość projektu: 1 490 206,94 zł, kwota dofinansowania:745 103,00 zł

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu dokonano gruntownej modernizacji ulicy, co wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz komfort jazdy.