Powiatowe Fundusze Stypendialne

Incjatywy Powiatu Hajnowskiego:

Od 2007 r. - Powiatowy Fundusz stypendialny im. prof. Siomny Kossak

Od 2019 r. - dofinansowanie studiów na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

Fundusze Stypendialne to nie jedyne inicjatywy samorządu powiatowego podejmowane na rzecz rozwoju oświaty. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zrealizowało kilka kluczowych projektów w tym obszarze. Są to: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”„Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W 2018r. powiat zrealizował projekt Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Z  kolei w 2019 r. dokonano instalacji systemów ogniw fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce.

Jednocześnie hajnowskie szkoły także realizują szereg inicjatyw.

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce: Erasmus+, Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły:

Zobacz więcej:

Projekty unijne w Zespole Szkół Zawodowych

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - Mniejszości narodowe bogactwem Europy

Zobacz więcej:

Projekt „Mniejszości Narodowe Bogactwem Europy” w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

Od 2020 r. II LO w Hajnówce oraz Powiat Hajnowski będą parterami w projekcie edukacyjnym "Przyrodnicze skarby ponad granicami"