Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci

Termin realizacji: 01.02.2014 - 31.12.2014  

Program: Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.    

Całkowita wartość projektu: 76 875,00 zł,   kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Osiągnięte rezultaty: Celem projektu jest promocja regionu Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Zrealizowane zostały spoty promocyjne, przedstawiające wybrane atrakcje w każdej z gminy powiatu hajnowskiego. Spoty były szeroko promowane na ogólnopolskich portalach turystycznych oraz mediach. Do obejrzenia: