Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zdrowie

Data opublikowania: 2020-10-30

Standardy teleporady w placówkach POZ z terenu Powiatu Hajnowskiego

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020, poz. 1395), Starosta Hajnowski wystąpił do poradni POZ z Powiatu Hajnowskiego z prośbą o przekazanie informacji o warunkach udzielania teleporad przez palcówkę POZ. Rozporządzenie określa standard organizacyjny teleporady, który również  winien uwzględniać prawa pacjenta do osobistego kontaktu z personelem medycznym (§3, ust. 1),  oraz być powszechnie dostępny (Rozporządzenie nakłada obowiązek informacyjny).

Poniżej prezentujemy standardy telepracy opracowane przez placówki POZ z Powiatu Hajnowskiego:

Spis poradni, które przekazały opracowne standardy:

 1. SP ZOZ w Hajnówce – standardy teleporady w Przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 2. NZOZ Zdrowie, 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka
 3. HAJMED ul. Piłsudskiego 10 17-200 Hajnówka
 4. Poradnia Lekarza Rodzinnego Ewa Borna, ul. Plac Parkowy 9, 17-250 Kleszczele
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czyżach, Danuta i Sławomir Hackiewicz, Czyże 74

SP ZOZ w Hajnówce – standardy teleporady w Przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zasady:

 1. teleporada realizowana jest telefonicznie;
 2. termin (dzień i przybliżona godzina) ustalany jest w rejestracji przychodni zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych poradni;
 3. w ustalonym terminie personel kontaktuje się z pacjentem telefonicznie – połączenie realizowane jest z numeru zastrzeżonego więc wymagana jest ze strony pacjenta możliwość odbioru takich połączeń;
 4. przed udzieleniem świadczenia następuje potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady tożsamości pacjenta
 5. teleporada skutkuje jej anulowaniem po podjęciu co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut;
 6. w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, wtedy podczas rozmowy ustalany jest termin skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem;

Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:

 1. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
 2. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 3. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,
 4. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 1. Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem procedur sanitarnych i środków bezpieczeństwa związanych z ryzykiem zakażenia oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne POZ zgodnie z zakresem ich kompetencji, w godzinach pracy poradni.
 3. odbiór e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne następuje po przesłaniu informacji z kodami odbioru za pośrednictwem IKP (Internetowe Konto Pacjenta), SMS lub email zgodnego z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej, istnieje możliwość odbioru dokumentów w rejestracji przychodni; o tym jak założyć IKP pod linkiem http://spzoz.hajnowka.pl/zaloz-internetowe-konto-pacjenta/
 4. zlecenia na badania laboratoryjne, na wykonanie badań obrazowych (rtg, usg) są do odbioru w rejestracji przychodni.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady (dzień, godzina) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medycznej lub elektronicznej, e-rejestracja:
 1. numery telefonów:
 • Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Hajnówce - tel. 85 682 90 06
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Hajnówce - tel. 85 682 91 73
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży - tel. 85 667 24 68
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze - tel. 85 685 00 00
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych - tel. 85 685 20 05
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce - tel. 85 685 80 10; 85 685 86 90
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi - tel. 85 681 60 35
 1. e-rejestracja:

ezdrowie.wrotapodlasia.pl

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

 • zasłonić usta i nos maseczką,
 • odkazić ręce,
 • mieć zmierzoną temperaturę.

NZOZ Zdrowie, 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka

 1. W NZOZ Zdrowie od dnia 16 marca br. udzielane są Teleporady. Zostały uruchomione dodatkowe linie telefoniczne celem umożliwienia szybkiego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką i położną POZ: Telefonów:

Nr telefonów: 85-682 27 77, skąd możliwe są połączenia telefoniczne poprzez Centralę do poszczególnych gabinetów lekarskich, 692905261, 789304886

adres e-mail:  ruda_@wp.pl, jolak73@wp.pl  

Za pośrednictwem Facebook:  https://www.facebook.com/sppzdrowie  

 1. Pacjenci dzwoniąc do Poradni, proszeni są o podanie aktualnego nr. telefonu, udzielana jest Teleporada, która kwalifikuje do, jeśli jest to konieczne osobistej wizyty w poradni.
 2. Lekarz lub inny personel medyczny ustala godzinę wizyty.  
 3. Wystawianie E-recept, E-skierowań do Poradni Specjalistycznych, E-skierowań do Oddziałów szpitalnych, E-skierowań na badania RTG oraz badań laboratoryjnych odbywa się na bieżąco poprzez teleporadę lub osobistą wizytę Pacjenta.
 4. W Poradni uruchomiony jest Punkt pobrań materiałów do badań, który znajduje się w oddzielnym wejściu w godzinach 7.30-9.30.  Ponadto, wszelkie świadczenia w ramach profilaktyki, t.j szczepienia, bilanse zdrowia, odbywają się na bieżąco, poprzez ustalenie telefoniczne daty i godziny wizyty - w pomieszczeniu z oddzielnym wejściem.
 5. Poradnia świadczy usługi ambulatoryjne, a także realizuje wizyty w miejscu pobytu Pacjenta, jeśli zachodzi taka konieczność. Wszystkie świadczenia odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przy użyciu środków ochrony osobistej.

