ZSZ w Hajnówce z akredytacją Programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 29 października 2020 r. W gronie 433 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe znalazł się także Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Oznacza to, że młodzież z Powiatu Hajnowskiego ucząca się na kierunkach technicznych nadal będzie miała możliwość uczestniczenia w  praktykach za granicą, a tym samym – zdobywania nowych umiejętności, poznawania świata oraz nauki języków obcych.

Akredytacja umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w latach 2021-2027.  To dla szkoły wielkie wyróżnienie i sukces – bowiem plany ZSZ dotyczące wdrożenia jakości działań w zakresie mobilności międzynarodowej, spełniają wszelkie wymagania Programu ERSAMUS+.

Zagraniczne praktyki i staże realizowane w szkole w ramach Programu ERASMUS to w zasadzie tradycja - dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz intensywnej współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki  mają możliwość poznania realiów pracy w wybranej branży a przy okazji zarobić pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata Szkoła jest absolutnym liderem wśród hajnowskich szkół średnich w zakresie realizacji projektów unijnych. Uczniowie technikum co roku mają możliwość wyjazdu do Niemiec na płatny staż zakończony zdobyciem certyfikatu Europass Mobilność. Z takiej szansy skorzystali w ubiegłym roku szkolnym uczniowie technikum mechanicznego i budowalnego – szkoła realizowała projekt „Szkoła otwarta na Europę”, w ramach którego nasi uczniowie  wzięli udział w 3-tygodniowych praktykach zawodowych w niemieckim Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz. Natomiast uczniowie technikum gastronomicznego oraz nauczyciele byli  w Hiszpanii. Choć w tym roku sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła zagraniczny wyjazd, szkoła nie osiada na laurach – placówka przygotowuje się do kolejnego projektu mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych i poszerzenie wiedzy uczniów. Szkoła przygotowuje się do  projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ  w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego Programu rozwojowego szkoły – II edycja”. Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w szkole będą mogli m.in. skorzystać z dodatkowych kursów zawodowych i przedmiotowych.  Więcej szczegółów wkrótce.

Katarzyna Miszczuk
grafika poglądowa: budynek ZSZ