Polsko – białoruska współpraca w dziedzinie turystyki

Termin: 01.06.2014 -06.2015

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 209 791,61PLN, kwota dofinansowania: 188 811,61 PLN

Założone rezultaty: Program mikro-projektu zakłada następujące działania: 

- odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km) i uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice;

- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów);

- utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu.


 

logotyp