HAJMED ul. Piłsudskiego 10 17-200 Hajnówka

 1. NZOZ „HAJMED” udziela świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Telefony do NZOZ „HAJMED”:

 • 85 873 14 41
 • 85 682 35 01
 • 85 682 35 02
 1. Teleporada jest udzielana na bieżąco, w dniu zgłoszenia lub po uzgodnieniu z pacjentem personel Przychodni kontaktuje się z pacjentem telefonicznie.
 2. E-recepty są realizowane w aptekach po przekazaniu pacjentowi kodu. Po druki skierowań, zleceń  na wyroby medyczne, skierowań  na wykonanie badań dodatkowych , w szczególności  laboratoryjnych lub obrazowych, pacjent zgłasza się po odbiór w godzinach pracy Przychodni.
 3. W przypadkach, gdy stan zdrowia pacjenta nie zezwala na zrealizowanie wizyty w formie teleporady,  ustala się dzień i godzinę wizyty lub informuje się pacjenta o terminie wizyty domowej.
 4. Jednocześnie HAJMED informuje, że aktualnie jest przebudowywana centralka telefoniczna, co niewątpliwie poprawi kontakt naszych pacjentów z Przychodnią. Termin realizacji – 2 -3 tygodnie.

Poradnia Lekarza Rodzinnego Ewa Borna, ul. Plac Parkowy 9, 17-250 Kleszczele

 1. Placówka udziela świadczeń POZ w godz. 8.00-18.00 (codziennie oprócz dni ustawowo wolnych, gdzie w godz. 13.00-15.00 lekarz wykonuje wizyty domowe);
 2. Porady udzielane są w zależności od potrzeb w formie teleporady oraz bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym (85 681 8045, nzozkleszczele@gmail.com)
 3. Teleporada udzielana jest w tym samym dniu, niezwłocznie lub wg. kolejki pacjentów w rejestracji. Jeżeli brak jest kontaktu z pacjentem nawiązujemy kontakt z rodziną chorego, sołtysem lub pracownik Poradni jedzie do domu chorego.
 4. E-recepta realizowana jest w tym samym dniu według kolejności rejestracji elektronicznej. Skierowania wystawiane są w formie papierowej i pacjent odbiera osobiście lub przez rodzinę. Badania laboratoryjne pobierane są codziennie w godz. 8.00-11.00 w placówce, w tym badania dla lekarzy SP ZOZ w Hajnówce (odbierają je kierowcy poszczególnych laboratoriów, wyniki odbierane są online).
 5. W okresie pandemii placówka w Kleszczelach nie zaprzestała realizacji świadczeń ambulatoryjnych i wizyt domowych.    

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czyżach, Danuta i Sławomir Hackiewicz, Czyże 74

Zakład Opieki Zdrowotnej w Czyżach informuje, że przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w placówce, jak również realizowane są wizyty domowe w przypadkach, w których zachodzi taka konieczność. O sposobie realizacji świadczeń decyduje stan pacjenta. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wizyty w poradni odbywają się po uprzednim, telefonicznym ustaleniu godziny. Tym sposobem uniemożliwia się gromadzenie chorych w poczekalni. Na życzenie pacjenta placówka realizuje teleporady, kody e-recept i e-skierowań (przekazywane SMS lub MMS). Teleporady udzielane są w godzinach pracy lekarzy. Skierowania na badania laboratoryjne lub obrazowe przekazywane są tylko osobiście.

oprac. Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Zdrowie
2021-01-15

Szczepimy się!

Od 15 stycznie 2021 rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów oraz system zgłoszenia chęci zaszczepienia dla pozostałych
Czytaj więcej
2021-06-08

Projekty profilaktyczne w SP ZOZ w Hajnówce

W SP ZOZ w Hajnówce trwają przygotowania do realizacji projektów profilaktycznych, których realizacja została odłożona w czasie przez pandemię koronawirusa.
Czytaj więcej
2021-06-02

Uwaga kleszcze!

Trwa sezon aktywności kleszczy, jest ich w naszym otoczeniu coraz więcej.  Pomimo faktu, że pokłucie przez kleszcza zwykle jest całkowicie bezbolesne, a sprawca wyjątkowo mały, konsekwencje przenoszonych przez niego chorób mogą długotrwale wpłynąć na nasze życie. Przewlekłe zmęczenie, problemy ze snem, porażenia nerwów utrudniają
Czytaj więcej
2021-05-26

Światowy Dzień bez Tytoniu

Hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Commit to quit”,
Czytaj więcej
2021-05-25

Bezpłatne badania mammograficzne

09.06.2021 w Hajnówce!
Czytaj więcej
2021-04-29

Zaszczep się w majówkę

Od 1 do 3 maja będzie trwała akcja „Zaszczep się w majówkę” w mobilnych punktach do szczepień powszechnych
Czytaj więcej
2021-04-22

Bezpłatna mammografia

10 maja 2021r.
Czytaj więcej
2021-03-09

Zmiana standardu teleporady

W rozporządzeniu zamieszczono wyłączenia teleporady.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane