Ogłoszenie o przygotowaniu listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Starosta Hajnowski w związku z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi, które obejmuje w szczególności:

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa powyżej, na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu oraz przekazanie do Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce do dnia 31 grudnia 2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub na adres e – mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Załącznik: Tabela